main banner

SAP S/4HANA iepirkšanai

Nodrošiniet pārredzamību, efektīvo pārvaldīšanu un pilnīgu iepirkuma procesu kontroli visās sistēmās, kas tiek izmantotas jūsu biznesā, izmantojot SAP S/4HANA iepirkšanai.

Ko ietver SAP S/4HANA iepirkšanai?

S/4HANA ir nākamās paaudzes ERP sistēmas daļa, SAP S/4HANA iepirkšanai ir lokanais lokālais risinājums iepirkumu operāciju efektīvai pārvaldīšanai un kontrolei. Kādas funkcijas nodrošina šo procesu pārredzamību un palielina efektivitāti?
card-1

Objektu plānošana (materiāli, rezerves daļas, detaļas)

Nodrošina preču pieejamību, kad minimālais balanss samazinās zem noteiktām vērtībām, kontrolējot rezerves, analizējot vēsturiskus datus, pārskatot pirkuma pasūtījumus, prognozējot ēkas, aplēšot prasības apjomam un veidojot turpmākus dokumentus vai informāciju pircējiem.

card-2

Sistēmas pieprasījumi

Palīdz jums veidot, optimizēt un kontrolēt pirkuma pieprasījumus. Pieprasījumu var ģenerēt automātiski vai veidot manuāli, pamatojoties uz datiem, kas tika saņemti no sistēmas. Papildus jūs varat pielāgot procedūras pieprasījumu saskaņošanai un apstiprināšanai, lai kontrolētu pirkuma plānošanu. Analīze, druka un citas funkcijas, kas palīdz stingri kontrolēt piegādātāju izvēli, cenu un piegādes datumu visiem pieprasījumiem un turpmākiem pirkuma pasūtījumiem līdz gala piegādei.

card-3

Vienošanos/līgumu sistēma

Palīdz jums veidot, padarīt plūstošu un kontrolēt iegādes līgumu apstrādi un izpildi. Turklāt, šīs komponents ļauj jums nodrošināt dažādus līguma tipus un noteikt tiem kontroles procedūras (kvantitatīvus, cena u.t.t).

card-4

Pasūtīšanas sistēma

Palīdz veidot, optimizēt un kontrolēt pirkuma pasūtījumus. Turklāt ir iespējams izmantot automātisko piegādes avotu izvēli. Lai nodrošinātu visefektīvāko un izdevīgāko pirkumu pasūtījuma veidošanu, sistēma palīdzēs jums noteikt un optimizēt pasūtījuma daudzumu.

card-5

Incoming deliveries control system

Komponents ietver dažādas funkcijas, kas palīdzēs jums veidot optimizēt un kontrolēt ienākošas piegādes no produktu piegādātājiem. Tā ietver visu, sakot no plānošanas līdz gala saņemšanai noliktavā un ražošanai.

card-6

Ienākošo rēķinu kontroles sistēma

Jūs varat vienkārši veidot, optimizēt un kontrolēt ienākošus rēķinus no preču, pakalpojumu u.t.t. piegādātājiem. Rēķinus var ievest manuāli, saņemt elektroniski no piegādātāja vai atpazīt no PDF faila, izmantojot mašīnmācīšanās tehnoloģijas.

card-1

Krājumu kontrole

Komponents ietver virkni funkciju, kas palīdz veidot, optimizēt un kontrolēt jebkuru preču kustību uzglabāšanas vietās (ienākoši, izejoši, kustīgi, krājumu kontrole, pārpalikumi, deficīts, nodošana lietošanā u.t.t.). Sistēma arī palīdzēs jums apstrādāt un ierakstīt plānotus un neplānotus inventarizācijas rezultātus. Analīze, pārskati, druka un citas funkcijas palīdzēs jums kontrolēt materiālu bilanci nepieciešamā perioda garumā.

card-1

Customs clearance

Dod jums iespēju veidot, optimizēt un kontrolēt importa un eksporta muitas deklarācijas un maksājumus par tiem.

Priekšrocības no SAP S/4HANA iepirkšanai izmantošanas

Biznesi kas izmanto S/4HANA iepirkšanai, gūst sekojošās priekšrocības:
icon-1
Ar iepirkumiem saistītu izmaksu samazināšana
icon-2
Strādnieku darba pārredzamība
icon-3
Samazinātais cilvēcisko kļūdu skaits
icon-4
Reālā laika analītiskie pārskati
icon-5
Centralizētas pārvaldīšanas iespēja
icon-6
Laicīga informācija un iegādes plāna atjaunošana
icon-7
Līgumsaistību monitorings
icon-8
Pilna informācija par materiālu kustību
icon-9
Darbības pārvaldīšana un krājumu kontrole

Vai vēlāties padarīt jūsu iepirkuma procesu efektīvāku un precīzāku?

Vēl viena opcija izskatīšanai: Centralizēti iepirkumi

Ar SAP S/4HANA centralizēti iepirkumi jūs varat integrēt savu SAP S/4HANA sistēmu ar citu uzņēmumu resursu plānošanas sistēmām, lai nodrošinātu centralizētus iepirkuma procesus visā savā sistēmā. Ņemot vērā šo scenāriju SAP S/4HANA centralizēti iepirkumi darbojas kā centralizēta sistēma un uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas strādā kā savienotas sistēmas.

SAP S/4HANA centralizēti iepirkumi ļauj iepirkuma speciālistiem:

  • Saņemt pilnu priekšstatu par visiem iepirkuma vajadzībām dažādās kompānijās lokācijās, padarīt iepirkumu procesus plūstošus un nodrošināt resursu taupīšanu.
  • Pārbaudīt un apstrādāt visus pirkuma pieprasījumus saistītos uzņēmumos vai SAP S/4HANA mākoņu sistēmā.
  • Centralizēti veidot piedāvājumu pieprasījumus, publicēt tos un pēc iepirkumu procedūras pabeigšanas, veidot piedāvājumus no piegādātāju vārda.
  • Veidot pirkuma pasūtījumus vai pirkuma līgumus pamatojoties uz piegādātāju piedāvātām cenām.

Starp mūsu klientiem

Take a Look at Our Portfolio

To give you a better taste of how S/4HANA for Procurement can benefit your business, take a look at some of our completed projects.

Kontrolējiet iepirkuma procesus visās savienotās sistēmās, ērti izmantojot vienu risinājumu.