SAP S/4HANA iepirkšanai

Nodrošiniet pārredzamību, efektīvo pārvaldīšanu un pilnīgu iepirkuma procesu kontroli visās sistēmās, kas tiek izmantotas jūsu biznesā, izmantojot SAP S/4HANA iepirkšanai.

leverx group

Ko ietver SAP S/4HANA iepirkšanai?

S/4HANA ir nākamās paaudzes ERP sistēmas daļa, SAP S/4HANA iepirkšanai ir lokanais lokālais risinājums iepirkumu operāciju efektīvai pārvaldīšanai un kontrolei. Kādas funkcijas nodrošina šo procesu pārredzamību un palielina efektivitāti?
card-1

Objektu plānošana (materiāli, rezerves daļas, detaļas)

Nodrošina preču pieejamību, kad minimālais balanss samazinās zem noteiktām vērtībām, kontrolējot rezerves, analizējot vēsturiskus datus, pārskatot pirkuma pasūtījumus, prognozējot ēkas, aplēšot prasības apjomam un veidojot turpmākus dokumentus vai informāciju pircējiem.

Priekšrocības no SAP S/4HANA iepirkšanai izmantošanas

Biznesi kas izmanto S/4HANA iepirkšanai, gūst sekojošās priekšrocības:
icon-1
Ar iepirkumiem saistītu izmaksu samazināšana
icon-2
Strādnieku darba pārredzamība
icon-3
Samazinātais cilvēcisko kļūdu skaits
icon-4
Reālā laika analītiskie pārskati
icon-5
Centralizētas pārvaldīšanas iespēja
icon-6
Laicīga informācija un iegādes plāna atjaunošana
icon-7
Līgumsaistību monitorings
icon-8
Pilna informācija par materiālu kustību
icon-9
Darbības pārvaldīšana un krājumu kontrole

Vai vēlāties padarīt jūsu iepirkuma procesu efektīvāku un precīzāku?

Starp mūsu klientiem

Take a Look at Our Portfolio

To give you a better taste of how S/4HANA for Procurement can benefit your business, take a look at some of our completed projects.

Kontrolējiet iepirkuma procesus visās savienotās sistēmās, ērti izmantojot vienu risinājumu.