main banner

Zarządzanie Dostawcami z SAP Ariba

Zapewnij swojej firmie korzyści zarządzania cyklem życia informacji o dostawcach, wydajności i ryzyku przy jednoczesnej wygodzie wiodącego w branży, kompleksowego rozwiązania.

Rozwiązania Oprogramowania Zarządzania Dostawcami Zwiększające Twoje Wyniki

Zwiększ renomę Swojej marki i zaufanie nabywców do Twojego przedsiębiorstwa dzięki inteligentnym i wydajnym narzędziom do zarządzania dostawcami.
Cykl Życia i Wyniki Dostawcy

Narzędzie to umożliwia skrócenie czasów cykli poprzez przyspieszenie wdrażania dostawców, zapewnienie spójności i aktualności informacji integrując rozwiązanie z procesem zaopatrzenia i innymi rozwiązaniami SAP, zapewnienie dostawcom możliwości przechowywania danych dla większej precyzji działań, oraz dostosowanie kwalifikacji i segmentacji dostawców wg kategorii, lokalizacji i jednostki biznesowej.

 

Dowiedz się więcej
Zarządzanie Ryzykiem Dostawcy

Miej świadomość wszystkich czynników ryzyka związanych z dostawcą przez realizację procedury due diligence ryzyka dla określonych dostawców, otrzymuj terminowe alerty o zagrożeniach regulacyjnych, prawnych, finansowych, środowiskowych, społecznych i operacyjnych, i zmniejszaj je dzięki zarządzaniu problemami i planom działania.

 

Dowiedz się więcej

Odblokuj Korzyści SAP Ariba Supplier Management

Dzięki SAP Ariba Supplier Management możesz zawsze otrzymywać potrzebne produkty od zaufanych dostawców we właściwym czasie. Jak?
icon-1
Pełen wgląd w dane dostawców
icon-2
Matrycowe zarządzanie dostawcami
icon-3
Automatyzacja wdrażania dostawców
icon-4
Modele KPI na bazie SI/Uczenia Maszynowego
icon-5
Inteligentne oceny kontrolne
icon-6
Wieloaspektowe profile ryzyka dostawców
icon-7
Opcje samoobsługi dostawców
icon-5
Integracja z innymi rozwiązaniami SAP
settings 1
Ciągłe ulepszanie rozwiązania przez SAP

Take a Look at Our Portfolio

Chcesz utorować sobie drogę do 100% udanych decyzji zaopatrzeniowych?