main banner

SAP Datasphere

Zwiększ swoje możliwości w zakresie danych i podejmowania decyzji biznesowych, uzyskując łatwy i elastyczny dostęp do kluczowych informacji.

Co może zyskać Twój biznes dzięki SAP Datasphere 

Money-1

Efektywność kosztowa

SAP Datasphere działa w modelu pay-as-you-go. Oznacza to, że płacisz tylko za zasoby, które faktycznie wykorzystujesz. Takie podejście jest zwykle tańsze niż inwestowanie i utrzymywanie sprzętu on-premises.
QR-code

Skalowalność

Platforma może być rozbudowywana w zależności od potrzeb, umożliwiając organizacjom zarządzanie dużą ilością danych i dostosowywanie się do wzrostów użytkowania bez wstępnych inwestycji w sprzęt.
Bar-graph-1

Wydajność

SAP Datasphere zapewnia zaawansowaną analitykę, która wspiera firmy w efektywnym przetwarzaniu skomplikowanych zapytań i agregacji na obszernych zbiorach danych, zapewniając szybszy dostęp do informacji.
Network_connected-1

Łatwość zarządzania

Dostawcy usług w chmurze zarządzają znaczną częścią operacji infrastrukturalnych, w tym dostarczeniem sprzętu, aktualizacjami oprogramowania i konserwacją, odciążając zasoby IT organizacji.
Integration-1

Integracja

SAP Datasphere integruje się z różnymi źródłami danych i narzędziami, upraszczając gromadzenie danych z różnych systemów i usług.
Secure-shield

Bezpieczeństwo

W platformie zastosowano szereg zabezpieczeń, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu i certyfikaty zgodności, które wspierają organizacje w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Powyższe korzyści możesz osiągnąć dzięki następującym cechom SAP Datasphere

Centralized-data-repository

Scentralizowane repozytorium danych

SAP Datasphere stanowi scentralizowane repozytorium danych, przeznaczone do przechowywania, zarządzania i udostępniania danych z różnych działów, systemów i źródeł. Pozwala to wyeliminować silosy danych i usprawnić współpracę.

Business-Context

Połączenie danych SAP z Business Context

Dzięki płynnej integracji z aplikacjami SAP następuje automatyczne umiejscowienie danych SAP w kontekście biznesowym przedsiębiorstwa.
Unified-data-management

Ujednolicone zarządzanie danymi

Platforma umożliwia organizacjom konsolidację danych pochodzących z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w przekroju całego przedsiębiorstwa. Takie zintegrowane zarządzanie danymi pozwala kompleksowo spojrzeć na działalność firmy, jej klientów i wydajność.
Integrated-Data-Marketplace

Integracja Data Marketplace

Data Marketplace pozwala na skalowalną i zdecentralizowaną wymianę danych pomiędzy uczestnikami, umożliwiając sprawną interakcję pomiędzy dostawcami i odbiorcami danych. Wykorzystaj inteligentne wyszukiwanie, aby dopasować niekompletne zestawy danych do użytku w przedsiębiorstwie.
Advanced-analytics

Zaawansowana analityka

Wbudowane narzędzia do analizy i wizualizacji danych umożliwiają użytkownikom generowanie interaktywnych dashboardów i raportów. Dzięki temu możesz dokonywać skomplikowanych analiz danych bez konieczności angażowania zespołu IT lub specjalistów od danych.
Real-time-insights

Obraz danych w czasie rzeczywistym

SAP Datasphere przetwarza i analizuje dane w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego, umożliwiając firmom podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o najbardziej aktualne dostępne informacje.
Collaboration

Współpraca

Platforma ułatwia zespołowe modelowanie i analizę danych. Zespoły mogą współpracować w ramach projektów dotyczących danych, wymieniać się informacjami oraz wspólnie tworzyć raporty i dashboardy.
Innovations

Innowacje

SAP systematycznie aktualizuje i rozszerza SAP Datasphere o nowe funkcje i możliwości. W ten sposób firmy mogą korzystać z najnowszych osiągnięć w zakresie zarządzania danymi i analityki.
Semantic-Business-Modeling

Semantyczne modelowanie procesów biznesowych

Zwiększenie uprawnień użytkowników dzięki samodzielnemu modelowaniu, zarządzaniu i kontroli IT. Użytkownik może łączyć własne dane, bezpiecznie je udostępniać oraz przeprowadzać analizy bez wpływu na innych użytkowników. 
Re-use-Extend-SAP-BW-Investments

Ponowne wykorzystanie i rozszerzenie inwestycji w SAP BW

Wykorzystaj struktury danych, transformacje, modyfikacje i usługi SAP BW, aby szybko rozszerzyć swoją inwestycję w SAP BW na chmurę publiczną.
Business-Content

Business Content

Gotowe modele danych, semantyczne widoki danych SAP ERP (widoki CDS i Service APIs) oraz transformacje wykorzystujące wiedzę biznesową SAP i partnerów ekosystemu.
Choice-and-Openness

Możliwość wyboru i otwarte APIs

Obsługa multi-cloud i otwarte interfejsy z możliwością wyboru środowisk modelowania, narzędzi analitycznych i języków (SQL, Python, Jupyter notebook itp.) - od business analysts, przez data scientists, po developerów.
leverx
Bądź o krok przed konkurencją dzięki najnowszym rozwiązaniom w zakresie danych
Różnice między SAP Datasphere i SAP Data Warehouse Cloud

SAP Datasphere to nowa wersja rozwiązania SAP Data Warehouse Cloud. Oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania danymi, analityki i współpracy, zachowując przy tym wszystkie zalety swojej poprzedniej wersji. Dodatkowo SAP Datasphere zapewnia lepszą wydajność i skalowalność oraz płynną integrację z różnymi źródłami danych i narzędziami. 

