main banner

Zarządzaj danymi finansowo-księgowymi przy pomocy SAP FI

Zarządzaj danymi finansowo-księgowymi z pomocą SAP Finance (FI). Zadbaj o wszystkie aspekty Twojego biznesu i obniż koszty operacyjne dzięki zaawansowanemu systemowi rachunkowości finansowej.

GŁÓWNE CECHY SAP FI

SAP Finance (FI) jest jednym z najważniejszych modułów SAP ERP, którego zadaniem jest usprawnienie Twojego biznesu, obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie zasięgu rynkowego, aby Twoja firma mogła wyprzedzić konkurencję.
icon-1

Pełna przejrzystość transakcji

System wyświetla dzienniki aktywności i historię transakcji, a takie informacje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wiarygodności, dokładności i rzetelności analizy.

icon-2

Waluty równoległe w księgowości

SAP FI obsługuje księgowość w walutach różnych krajów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami krajowymi, międzynarodowymi i administracyjnymi. Oprócz waluty lokalnej księgi rachunkowe są zarządzane w tych walutach.

icon-3

Rok fiskalny i kalendarzowy

System oferuje elastyczne narzędzie do generowania okresów roku podatkowego, który różni się od roku kalendarzowego. Wylicz wszystkie podatki firmy i przygotuj sprawozdania finansowe w jednym programie.

icon-4

Jednorazowe wprowadzanie danych

Integracja FI z innymi modułami SAP eliminuje powielanie informacji i umożliwia łatwe przejście z dokumentu finansowego do podstawowego (sprzedaż, magazyn i inne).

icon-5

Elastyczność i bezpieczeństwo

System koncentruje się na wszystkich potrzebach biznesowych i dostosowuje każdy proces uruchamiania narzędzi z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.

icon-6

Automatyzacja na wszystkich etapach

Księgowanie dokumentów jest w pełni zautomatyzowane, co pozwala firmom śledzić swój status finansowy w czasie rzeczywistym i pomaga w raportowaniu finansowym na koniec roku obrotowego.

leverx
SPRAWDŹ, W JAKI SPOSÓB SAP FINANCE (FI) MOŻE SPROSTAĆ BIEŻĄCYM POTRZEBOM TWOJEGO BIZNESU

FUNKCJONALNOŚĆ SAP FINANCE (FI) W PEŁNYM ZAKRESIE

GENERAL LEDGER CZYLI KSIĘGA GŁÓWNA
ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI (AR) I ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI (AP)
STANDARDY MSSF I US GAAP
ASSET ACCOUNTING CZYLI ŚRODKI TRWAŁE
BANK ACCOUNTING
TRAVEL MANAGEMENT CZYLI ZARZĄDZANIE DELEGACJAMI
Fund Management
LEGAL CONSOLIDATION CZYLI KONSOLIDACJA

GENERAL LEDGER CZYLI KSIĘGA GŁÓWNA

GL gromadzi wszystkie dane transakcji w planie kont. Transakcje są rejestrowane w podmodułach i synchronizowane w czasie rzeczywistym z danymi księgi głównej. GL pomaga:
 • Monitorować finanse.
 • Śledzić transakcje i przepływy pieniężne.
 • Kompilować i utrzymywać informacje na potrzeby raportów biznesowych.
 • Zapobiegać błędom księgowym i oszustwom.

CZY TO ROZWIĄZANIE BRZMI DLA CIEBIE INTERESUJĄCO?

WYKORZYSTAJ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI SAP FINANCE (FI)

Automatyzacja różnych rodzajów księgowości

 • Kilka rodzajów prowadzenia rachunkowości (rachunkowość krajowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość wg MSSF lub US GAAP)
 • Prowadzenie księgowości spółki w kilku równoległych walutach i na kilku równoległych planach kont
 • Optymalizacja rutynowych i powtarzalnych operacji

Uproszczenie procesów księgowości materiałowej

 • Jednoczesne prowadzenie różnych kosztorysów materiałowych
 • Konfigurowanie procesów automatycznego księgowania operacji biznesowych związanych z przejęciem
 • Przeniesienie, zwolnienie do produkcji, sprzedaż, przeszacowanie i odpisanie materiałów
 • Kontrola i analiza dostaw i fakturowania

Zarządzanie procesami księgowania różnych rodzajów aktywów

 • Równoległa wycena środków trwałych i aktywów trwałych
 • Zarządzanie środkami trwałymi przez cały cykl ich życia (przyjęcie i zaksięgowanie, przeniesienie, amortyzacja, przeszacowanie (w tym hiperinflacja), sprzedaż i wycofanie z użytkowania)
 • Przyjmowanie raportów analitycznych i formularzy drukowanych

Zarządzanie rozrachunkami z kontrahentami

 • Monitorowanie terminów płatności i wzajemnych rozliczeń z dostawcami, klientami, organizacjami podatkowymi, pracownikami, instytucjami finansowymi oraz innymi dłużnikami i wierzycielami
 • Zarządzanie usługami kontroli kredytowej klientów
 • Automatyzacja funkcji roboczych z przeterminowanymi należnościami
 • Tworzenie rezerw na nieściągalne należności

Optymalizacja procesu zamykania okresów i raportowania finansowego

 • Automatyzacja procesów księgowania wydatków i przychodów przyszłych okresów
 • Przeszacowanie walut obcych różnymi metodami
 • Kontrola online, przejrzystość i przyspieszenie wszystkich procesów zamknięcia
 • Przygotowanie elastycznych narzędzi dla różnych sprawozdań finansowych

Automatyzacja tworzenia skonsolidowanych raportów

 • Generowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w czasie rzeczywistym
 • Otrzymywanie elastycznych narzędzi do uzgadniania i eliminacji obrotów wewnątrzgrupowych
 • Generowanie skonsolidowanych sprawozdań we wstępnie skonfigurowanym formacie

ODKRYJ ROZWIĄZANIA SAP FINANCE (FI), KTÓRE PRZYGOTUJĄ CIĘ NA DZIŚ I NA PRZYSZŁOŚĆ

WSPIERAMY TWOJĄ BRANŻĘ

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LEVERX JAKO DOSTAWCĘ WDROŻEŃ SAP?

Globalny integrator systemu

 • LeverX to międzynarodowa firma z 14 oddziałami w 10 krajach, która specjalizuje się we wdrażaniu SAP i dostosowywaniu rozwiązań systemu do potrzeb klientów.
 • Oferujemy doradztwo technologiczne na każdym etapie projektu, rozwój oprogramowania oraz efektywne kosztowo usługi wdrożeniowe dla firm, wspierające ich skuteczną transformację biznesową i działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Oferujemy usługi tworzenia niestandardowego oprogramowania dla firm i dostarczamy indywidualne rozwiązania, dostosowane do specyficznych wymagań klientów.

Technologia i Zarządzanie

 • Krótki czas uruchomienia i konfiguracji projektu, sprawne zarządzanie
 • Nieustanne inwestowanie w innowacje i wczesne wdrażanie najnowszych technologii (Data Science, IoT, AI, Big Data, Blockchain itp.).
 • Tworzenie projektów zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

Doświadczenie

 • 20+ lat praktyki w zakresie rozwiązań SAP. LeverX jest certyfikowanym partnerem SAP i preferowanym dostawcą.
 • 1600 ekspertów IT z doskonałą znajomością najnowszych technologii i rozwiązań SAP.
 • 950+ pomyślnie zrealizowanych projektów. Pomagamy firmom małym i dużym, działającym w różnych branżach, maksymalnie wykorzystać możliwości SAP.

JAK ODNIEŚĆ SUKCES Z LEVERX

Sześć głównych kroków w ramach współpracy z naszymi ekspertami SAP.
Opracowanie strategii wdrożenia w oparciu o wymagania biznesowe klienta i możliwości rozwiązania.

ROZPOZNANIE

Finalizacja planów i celów projektu. Wspólnie z klientem określamy strukturę projektu, mechanizmy zarządzania, śledzenia i raportowania. Na tym etapie definiowane są role i obowiązki w zespole projektowym.

PRZYGOTOWANIE

Weryfikacja, czy rozwiązanie i zakres projektu spełniają wymagania biznesowe klienta.

EKSPLORACJA

Dostosowanie i integracja komponentów SAP z infrastrukturą IT klienta. W razie potrzeby nasi eksperci konfigurują i rozszerzają system.

REALIZACJA

Transfer ze starszych systemów do systemu produkcyjnego SAP, testy i walidacja ról/uprawnień dla wszystkich użytkowników.

WDROŻENIE

Uruchomienie narzędzia przy jednoczesnym wsparciu technicznym, monitorowaniu i wprowadzaniu poprawek, aby nowe oprogramowanie było idealnie dopasowane do procesów biznesowych.

URUCHOMIENIE