main banner

SAP Business Technology Platform

Uczyń ze swoich danych wartość biznesową dzięki SAP BTP i osiągaj sukcesy

Jakim wyzwaniom możesz sprostać z pomocą SAP BTP?

Konieczność angażowania dostawców zewnętrznych

Bywa, że wewnętrzne zespoły IT nie dysponują wystarczającym doświadczeniem, aby pracować w kompleksowym środowisku programistycznym lub opracowywać dodatkowe aplikacje/dodatki do bieżących produktów.

SAP BTP zapewnia narzędzia deweloperskie typu low-code i no-code do tworzenia niezbędnych zaawansowanych aplikacji i umożliwia ich aktualizowanie.

Brak zintegrowanych procesów

Współczesne firmy często korzystają z oprogramowania stworzonego przez różnych dostawców z wykorzystaniem różnych technologii. Z powodu fragmentacji oprogramowania korporacyjnego tracą one około 500 000 USD rocznie.

SAP Integration Suite pomaga łączyć i automatyzować procesy biznesowe za pomocą integracji, konektorów, interfejsów API i najlepszych praktyk dla szybszego zwrotu z inwestycji. Ponadto, rozwiązanie to zawiera szereg predefiniowanych scenariuszy integracyjnych, które wzmacniają już wdrożone rozwiązania SAP. 

Uzyskanie wglądu w dane

Fragmentacja oprogramowania firmowego może skutkować występowaniem nieistotnych danych, które nie są potrzebne do planowania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

SAP Analytics Cloud modernizuje strukturę danych, rozszerza możliwości analityczne w całej firmie i zapewnia wiarygodny wgląd w ukryte trendy danych.

Ograniczone możliwości dotychczasowych rozwiązań IT

Chociaż na rynku IT dostępnych jest wiele technologii pomagających odnieść sukces w biznesie, firmom niespecjalnie spieszy się do wdrażania nowych lub modernizacji istniejących rozwiązań. W ten sposób ryzykują one utratę przewagi konkurencyjnej.

Korzystając z SAP BTP, możesz utrzymywać aktualny krajobraz IT dzięki technologiom chmurowym, zestawom zaawansowanych narzędzi i sprawdzonym, bezpiecznym metodom. Wdrażaj i uruchamiaj modele AI w dużej skali bez naruszania prywatności danych i wpływu na opłacalność.

Konieczność stworzenia i utrzymania złożonej infrastruktury IT

SAP BTP łączy możliwości PaaS z szeregiem gotowych rozwiązań SaaS. Dzięki temu możesz zająć się sprawami biznesowymi, zamiast tworzyć, zabezpieczać i utrzymywać złożoną infrastrukturę IT.

Przykłady zastosowania SAP BTP

Sprawdź, jak SAP BTP może usprawnić różne linie biznesowe.
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie wydatkami
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Customer experience

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Integracja odpornych aplikacji SAP BTP z SAP S/4HANA Cloud pomaga firmom usprawnić ich podstawowe procesy i osiągnąć płynność działania. Tworzenie rozszerzeń SAP S/4HANA za pomocą SAP BTP oraz koncepcja "Keep the core clean" pozwala łatwo tworzyć i utrzymywać wysoce konfigurowalne przepływy pracy i dodatki, oprócz istniejących systemów SAP S/4HANA.

Dlaczego SAP Business Technology Platform?

 • Twórz aplikacje low-code/no-code w celu rozszerzania, ulepszania lub dostosowywania procesów SAP S/4HANA przy niewielkim nakładzie pracy.
 • Wdrażaj rozbudowane i niestandardowe natywne aplikacje chmurowe i aplikacje mobilne przy użyciu standardowych technologii branżowych.
 • Dołączaj w prosty sposób moduły integracji danych innych firm .
 • Odnajduj ukryte informacje i wartość w nieustrukturyzowanych danych firmowych.
 • Skaluj automatycznie natywne aplikacje chmurowe.
 • Miej bezpieczny dostęp do danych SAP S/4HANA Cloud.


Porozmawiaj z ekspertami
leverx
Wykorzystaj SAP BTP do sprostania konkretnym potrzebom Twojego biznesu

Co oferuje SAP BTP?

logo-1

Możliwości chmury działające w środowisku hiperskalerów

logo-2

Rozwiązania do tworzenia i rozszerzania aplikacji

logo-3

Narzędzia do integracji (chmura do on-premise, chmura do chmury)

logo-4

Narzędzia do danych i zarządzania danymi

logo-5

Narzędzia i rozwiązania analityczne

logo-6

Usługi AI

Rozwiązania BTP w pakiecie

DORADZTWO

DORADZTWO TECHNICZNE SAP BTP

Potrzeba klienta: dokonanie oceny wewnętrznego krajobrazu; przeanalizowanie istniejących problemów biznesowych i zidentyfikowanie odpowiednich rozwiązań pod kątem SAP Business Technology Platform (SAP BTP).

 

DORADZTWO W ZAKRESIE STRATEGII ROZSZERZEŃ SAP S/4HANA

Potrzeba klienta: ustanowienie strategii wdrażania rozszerzeń S/4HANA zgodnie z zasadą "Keep Core Clean". Dodatkowo konieczne przeprowadzenie oceny istniejącego krajobrazu.

DORADZTWO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI AI

Potrzeba klienta: wykorzystanie zaawansowanych technologii AI na potrzeby konkretnych wymagań biznesowych.

ROZSZERZENIA

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PRODUKTÓW SAP (S/4HANA)

Potrzeba klienta: wdrożenie rozszerzeń S/4HANA zgodnie z zasadą "Keep Core Clean" i podejściem do rozszerzeń side-by-side.

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PRODUKTÓW SAP (DIGITAL SUPPLY CHAIN)

Potrzeba klienta: dostosowanie, rozszerzenie, integracja lub usprawnienie procesów związanych z produktami SAP DSC i/lub rozwiązaniami innych firm.

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PRODUKTÓW SAP (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT)

Potrzeba klienta: dostosowanie, rozszerzenie, integracja lub usprawnienie procesów związanych z produktami SAP PLM i/lub rozwiązaniami innych firm.

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PRODUKTÓW SAP (SUCCESSFACTORS)

Potrzeba klienta: dostosowanie, rozszerzenie, integracja lub usprawnienie procesów związanych z produktami SAP SuccessFactors i/lub rozwiązaniami innych firm.

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PRODUKTÓW SAP (ARIBA)

Potrzeba klienta: dostosowanie, rozszerzenie, integracja lub usprawnienie procesów związanych z produktami SAP Ariba i/lub rozwiązaniami innych firm.

WDROŻENIE

STRUKTURA INTEGRACJI

Potrzeba klienta: stworzenie warstwy integracji lub orkiestracji dla procesów, przepływów danych i API wykorzystywanych w krajobrazie. Potrzeba stworzenia solidnej, elastycznej warstwy integracyjnej lub konieczność dokonania oceny i wprowadzenia ulepszeń w istniejącej infrastrukturze integracyjnej firmy.

ANALITYKA DANYCH I AI

Potrzeba klienta: tworzenie i rozbudowywanie procesów decyzyjnych opartych na danych, poprawa wydajności operacyjnej.

APLIKACJE I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Potrzeba klienta: usprawnienie operacji biznesowych, zwiększenie wydajności i zmniejszenie nakładu pracy ręcznej.

MIGRACJA

MODERNIZACJA I MIGRACJA SAP BTP

Potrzeba klienta: modernizacja krajobrazu i migracja usług, aplikacji i danych do nowego środowiska.

LeverX wie, jak wykorzystać potencjał Business Technology Platform do podejmowania świadomych decyzji

Realizując strategię i misję SAP, nasz zespół doskonale zna mocne strony SAP BTP i korzyści, jakie przynosi firmom. Korzystając z naszego doświadczenia w pracy z innymi rozwiązaniami SAP w chmurze, przed rozpoczęciem projektu służymy cennymi wskazówkami co do wyboru najlepszej technologii. Uwzględniamy przy tym konkretny scenariusz biznesowy klienta.

Mając bogate doświadczenie w pracy z komponentami platformy i dysponując rozległą wiedzą na temat całego ekosystemu SAP, pokazujemy, jak osiągać imponujące wyniki biznesowe i przekształcać dane w wartość biznesową.

Stosujemy następujące filary SAP BTP:

Tworzenie aplikacji i automatyzacja
 • SAP Application Runtimes and Environments
 • SAP Custom Development and Extensions
 • SAP Work Zone
 • SAP Process Automation
 • SAP AppGyver
Dane i analityka
 • Data Storage
 • Data Processing
 • SAP Work Zone
 • Data Integration
 • Data Orchestration
 • Data Warehousing
 • SAP HANA Cloud
 • SAP Analytics Cloud
Integracja
 • SAP Integration Suite
 • SAP Data Intelligence
 • SAP Extension Suite
 • One Domain Model
 • Event Mesh
 • API Business Hub
Rozszerzone planowanie i analiza
 • SAP S/4HANA Cloud & Analytics Cloud
 • SAP Integrated Business Planning for Supply Chain (SAP IBP)
 • SAP SuccessFactors and Analytics Cloud
 • SAP Territory and Quota

REALIZUJĄC STRATEGIĘ I MISJĘ SAP, NASZ ZESPÓŁ DOSKONALE ZNA MOCNE STRONY SAP BTP I KORZYŚCI, JAKIE PRZYNOSI FIRMOM.

Nagrody i wyróżnienia

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

TOP System Integration Company

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP CRM Consulting Company 2023

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

PRZYKŁADY SUKCESÓW KLIENTÓW

Poznaj nasz zespół BTP

Dlaczego LeverX Group

Zaawansowana wiedza specjalistyczna

LeverX pracuje z SAP BTP i jego poprzednimi wersjami od 2015 roku. Wdrożone przez nas nowe technologie i usługi dodaliśmy do platformy na stałe, korzystając z SAP.

Szybsze wdrożenie

Dzięki naszemu doświadczeniu w tworzeniu kompleksowych rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach chmurowych i natywnych jesteśmy w stanie szybko przeprowadzić wysokiej jakości wdrożenie usług SAP BTP i umożliwić ich wykorzystanie. Dodatkowo, w oparciu o naszą ścisłą współpracę z SAP w zakresie standardowych i niestandardowych projektów developerskich, dostarczamy rozwiązania zgodne z najlepszymi praktykami SAP w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

100+ pomyślnie zrealizowanych projektów w obszarze BTP

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i dostosowywaniu rozwiązań SAP sprawia, że doskonale rozumiemy potrzeby biznesowe i zapewniamy najlepsze rozwiązania spełniające wymagania każdej branży.