main banner

Enterprise Asset Management

LeverX on luotettava kumppanisi, joka tarjoaa huippuluokan SAP Enterprise Asset Management -ratkaisuja, jotka on räätälöity optimoimaan yrityksesi omaisuuden suorituskykyä ja parantamaan toiminnan tehokkuutta.

Tämä sivu on käännetty tekoälyn avulla. LeverX ei takaa käännöksen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä ole vastuussa saaduista tuloksista. Voit löytää alkuperäisen sivun englanniksi valitsemalla "Global (EN)" sivun oikeasta yläkulmasta.

Miksi yrityksesi tarvitsee SAP EAM:ää?

Siirtyminen innovatiivisiin palvelumalleihin avaa yrityksellesi monia mahdollisuuksia, kuten:
35%
palvelun kannattavuuden kasvu
20%
tehokkuuden parantaminen tarkkojen suunnitteluaikataulujen avulla.
5-8%
laitteiden ylläpitokustannusten väheneminen

SAP Enterprise Asset Management -järjestelmät ja -toiminnot

Optimoi kunnossapitotoimintasi integroimalla saumattomasti älykkäät SAP-ratkaisut, jotka tuovat uutta arvoa ja tehokkuutta mullistamalla suunnittelu-, aikataulutus- ja toteutusprosessit.
SAP S/4HANA Asset
Management
SAP Business Network Asset Collaboration
SAP Service & Asset Manager
SAP Field Service Management
SAP Asset Performance Management
SAP S/4HANA for Spatial Asset Management
SAP Crowd Service

SAP S/4HANA Asset Management

Hallitse tehokkaasti omaisuuttasi SAP S/4HANA Asset Management -ratkaisun avulla, hyödyntäen kehittyneitä ominaisuuksia kunnossapidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi.
 • Optimoi huoltoaikataulut, resurssit ja materiaalit kattavilla suunnittelutyökaluilla ja älykkäillä algoritmeilla.
 • Tee ennakoivia päätöksiä ja toteuta ennakoivaa kunnossapitoa reaaliaikaisen näkyvyyden avulla omaisuuden kuntoon, suorituskykyyn ja huoltohistoriaan.
 • Virtaviivaista kustannusseuranta ja optimoi varaosien hankinta integroimalla omaisuudenhallintaprosessit saumattomasti talous- ja hankintajärjestelmiin.
leverx
Vapauta älykkään omaisuudenhallinnan koko potentiaali ja paranna operatiivista suorituskykyä ja kannattavuutta LeverXin avulla.

Miten yrityksesi hyötyy SAP EAM:stä?

SAP EAM tarjoaa seuraavat liiketoimintaedut, joilla voidaan vahvistaa omaisuudenhallintaa, maksimoida kunnossapitomenettelyjä ja parantaa toiminnan tehokkuutta monilla toimialoilla.
Agile-1

Kattava omaisuuden elinkaaren hallinta

SAP EAM mahdollistaa organisaatioiden tehokkaan omaisuuden hallinnan koko sen elinkaaren ajan, hankinnasta hävittämiseen, varmistaen kattavat omaisuudenhallintakäytännöt.
Rocket

Optimoitu omaisuuden suorituskyky

SAP EAM avulla organisaatiot voivat toteuttaa ennaltaehkäiseviä ja ennakoivia kunnossapitostrategioita, optimoiden omaisuuden suorituskyvyn ja minimoiden seisokit tai viat.
Operative-system

Virtaviivaistettu kunnossapidon suunnittelu ja aikataulutus

SAP EAM parantaa operatiivista tehokkuutta tarjoamalla ominaisuuksia tehokkaaseen kunnossapidon suunnitteluun, työtilausten luomiseen, resurssien allokointiin ja aikataulujen optimointiin.
Touch-1

Integroitu varastonhallinta

SAP EAM integroituu varastonhallintajärjestelmiin, mahdollistamalla tarkka varaosien ja materiaalien seuranta, optimoi hankinnan ja vähentää varastoon liittyviä ongelmia.
Time

Reaaliaikainen data ja analytiikka

SAP EAM tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden omaisuustietoihin ja suorituskykymittareihin, mahdollistaen ennakoivan kunnossapidon, jatkuvan parantamisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon.
Check-1

Säädösten ja määräysten noudattaminen

SAP EAM tukee säädösten ja standardien noudattamista, mahdollistaen dokumentoinnin, seurannan ja turvallisuustarkastusten, sertifikaattien ja kunnossapidon parhaiden käytäntöjen noudattamisen.
Integration-1

Saumaton integraatio SAP-moduulien kanssa

SAP EAM integroituu muihin SAP-moduuleihin, kuten talous, hankinta ja henkilöstöhallinto, mahdollistaen paremman koordinoinnin, tiedon jakamisen ja parannetun operatiivisen tehokkuuden.
Mobile_tap

Mobiili- ja offline-toiminnallisuudet

SAP EAM tarjoaa mobiili- ja offline-toiminnallisuudet, mahdollistaen huoltoteknikoille omaisuustietojen käytön ja päivittämisen kentällä, parantaen tuottavuutta ja vähentäen hallinnollisia tehtäviä.
QR-code

Skaalautuvuus ja joustavuus

SAP EAM on suunniteltu skaalautumaan organisaation kasvun myötä ja mukautumaan muuttuviin liiketoimintatarpeisiin, tukien suurta määrää omaisuuksia ja monimutkaisia kunnossapitoprosesseja.
Network_connected-1

Parannettu omaisuuden näkyvyys ja hallinta

SAP EAM tarjoaa keskitetyn tietovaraston omaisuustiedoille, tarjoten kattavan näkymän omaisuuden historiaan, kunnossapitotoimintoihin ja kustannuksiin, mahdollistaen tietoon perustuvat päätökset omaisuuden käytöstä, korvaamisesta ja poistamisesta.
icon-bar-graph

Parannettu resurssien käyttö

SAP EAM optimoi resurssien allokoinnin, varmistaen tehokkaan kunnossapitotiimien, laitteiden ja materiaalien käytön, johtaen kustannussäästöihin ja parantuneeseen tuottavuuteen.
Download

Ennakoiva kunnossapito ja vähennetyt seisokit

SAP EAM avulla organisaatiot voivat ennakoivasti tunnistaa mahdolliset omaisuusongelmat, käsitellä ne ennen kuin ne eskaloituvat ja minimoida seisokit, parantaen operatiivista tehokkuutta ja vähentäen kustannuksia.
Hyödynnä SAP EAM:n koko potentiaali organisaatiosi omaisuudenhallinnan tarpeisiin.

Palvelemamme toimialat

Miksi valita LeverX SAP-toteuttajaksi?

GLOBAALI JÄRJESTELMÄINTEGRAATTORI

 • LeverX on kansainvälinen yritys, jolla on 14 toimistoa 10 maassa ja joka erikoistuu SAP-toteutuksiin ja mukautuksiin.
 • Tarjoamme täyden syklin teknologiakonsultointia, kehitystä ja kustannustehokkaita toteutuspalveluja onnistuneeseen liiketoiminnan transformaatioon ja kestävyyteen.
 • Tarjoamme räätälöityjä ohjelmistokehityspalveluja yrityksille, toimitamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden erityisvaatimuksia.

TEKNOLOGIA & JOHTAMINEN

 • Lyhyt sitoutumisen käynnistysaika ja projektin pystytys, vahva johtaminen
 • Jatkuvat investoinnit innovaatioihin ja uusien teknologioiden (Data Science, IoT, tekoäly, Big Data, Blockchain jne.) varhaiseen omaksumiseen.
 • Projektien luominen ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 ja ISO 55001 laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

KOKEMUS

 • Yli 20 vuoden kokemus SAP-ratkaisujen parissa työskentelystä. LeverX on SAP-sertifioitu kumppani ja ensisijainen toimittaja.
 • 1 600 IT-asiantuntijaa, joilla on syvällistä tietoa uusimmista SAP-teknologioista ja -ratkaisuista.
 • Yli 950 menestyksekästä projektia. Autamme kaikenkokoisia yrityksiä ja eri toimialoja hyödyntämään SAP voimaa.

Palkinnot ja tunnustukset

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

{url={type=EXTERNAL, content_id=null, href=https://leverx.com/company/awards, href_with_scheme=https://leverx.com/company/awards}, open_in_new_tab=false, no_follow=false, sponsored=false, user_generated_content=false, rel=}

katso kaikki palkinnot

Kuinka menestyä LeverX:n avulla

Kuusi päävaihetta työskenneltäessä SAP-asiantuntijoidemme kanssa.
Kehitä toteutusstrategia asiakkaan liiketoimintatarpeiden ja ratkaisukyvykkyyksien perusteella.

TUTKIMUS

Viimeistele projektisuunnitelmat ja tavoitteet. Määritämme projektin rakenteen, hallinnan, seurannan ja raportointimekanismit yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä vaiheessa määritellään projektitiimin roolit ja vastuut.

VALMISTELU

Varmista, että ratkaisu ja projektin laajuus vastaavat asiakkaan liiketoimintatarpeita.

TUTKIMINEN

Mukauta ja integroi SAP-komponentit asiakkaan IT-infrastruktuuriin. Asiantuntijamme konfiguroivat ja kehittävät järjestelmää tarvittaessa.

TOTEUTTAMINEN

Siirrä tiedot vanhoista järjestelmistä SAP-tuotantojärjestelmään, testaa ja validoi kaikkien käyttäjien roolit ja valtuutukset.

KÄYTTÖÖNOTTO

Ota ratkaisu käyttöön tarjoamalla go-live-tukea, korjauksia ja seurantaa, jotta uusi ohjelmisto sopeutuu täydellisesti liiketoimintaprosesseihisi.

KÄYTTÖ

Usein kysytyt kysymykset