main banner

Grāmatvedības procesa transformācija lielveikalu ķēdei

Pateicoties LeverX, lielveikalu ķēde Makro pabeidza pāreju no starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) un SAP risinājumu pamata.

Pateicoties LeverX, lielveikalu ķēde Makro pabeidza pāreju no starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) un SAP risinājumu pamata.

customer

Klients

Makro lielveikalu ķēde darbojās tirgū no 2010. g. Tagad tā ir lielāka lielveikalu ķēde Uzbekistānas Republikā. Tā ietver 109 lielveikalus visā valstī.
CHALLENGE

Problēma

2015. g. lielveikalu ķēde Makro Uzbekistānas Republika ieveda SAP ERP sistēmu (FI, CO, MM un SD moduļus). 2021. g. kompānija noteica jaunu mērķi automatizācijai saskaņā ar tirgus tendencēm un likumdošanas prasībām, kas mainījās pēdējo 6 gadu laikā. Lai pārietu uz starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), kompānijai bija jāpārstrukturē un jāautomatizē esošo grāmatvedību, pārdošanas, loģistiku un kontroles procesus.
SOLUTION

Risinājums

Mūsu komanda izanalizēja un pārstrukturēja esošus loģistikas un grāmatvedības procesus, kā arī noteica dažus jaunus procesus, kas attiecās pie SAP risinājumiem.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Projekta apjoms

Klienta biznesa procesu audits

Audita laikā LeverX konsultanti kopā ar klientu noteica, kāds no esošiem biznesa procesiem ir atbilstošs, un kādu jāoptimizē vai konfigurē no paša sākuma.

LeverX konsultanti arī izveidoja un piedāvāja risinājumus grāmatvedības procesa transformēšanai, lai pārietu uz IFRS un paplašināt pārdošanas, loģistikas un kontroles procesus.

SAP Finanšu grāmatvedība (FI)

SAP FI moduļa ietvaros eksperts veica sekojošas izmaiņas:

 • Paredzot trīs žurnālus grāmatvedībai: IRFS (pamata žurnāls), NGS (Uzbekistānas Republikas nacionālais grāmatvedības standarts) un nodokļu žurnāls (ienākumu nodoklis).
 • Vispārējs žurnāls pārskatu plāns tika konfigurēts.
 • Netiešā nodokļu grāmatvedība tika ievesta.
 • Grāmatvedības process sakarā ar atliktiem izdevumiem tika ievests.
 • Automātiska banku maksājumu ģenerēšana tika ievesta.
 • Izmaksu grāmatvedības process un ar debitoriem un kreditoriem saistīts process tika mainīts.
 • Materiālu žurnāls, kas deva iespēju veikt visprecīzākos materiālu cenu aprēķinus divās valūtās tika aktivēts.
 • Tika konfigurēts instruments, kas ļāva pilnībā automatizēt perioda aizvēršanas procesu grāmatvedība un pārvaldīšanā.

Starp integrācijas uzdevumiem tika ievesti sekojoši:

 • Integrācija ar trešu pušu sistēmu faktura.uz sakarā ar rēķinu saņemšanu/nosūtīšanu un to parakstīšanu EDS ERP sistēmā. Trešās puses sistēma faktura.uz, savukārt, ir integrēta Uzbekistānas Republikas nodokļu inspekcijas sistēmā.
 • Automātiskā esošo valūtas kursu atjaunošana saskaņā ar Uzbekistānas Republikas Nacionālās bankas valūtas kursu un cenas aprēķins saskaņā ar esošo valūtas kursu.

SAP kontrole (CO)

LeverX konsultants kopā ar klientu apsprieda grāmatvedības un analīzes koncepciju sakarā ar uzņēmuma darbību.

SAP CO realizēja iespējas:

 • Pārredzama struktūras organizācija uz izmaksu centra hierarhijas un ienākuma centra pamata.
 • Administratīvo un ražošanas izmaksu koeficienta analīze.
 • Detalizēta ieguldījumu grāmatvedība, pamatojoties uz SAP CO ieguldījumu rīkojumiem.
 • Pārskatu, kas atvieglo budžeta izmaksu analīzi, ievēšana.

SAP materiālu pārvaldīšana (MM) un SAP pārdošanas un distribūcija (SD)

LeverX kopā ar klientu atrisināja sekojošus biznesa problēmas kas bija saistītas ar iepirkumiem un pārdošanām:

 • Audits un biznesa procesu standartizācija.
 • Pārdošanas cenu veidošanas shēmas jauniem biznesa procesiem sakarā ar cenu pārvaldīšanu, kas ļauj palielināt klienta preču konkurētspēju, kā arī uzlabot klienta lojalitāti.
 • Automātiska PVN aprēķināšana, pamatojoties uz preču izmaksām un pāreju uz neto cenu.
 • Diferenciācija starp loģistikas procesiem, atspoguļojot dažas plūsmas, lai izsekotu statusus un pārredzamu pārskatu izstrādi.
PROJECT SCOPE

It is possible with mobile maintenance scenarios and two SAP solutions, SAP Work Manager (SAP WM) и SAP Asset Manager (SAP AM). They provide access to information on asset statuses and allow you to maintain them comprehensively.

SAP WM is a mobile application with wider functionality that offers both on-premise and cloud hosting capabilities.

SAP AM is a more modern cloud-based solution that can be integrated with innovative SAP Cloud Platform IoT.

Both solutions help to improve enterprise asset productivity with constant monitoring, analytics, and timely diagnostics.

Pamata tehnoloģijas

ABAP

RFC

BAPI

IDoc

REST

SOAP

tiešsaistes servisi.

card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Ieguvumi no projekta

Pateicoties pabeigtiem projekta uzdevumiem un jauno procesu ievešanu, klients nodrošināja:

 • Pareizo grāmatvedību un nodokļu uzskaiti saskaņā ar vietējo likumu prasībām.
 • Izmaksu posteņu analīze visās meitas kompānijās (veikalos). Šī analīze palīdz pieņemt pareizus pārvaldīšanas lēmumus sakarā ar cenu koriģēšanu.
 • Pārredzamā grāmatvedība un pārvaldīšanas uzskaite.
 • Darbaspēka izmaksu samazināšana sakarā ar darbības jautājumiem, kas ļauj klientu darbiniekiem vairāk laika veltīt analītisko un stratēģisko jautājumu atrisināšanai. 

Visas augstākminētās iespējas ļauj klientam palielināt biznesa efektivitāti un ienākumus.

leverx

VAI VĒLĀTIES UZZINĀT VĒL PAR MŪSU KOMPETENCĒM?

VAIRĀK SADARBĪBAS PIEMĒRU

ATKLĀSIM KOPĀ KĀDI PROGRAMMATŪRAS RISINĀJUMI ATBALSTĪS JŪSU PAKALPOJUMUS