main banner

SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO)

Skróć czas realizacji zamówień, zadbaj o optymalne wykorzystanie zasobów i zwiększ wolumeny produkcji poprzez efektywne planowanie produkcji.

ZREALIZUJ KLUCZOWE CELE DZIĘKI SAP APO

SAP APO pomaga wyodrębnić czynniki biznesowe i rozszerzyć ich wykorzystanie, tworząc w ten sposób sieć popytu zorientowaną na klienta. Dzięki analityce w czasie rzeczywistym, opartej na symulacji, możesz generować prognozy na podstawie historii sprzedaży oraz realizować wszystkie cele związane z wydajnością i rentownością.
icon-1
ZARZĄDZANIE PROGNOZAMI
icon-2
PLANOWANIE PRODUKCJI
icon-3
OPTYMALIZACJA WALK-FORWARD
icon-4
ORGANIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE MODUŁU SAP ADVANCED PLANNING AND OPTIMIZATION

Demand Planning

PLANOWANIE POPYTU

Napędzaj popyt ze strony przyszłych klientów dzięki funkcjom prognozowania, planowania i optymalizacji modułu SAP APO. Zastosuj podejście oparte na konsensusie, aby uzyskać pełną przejrzystość i tworzyć rzetelne plany zakupów.

Supply Сhain Planning

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zapewnij sobie dostęp do cyfrowej platformy, z poziomu której możesz w czasie rzeczywistym płynnie obsługiwać wszystkie procesy logistyczne. Nadzór nad całym łańcuchem logistycznym - przetwarzanie danych zakupowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i transportowych - w jednym miejscu. 

Production Planning and Detailed Scheduling

PLANOWANIE PRODUKCJI I SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMOWANIE

Poznaj zalety precyzyjnego planowania produkcji. Jednoczesne planowanie materiałów, harmonogramowanie zdolności produkcyjnych oraz technologie optymalizacji pozwalają na elastyczne tworzenie planów i optymalny czas ustawiania sekwencji zamówień.

Transportation Planning

PLANOWANIE OPERACJI TRANSPORTOWYCH

Zidentyfikuj i oceń przyszłe potrzeby w zakresie transportu za pomocą ankiety i szczegółowego planu opartego na danych, gdzie każde działanie transportowe odbywa się zgodnie z opracowanym algorytmem. Podnieś wydajność sieci łańcucha dostaw, od zamówień sprzedaży i zakupów po dostawy.

Available-to-Promise Planning

WYKORZYSTANIE ATP (AVAILABLE-TO-PROMISE) W PLANOWANIU

Utrzymuj taki poziom zapasów w swoich magazynach, aby zmaksymalizować wydajność przestrzeni magazynowej. Zmniejsz liczbę zamówień klientów do zrealizowania “wkrótce" i zamówień "zaległych" oraz w razie potrzeby dostosuj główny harmonogram lub wymagania materiałowe. 

Reaguj na Szybko Zmieniające się Warunki Rynkowe z SAP APO 

Podstawowym wyzwaniem łańcucha logistycznego jest zapewnienie, aby czas dostawy produktów do klienta był zdecydowanie krótszy od czasu cyklu produkcyjnego lub okresu produkcji. Aby zagwarantować wysoki poziom obsługi dostaw, zapasy normalne oraz zapasy bezpieczeństwa muszą być utrzymywane jako zestaw części składowych lub w centrach dystrybucyjnych.

Ponadto, nawet drobne zmiany w planowaniu sprzedaży mogą powodować duże i często kosztowne zmiany w planowaniu produkcji. Dlatego celem korzystania z narzędzia do planowania jest stworzenie jak najdokładniejszych prognoz wolumenu sprzedaży.

SAP APO oferuje funkcje wykonawcze, takie jak odblokowywanie, potwierdzanie, przygotowywanie materiałów i przekazywanie ich do zleceń produkcyjnych lub zamówień zakupu. Wraz z SAP APO otrzymujesz dostęp do:

 • Wysoce wydajnej technologii liveCache.
 • Globalnego serwera zintegrowanego z różnymi systemami OLTP.
 • Kompleksowych możliwości wspólnego planowania sprzedaży między firmami.
 • Równoczesnego planowania materiałów i zdolności produkcyjnych.
 • Optymalizacji wykorzystania zasobów dla wielu planów.
 • Optymalizacji transportu poprzez planowanie tras.
 • Szacowania i analizy zamówień.

NIE WIESZ, OD CZEGO ZACZĄĆ? EKSPERCI LEVERX CHĘTNIE CI POMOGĄ.

WSPIERAMY TWOJĄ BRANŻĘ

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LEVERX JAKO DOSTAWCĘ WDROŻEŃ SAP?

Global system integrator

 • LeverX is an International company with 14 offices in 10 countries that specializes in SAP Implementation and customization.
 • Full-cycle technology consulting, development, and cost-effective implementation services for successful business transformation and sustainability.
 • We offer custom software development services to companies to deliver tailor-made solutions that cater to clients' specific requirements.

Technology & Management

 • Short engagement ramp-up and project set-up, strong management
 • Continuous investment in innovation and early adoption of cutting-edge technologies (Data Science, IoT, Artificial intelligence, Big Data, Blockchain etc.)
 • Creation of projects in accordance with ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001 quality and safety standards.

Experience

 • 20+ years of working with SAP solutions. LeverX is an SAP-certified partner and preferred vendor.
 • 1 600 IT-experts with deep knowledge of the latest SAP technologies and solutions.
 • 950+ successful projects. We help companies of all sizes and across various industries to leverage the power of SAP.

DROGA DO SUKCESU Z LEVERX

Obejmuje pięć głównych kroków, które podejmiesz wraz z naszymi ekspertami SAP.
Opracowanie strategii wdrożenia w oparciu o wymagania biznesowe klienta i możliwości rozwiązania.

ODKRYJ

Plan projektu i finalizacja celów. Wspólnie z klientem ustalamy strukturę projektu, mechanizmy zarządzania, śledzenia i raportowania. Na tym etapie definiowane są role i obowiązki w zespole projektowym.

PRZYGOTUJ

Fazę weryfikacji. Dbamy o to, aby rozwiązanie i zakres projektu spełniały wymagania biznesowe klienta.

POZNAJ

Dostosowanie i integrację komponentów SAP z infrastrukturą IT klienta. Nasi eksperci konfigurują i rozwijają system w razie potrzeby.

ZREALIZUJ

Transfer danych ze starszych systemów do systemu produkcyjnego SAP, testy i weryfikacja uprawnień dla wszystkich użytkowników.

WDRAŻAJ