main banner

Transformacja procesu księgowego dla dużej sieci supermarketów

Dzięki LeverX sieć supermarketów Makro zakończyła przejście na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) oparte na rozwiązaniach SAP.

Dzięki LeverX sieć supermarketów Makro zakończyła przejście na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) oparte na rozwiązaniach SAP.

Klient

Klient

Sieć supermarketów Makro istnieje na rynku od 2010 roku. Obecnie jest to największa sieć supermarketów w Republice Uzbekistanu. Obejmuje 109 supermarketów na terenie całego kraju.
Wyzwanie

Wyzwanie

W 2015 roku sieć supermarketów Makro w Republice Uzbekistanu wdrożyła system SAP ERP (moduły FI, CO, MM, SD). W 2021 roku firma wyznaczyła sobie nowe cele automatyzacji w związku ze zmieniającymi się w ciągu ostatnich 6 lat tendencjami rynkowymi i wymogami prawnymi. Aby przejść na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF), firma musiała przeprojektować i zautomatyzować istniejące procesy księgowe, sprzedażowe, logistyczne i controllingowe.
Rozwiązanie

Rozwiązanie

Nasz zespół przeanalizował i przebudował istniejące procesy logistyczne i księgowe, a także skonfigurował kilka nowych procesów objętych rozwiązaniami SAP.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Zakres projektu

Audyt procesów biznesowych klienta

Podczas audytu konsultanci LeverX wspólnie z klientem ustalili, które z obecnych procesów biznesowych są istotne, a które należy zoptymalizować lub skonfigurować od podstaw.

Konsultanci LeverX zaprojektowali i zaoferowali również rozwiązania umożliwiające transformację procesów księgowych w celu przejścia na MSSF oraz usprawnienia procesów sprzedaży, logistyki i kontrolingu.

SAP Financial Accounting (FI)

W ramach modułu SAP FI eksperci dokonali następujących zmian:

 • Przewidziano trzy rejestry księgowe: IRFS (rejestr główny), NAS (Narodowy Standard Rachunkowości Republiki Uzbekistanu) oraz rejestr podatkowy (podatek dochodowy).
 • Skonfigurowano plan kont księgi głównej.
 • Wdrożona rachunkowość podatków pośrednich.
 • Wdrożony proces rozliczania odroczonych wydatków.
 • Wdrożone automatyczne generowanie płatności bankowych.
 • Przekształcone procesy rachunku kosztów oraz procesy rozrachunków z odbiorcami i rozrachunkami z dostawcami.
 • Aktywowany rejestr materiałów, który umożliwia najdokładniejsze obliczenie cen materiałów w dwóch walutach.
 • Skonfigurowany instrument, który pozwala w pełni zautomatyzować proces zamykania okresu w księgowości i zarządzaniu.

Wśród zadań integracyjnych zrealizowano:

 • Integracja z zewnętrznym systemem faktura.uz w zakresie otrzymywania/wysyłania faktur oraz podpisywania ich EDS w systemie ERP. Z kolei zewnętrzny system faktura.uz jest zintegrowany z inspekcją podatkową Republiki Uzbekistanu.
 • Automatyczna aktualizacja kursów walut zgodnie z Narodowym Bankiem Republiki Uzbekistanu i kalkulacja ceny po aktualnym kursie walut.

SAP Controlling (CO)

Konsultanci LeverX wspólnie z klientem stworzyli koncepcję koncepcji dotyczącej księgowości i analizy wyników przedsiębiorstwa.

SAP CO wykorzystał możliwości:

 • Przejrzysta struktura organizacyjna oparta na hierarchii centrów kosztów i centrum zysku.
 • Analiza wskaźnikowa kosztów administracyjnych i produkcyjnych.
 • Szczegółowe rozliczanie środków inwestycyjnych na podstawie zleceń inwestycyjnych SAP CO.
 • Wdrożenie sprawozdawczości zarządczej upraszczające analizę wydatków budżetowych.

SAP Material Management (MM) and SAP Sales and Distribution (SD)

Konsultanci LeverX wspólnie z klientem rozwiązali następujące kwestie biznesowe związane z zakupami i sprzedażą:

 • Audyt i standaryzacja procesów biznesowych.
 • Modyfikacja schematów cen sprzedaży dla nowych procesów biznesowych pod kątem zarządzania cenami, która pozwala na zwiększenie konkurencyjności towarów klienta, a także poprawę lojalności klientów.
 • Automatyczne naliczanie podatku VAT od kosztu towaru i przejście na cenę netto.
 • Zróżnicowanie procesów logistycznych poprzez wyświetlanie różnych przepływów w celu śledzenia statusów oraz przejrzysty rozwój raportowania.
PROJECT SCOPE

It is possible with mobile maintenance scenarios and two SAP solutions, SAP Work Manager (SAP WM) и SAP Asset Manager (SAP AM). They provide access to information on asset statuses and allow you to maintain them comprehensively.

SAP WM is a mobile application with wider functionality that offers both on-premise and cloud hosting capabilities.

SAP AM is a more modern cloud-based solution that can be integrated with innovative SAP Cloud Platform IoT.

Both solutions help to improve enterprise asset productivity with constant monitoring, analytics, and timely diagnostics.

Podstawowe technologie

ABAP

RFC

BAPI

IDoc

REST

SOAP

usługi sieciowe

card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Korzyści z projektu

Dzięki realizowanym zadaniom projektowym oraz wdrożeniu nowych procesów biznesowych Klient zapewnił:

 • Prawidłowe prowadzenie księgowości i księgowości podatkowej zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Analiza pozycji kosztowych we wszystkich spółkach zależnych (sklepach). Analiza ta pomaga podejmować właściwe decyzje zarządcze dotyczące korekt kosztów.
 • Przejrzysta rachunkowość i rachunkowość zarządcza.
 • Redukcja kosztów pracy przy załatwianiu spraw operacyjnych, co pozwala pracownikom klienta poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie zagadnień analitycznych i strategicznych.

Wszystkie wymienione możliwości pozwolą klientowi zwiększyć efektywność i rentowność biznesu.

leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

Więcej projektów

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI