main banner

IT-KONSULTATION

Vill du förändra din verksamhet med SAP? Vi hjälper dig att få ut mesta möjliga av din investering i SAP.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

IT-konsulttjänster för hela livscykeln

Utnyttja vår tekniska kunskap och expertis inom IT-rådgivning kompletterat med datautvinning och analysverktyg för att få en lösning som verkligen gör skillnad för ditt företag.

IT-utvärdering

Innan digital transformation aktiveras utvärderar vi din digitala beredskap för att bestämma nästa steg i ditt digitaliseringsprojekt. Utvärderingsprocessen täcker varje aspekt relaterad till digital transformation, från organisationsstruktur och tillgängliga IT-resurser till krävda funktioner och befintliga roller.

Lösningar & teknikkonsultation

Med hänsyn till dina affärsmål hjälper vi dig att välja de IT-lösningar och teknologier som bäst möter dina behov. Vi hjälper dig att definiera teknikstacken för varje projektfas, inklusive förplanering, design, utveckling och implementering.

IT-infrastrukturkonsultation

För att säkerställa säkerheten och effektiviteten i dina lösningar utvärderar vi din nuvarande infrastruktur och ger råd om hur du effektivt kan modifiera och underhålla dina befintliga lösningar eller bygga nya med en framtidsinriktad synvinkel.

Designkonsultation

Vårt UX-team hjälper dig att säkerställa din mjukvarulösningens framgång genom att ge råd om UX-metoder och strategier för att skapa upplevelser som når dina målgrupper. SAP AppHaus, som har utformats för att genomföra design thinking-workshops och generera nya idéer för våra klients lösningar, hjälper oss att lägga till mer värde till dem.

Konsultation för mobilappsläpp

Våra tekniska specialister hjälper dig att ladda upp din mobilapplikation till App Store, Google Play för att säkerställa att alla processer fungerar bra. Vår expert analyserar noggrant dess överensstämmelse med den valda plattformens krav för att säkerställa dess framgångsrika och smärtfria släpp.

SAP KONSULTATIONSTJÄNSTER

Vilken SAP-lösning kommer att driva digital transformation i vår organisation? Hur migrerar vi till SAP S/4HANA? Vilken migrationsmodell kommer att fungera för er organisation? Hur väljer man ett ERP-system? Detta är bara några exempel på vilka frågor våra kunder hänvisar till vårt konsultteam.

Som en del av våra SAP-konsulttjänster bistår vi i en bred skala av SAP-implementeringsaktiviteter, inklusive analys av våra klients nuvarande system, utveckling av en anpassningsstrategi, bedömning av din lösningens för- och nackdelar, osv.

card-1

DIN RESA MOT SAP-IMPLEMENTERING MED VÅRA KONSULTTJÄNSTER

Skapande av en SAP-implementerings- och anpassningsstrategi

För att identifiera affärsbehov, sätta tydliga mål, tidsramar och kriterier för projektets framgång skapar våra SAP-konsulter en anpassningsstrategi. Det låter entreprenören vara säker på att varje steg av projektet genomförs på rätt sätt, utan att ta genvägar eller kompromissa med kvaliteten.

STEG #1

Utvärdering av affärsutmaningar och fördelar

Vi identifierar dina nuvarande affärsutmaningar och skissar upp förbättringsområden för att utveckla projektets framgångskriterier och utvärdera ditt projekt efter implementationen. Utvärderingen visar projektets för- och nackdelar som fortfarande behöver förbättras.

STEG #2

Engagera intressenter och nyckelanställda

För att säkerställa effektiv implementering av SAP-lösningar dyker vi djupt in i organisationsstrukturen och affärsprocesserna för att förstå hur företaget fungerar som helhet. Detta resulterar i att insikterna konsolideras till tekniska krav för implementeringsprojektet.

STEG #3

Vägleda organisatorisk förändring i företaget

För att stödja förändringarna som framkallas av den framgångsrika implementeringen av SAP-lösningar hjälper vi till att säkerställa effektiv kommunikation mellan företagsledningen, nyckelavdelningarna och integratören.

STEG #4

Sätta tydliga implementeringsmilstolpar

Vi hjälper våra kunder att definiera fyra tydliga milstolpar för att vägleda projektets utveckling och ange dess framsteg. Det hjälper till att skapa projektstrukturen och hålla den på schemat med individuella tidsfrister.

STEG #5

Hantera omfattningen och skalan på projektet

Vi skapar en implementeringsplan för att hålla projektet inom budgeten och tidsramen. Det hjälper också till att hantera projektets skalning för att eliminera de ständigt växande funktionerna och lägga till dem efter att huvudimplementeringen är klar för att ytterligare effektivisera din verksamhet.

STEG #6