main banner

SAP ERP: Resource Planning System for Your Enterprise

Hantera affärsprocesser effektivt med ett integrerat resursplaneringssystem från SAP.

Denna sida har översatts åt dig av artificiell intelligens. LeverX garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i översättningen och är inte ansvarig för de erhållna resultaten. Du kan hitta den ursprungliga sidan på engelska genom att välja "Global (EN)" i det övre högra hörnet av sidan.

Utvecklingen av SAP ERP

Utvecklingen av SAP ERP-systemet har präglats av betydande framsteg, inte bara när det gäller dess funktionalitet utan även dess arkitektoniska ramverk. Den kontinuerliga förfiningen av plattformen har inte bara utökat dess kapacitet utan också gett den en modern estetik som uppfyller de dynamiskt föränderliga behoven hos företagen.

SAP R/2

Som ett första steg introducerade SAP R/2, ett databehandlingssystem med en centraliserad arkitektur. Detta har gjort det möjligt för företag att hantera sina resurser mer effektivt och systematiskt.

1979

SAP R/3

Med lanseringen av SAP R/3 övergick företaget till en klient-serverarkitektur, vilket gjorde systemet mer flexibelt och skalbart. Det introducerade också multitasking och modularitet, vilket möjliggjorde integration av olika funktionella områden inom företaget.

1992

SAP ERP

År 2004 övergick SAP till en mer integrerad arkitektur med introduktionen av SAP ERP. Detta öppnade dörren för nya möjligheter inom affärsprocesshantering, vilket gav företag en mer komplett överblick av sina aktiviteter och större effektivitet i beslutsfattandet.

2004

SAP S/4HANA

Introduktionen av den innovativa in-memory-teknologin SAP S/4HANA 2015 var en milstolpe. Detta förbättrade produktiviteten, möjliggjorde realtidsanalys, förenklade data och processer, vilket gjorde det möjligt för företag att arbeta mer effektivt och anpassa sig till snabbt föränderliga marknadskrav.

2015

SAP S/4HANA Cloud

Med lanseringen av molnversionen av SAP S/4HANA 2017 erbjöd företaget kunder flexibiliteten och skalbarheten hos molntjänster. Detta möjliggjorde för företag att hantera sina resurser i molnet, vilket ger flexibilitet och datatillgänglighet.

2017

SAP S/4HANA 1909

Lanseringen av SAP S/4HANA 1909 2019 medförde ytterligare funktioner, förbättrad mobilitet och stöd för artificiell intelligens. Detta gjorde det möjligt för företag att arbeta mer effektivt, identifiera nya möjligheter och optimera sina affärsprocesser.

2019

Other Releases and Updates

Alla versioner och uppdateringar av SAP S/4HANA fortsätter att förbättra funktionaliteten, vilket ger företag bättre verktyg för att hantera sina resurser, förbättra säkerheten och optimera produktiviteten.

Now

Affärsfördelar med SAP ERP

Lösningen ökar den operativa effektiviteten och förbättrar resurshanteringen genom att ge en heltäckande bild av processerna, en hög grad av automatisering och korrekta analysdata för att fatta strategiska beslut.
Integration-1

Större integration av affärsprocesser

SAP ERP-systemet använder avancerade dataintegrationsteknologier som SAP NetWeaver och SAP Process Integration, vilket säkerställer sömlös interaktion mellan olika moduler och system, från ekonomi till logistik. Detta gör det möjligt att hantera alla aspekter av ditt företag från en enda digital plattform, vilket öppnar upp för nya möjligheter att optimera affärsprocesser och öka operativ effektivitet.
Agile-1

Prestandaoptimering

SAP ERP implementerar automatiserings- och maskininlärningsteknologier, såsom SAP Leonardo och SAP Intelligent Robotic Process Automation, som automatiserar rutinuppgifter och optimerar affärsprocesser. Detta hjälper till att snabba upp verksamheten, minska spilltid och resurser och förbättra den övergripande produktiviteten i ditt företag.
Check-1

Förbättrad datatransparens

Tack vare in-memory-teknologi i SAP HANA lagras och bearbetas data direkt i serverns RAM, vilket ger snabb realtidsåtkomst till information och analytiska rapporter. Detta gör det möjligt att få en komplett bild av ditt företags tillstånd när som helst, fatta välgrundade beslut och snabbt reagera på förändringar i den yttre miljön.
Bar-graph-1

Resurshantering

SAP ERP erbjuder ett brett utbud av verktyg för att hantera företagets resurser, såsom SAP SuccessFactors för personalhantering och SAP Ariba för inköp och leveranshantering. Detta gör det möjligt att effektivt planera, allokera och optimera ditt företags resurser, vilket ökar dess konkurrenskraft och lönsamhet.
Fullscreen

Flexibilitet och skalbarhet

SAP ERP har en modulär arkitektur som gör det enkelt att anpassa och utöka systemets funktionalitet enligt dina behov och affärsmål. Med molnlösningar som SAP S/4HANA Cloud kan du snabbt och säkert skala upp ditt företag, anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden och kundkrav.
File_text

Efterlevnad av standarder och regler

SAP ERP inkluderar en uppsättning färdiga mallar och lösningar utvecklade enligt internationella standarder och regler, såsom GAAP och IFRS. Detta säkerställer efterlevnad av lagstadgade och regulatoriska krav och ökar investerarnas och partnernas förtroende för ditt företag.
Rocket

Innovativa teknologier

Med SAP ERP får du tillgång till de mest avancerade teknologierna inom analys, artificiell intelligens och mobila lösningar. Till exempel hjälper SAP Analytics Cloud och SAP Intelligent Robotic Process Automation dig att förutsäga trender, optimera affärsprocesser och hantera risker, vilket öppnar nya horisonter för ditt företag och gör det mer anpassningsbart till förändringar i den yttre miljön.
Vill du veta om SAP ERP täcker dina affärsbehov?

SAP ERP-kapacitet

SAP ERP är ett kraftfullt verktyg som effektivt kan lösa olika problem inom företagsledning. Dess funktionsområden är integrerade i ett enda system, vilket säkerställer konsekvens och effektivitet i affärsprocesserna inom din organisation.
sap-fi

Ekonomi (SAP FI)

Upprätthåll finansiella register, hantera finansiella rapporter och planera och hantera tillgångar.

hr_11zon

Human Resource Management (SAP HR/HCM)

Möjliggör praktisk personalredovisning och -hantering, löneberäkning och -hantering, samt analys och planering av mänskliga resurser.

logistics_11zon

Logistics (SAP MM, SAP SD, SAP PP)

Ta kontroll över materialhantering, försäljning och distribution, planering och hantering av produktionsprocesser.

supply chain management_11zon

Supply Chain Management (SAP SCM)

Effektivisera försörjningskedjeoperationer, från planering till logistik och orderhantering.

customer relationship management

Customer Relationship Management (SAP CRM)

Skapa starka kundrelationer, utforma effektiva marknadsstrategier och driva försäljningsinsatser.

project management

Project Management (SAP PS)

Utför projektplaner med precision, övervaka framsteg och effektivt fördela resurser.
quality management

Kvalitetshantering (SAP QM)

Säkerställ produktkvalitet, bedöm efterlevnad av standarder och uppfyll regulatoriska krav.
analytics and reporting

Analys och rapportering (SAP BW/BI)

Utnyttja data för strategiskt beslutsfattande genom omfattande analys och rapportering.
service management_11zon

Service Management (SAP PM)

Effektivt planera och övervaka utrustningsunderhåll, reparationer och service.
risk management and compliance_11zon

Riskhantering och efterlevnad (SAP GRC)

Minska risker, säkerställ efterlevnad av regler och upprätthåll industristandarder.
Vill du veta hur SAP ERP kan gynna ditt företag?

Industrier som vi betjänar

Varför LeverX

Beprövad kompetens

  • Våra certifierade AI-experter har kunskap om strukturerad maskin-/djupinlärning, datorseende, NLP, textgruvdrift och konversations-AI.
  • Vår 20+ års erfarenhet av skräddarsydd utveckling säkerställer att vi hittar hög-ROI-möjligheter genom att utveckla en tydlig genomförandeplan och tillämpa strategier och tekniker som leder till långsiktig konkurrensfördel.

Datasekretess och etiska överväganden

  • LeverX-experter tar noggrant hänsyn till de sekretess- och etiska frågor som är förknippade med användning av AI. Detta inkluderar implementering av AI-lösningar som agerar rimligt, undviker diskriminering och respekterar användarnas integritet.
  • Vi säkerställer att AI-teknologier fungerar effektivt och främjar användarnas förtroende, vilket i slutändan skyddar våra kunders rykte och främjar hållbar affärstillväxt.

Kors-teknologiska tillämpningar

  • Vi är inte bara ett AI-konsultföretag. LeverX erbjuder omfattande mjukvaruutvecklingstjänster och utvecklar innovativa kors-teknologiska lösningar.
  • Vi erbjuder en mångdimensionell metod för att mäta din organisations data- och analysmognad och identifiera möjligheter att förbättra dina analyskapaciteter.

Vägen till framgång med LeverX

De sex viktigaste stegen du kommer att ta med våra SAP-experter.
Utveckla implementeringsstrategin baserat på dina affärskrav och lösningens kapaciteter.

UPPTÄCK

Planera projektet och fastställ mål. Tillsammans kommer vi att bestämma en projektstruktur, hantering, spårning och rapporteringsmekanismer. I detta skede definieras roller och ansvar i projektteamet.

FÖRBEREDA

Verifiera projektplanen. Vi säkerställer att lösningen och projektets omfattning uppfyller dina affärskrav.

UTFORSKA

Anpassa och integrera SAP-komponenter i din IT-infrastruktur. Våra experter konfigurerar och vidareutvecklar systemet om det behövs.

REALISERA

Överför data från äldre system till SAP-produktionssystemet, testa systemet och validera roller/behörigheter för alla användare.

IMPLEMENTERA

Kör lösningen med tillhandahållande av go-live support, fixar och övervakning för att smidigt anpassa den nya mjukvaran till dina affärsprocesser.

DRIVA

Utmärkelser och erkännanden

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

VANLIGA FRÅGOR