Hurtownia danych, jaką jest SAP Datasphere, kładzie duży nacisk na wspólne modelowanie i analizę danych, umożliwiając zespołom efektywną współpracę w ramach projektów związanych z danymi. Wśród nowych funkcji platformy znajdują się m.in. integracja danych, katalogowanie i modelowanie semantyczne. 

Zgodnie z dążeniem do ciągłego doskonalenia, strategia produktowa SAP Datasphere obejmuje systematyczne usprawnienia i wprowadzanie dodatkowych funkcji, dzięki czemu platforma zajmuje czołową pozycję wśród najnowocześniejszych rozwiązań do zarządzania danymi i analityki.

Przykłady możliwych zastosowań usługi SAP Datasphere

Konsolidacja danych w całym przedsiębiorstwie

SAP Datasphere może scentralizować dane z różnych działów i źródeł, tworząc jednolite repozytorium do kompleksowej analizy i podejmowania decyzji.

Analityka biznesowa oparta na współpracy

Dzięki wsparciu SAP Datasphere w zakresie wspólnego modelowania i analizy danych, zespoły mogą współpracować w ramach projektów, wymieniać się informacjami oraz wspólnie tworzyć raporty i dashboardy.

Proces decyzyjny oparty na danych

Poprzez możliwość wglądu w złożone kwerendy i agregacje ogromnych zbiorów danych, SAP Datasphere ułatwia wydobywanie cennych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji.

Poprawa doświadczenia klienta

Dzięki płynnej integracji z aplikacjami SAP i innymi źródłami danych, SAP Datasphere dostarcza firmie pełen obraz interakcji z klientami, wspierając spersonalizowaną i responsywną obsługę klienta.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Skalowalność platformy oraz działanie w modelu pay-as-you-go sprawiają, że organizacje mogą efektywnie zarządzać zasobami poprzez skalowanie w górę lub w dół w zależności od potrzeb, co eliminuje konieczność ponoszenia znacznych inwestycji początkowych.

Monetyzacja danych

Wbudowana w platformę funkcja Data Marketplace pozwala firmom pozyskiwać nowe źródła przychodów poprzez bezpieczne udostępnianie lub sprzedawanie danych zaufanym partnerom.

Analityka predykcyjna

Dzięki kompleksowemu dostępowi do danych i możliwościom analitycznym, SAP Datasphere obsługuje modelowanie predykcyjne, które służy firmom do przewidywania trendów i proaktywnego planowania strategii.

Architektura SAP Datasphere

Datasphere-Scheme

Poznaj możliwości integracji SAP Datasphere

SAP Applications
 • SAP S/4HANA
 • SAP S/4HANA Cloud
 • SAP BW/4HANA Model Transfer
 • SAP Marketing Cloud
 • SAP ABAP
 • SAP ECC
 • SAP BW
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Fieldglass
Data Bases & Generic Connections
 • SAP HANA on-prem & Cloud
 • Microsoft SQL Server
 • Generic Cloud Data Integration
 • Oracle
 • Generic JDBC
 • Generic OData
 • Local CSV File
 • Generic SFTP
Hyperscalers & Cloud Applications
 • Google Cloud Storage
 • Google BigQuery
 • Azure SQL Database
 • Azure Blob Storage
 • Amazon Redshift
 • Azure Data Lake Store Gen1
 • Azure Data Lake Store Gen2
 • Amazon Athena
 • SAP Open Connectors
 • HDFS
Support for External Tools
 • SAP HANA Smart Data Integration
 • SAP Landscape Transformation
 • SAP Data Intelligence
 • SAP Data Services
 • Adverity
 • APOS
 • Datazeit
 • Informatica
 • Precog
 • Snaplogic

Przykłady udanych wdrożeń

Co mówią nasi klienci

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LEVERX JAKO DOSTAWCĘ WDROŻEŃ SAP?

Globalny integrator systemu

 • LeverX to międzynarodowa firma z 14 oddziałami w 10 krajach, która specjalizuje się we wdrażaniu SAP i dostosowywaniu rozwiązań systemu do potrzeb klientów.
 • Oferujemy doradztwo technologiczne na każdym etapie projektu, rozwój oprogramowania oraz efektywne kosztowo usługi wdrożeniowe dla firm, wspierające ich skuteczną transformację biznesową i działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Oferujemy usługi tworzenia niestandardowego oprogramowania dla firm i dostarczamy indywidualne rozwiązania, dostosowane do specyficznych wymagań klientów.

Technologia i Zarządzanie

 • Krótki czas uruchomienia i konfiguracji projektu, sprawne zarządzanie
 • Nieustanne inwestowanie w innowacje i wczesne wdrażanie najnowszych technologii (Data Science, IoT, AI, Big Data, Blockchain itp.).
 • Tworzenie projektów zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 55001.

Doświadczenie

 • 20+ lat praktyki w zakresie rozwiązań SAP. LeverX jest certyfikowanym partnerem SAP i preferowanym dostawcą.
 • 1600 ekspertów IT z doskonałą znajomością najnowszych technologii i rozwiązań SAP.
 • 950+ pomyślnie zrealizowanych projektów. Pomagamy firmom małym i dużym, działającym w różnych branżach, maksymalnie wykorzystać możliwości SAP.

Nagrody i wyróżnienia

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

{url={type=EXTERNAL, content_id=null, href=https://leverx.com/company/awards, href_with_scheme=https://leverx.com/company/awards}, open_in_new_tab=false, no_follow=false, sponsored=false, user_generated_content=false, rel=}

zobacz wszystkie nagrody

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA