main banner

Wdrożenie SAP Yard Logistics dla Dużego Portu w Europie

Zespół LeverX wdrożył scenariusze efektywnego planowania miejsc postoju statków i zasobów w porcie w oparciu o SAP YL.

Spis treści:

Zespół LeverX wdrożył scenariusze efektywnego planowania miejsc postoju statków i zasobów w porcie w oparciu o SAP YL.

Klient

Duży port europejski

Wyzwanie

Potrzebą klienta było usprawnienie szeregu procesów w celu zapewnienia efektywnego zarządzania rosnącą liczbą jednostek portowych. Jednym z tych procesów było planowanie załadunku dla miejsc postojowych i tras oraz planowanie załadunku pod kątem zasobów ludzkich.

Rozwiązanie

Zespół LeverX zmodyfikował standardowe rozwiązanie SAP Yard Logistics, dodając nową funkcjonalność, która umożliwiła realizację postawionych zadań.

Cele projektu

Wzrost liczby jednostek portowych, zasobów i przepustowości portu w nieunikniony sposób nasuwa następujące pytania:

 • Jak najlepiej zarządzać zasobami: dla zapewnienia równego podziału pracy pomiędzy wszystkich pracowników portu i w celu uniknięcia przestojów statków?
 • Jak z góry zaplanować przybycie i wypłynięcie transportu?
 • Jak opracować system rezerwacji miejsc postoju w celu szybkiego załadunku i rozładunku jednostki transportowej?

Dotychczasowe rozwiązanie IT, jakim dysponował nasz klient - duży europejski port, nie spełniało wszystkich wymagań. Naszym celem było rozszerzenie standardowego produktu SAP Yard Logistics poprzez dodanie nowej funkcjonalności, która miała służyć:

Poprawie planowania załadunku z punktu widzenia miejsc postoju i tras

 • Rozmieszczanie statków zgodnie z czasem ich wypłynięcia/przypłynięcia i wielkością miejsc postoju
 • Rezerwacja miejsc postoju
 • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (brak miejsca dla jednostek transportowych lub zasobów podczas załadunku/rozładunku; nieprzygotowanie miejsca postoju do przybycia statku itp.)

Poprawie planowania załadunku z punktu widzenia zasobów ludzkich

 • Automatyzacja procesu wprowadzania danych
 • Przyspieszenie przetwarzania operacji załadunku i rozładunku
 • Organizowanie zadań na określony przedział czasu

Rozwiązaniem, które zespół LeverX wdrożył w procesach biznesowych klienta, jest narzędzie do optymalnego planowania zasobów - Planning and Control Center Tool.

Opis rozwiązania

Planowanie miejsc postoju

 • Tworzenie zleceń w systemach SAP YL dla umieszczenia statków w porcie
 • Rozmieszczenie miejsc postoju do załadunku i rozładunku jednostki transportowej
 • Automatyczne wyznaczanie najlepszej drogi dla statków do miejsca postoju
 • Planowanie trasy za pomocą pulpitów prezentacji danych MRS Dashboard
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym (zintegrowane z systemem wewnętrznym)

Planowanie zasobów ludzkich

 • Optymalny podział pracy pomiędzy pracowników w zależności od dostępności zespołów, ich liczebności i kwalifikacji
 • Zmniejszenie liczby czynności wykonywanych ręcznie podczas wprowadzania danych
 • Integracja z narzędziem do planowania miejsc postoju
 • Wizualizacja raportów oszczędzająca czas

Wkład LeverX

W jaki sposób nasz zespół udoskonalił wdrożone standardowe rozwiązanie SAP Yard Logistics?

 • Poprawiliśmy funkcjonalność SAP YL poprzez dodanie opcji wyboru miejsca postoju (Berth Position)
 • Stworzyliśmy aplikację Yard Schedule
 • Dodaliśmy Planning Groups do SAP YL
 • Rozbudowaliśmy istniejące komponenty UI i stworzyliśmy nowe
 • Stworzyliśmy raporty do przetwarzania wsadowego (z ang. batch processing)
 • Opracowaliśmy usługi wprowadzania danych
 • Zintegrowaliśmy CAR Center, system firmy zewnętrznej, z SAP Yard Logistics
 • Zintegrowaliśmy SAP Yard Logistics z narzędziami MRS i Solver*

*Solver to aplikacja zewnętrzna, która służy do zarządzania czasem, alokacji zasobów do rozładunku jednostek transportowych, priorytetyzacji rozładunku itp.

Integracja YL i MRS z aplikacją Solver poprawiła wizualizację wyników planowania.

Stack technologiczny

 • SAP Yard Logistics
 • Usługi sieciowe dla integracji z CAR Center
 • IMDB do planowania
 • HANA DB
 • Baza danych SQL

Rezultaty i korzyści

Dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu narzędzia do planowania miejsc postoju i zasobów, nasz klient osiągnął następujące korzyści:

 • Skrócenie czasu załadunku i rozładunku samochodów ze statku (teraz miejsca załadunku i rozładunku samochodów znajdują się możliwie najbliżej parkingu).
 • Zoptymalizowanie planowania zasobów ludzkich: praca pracowników jest rozdzielana po równo; wdrożone rozwiązanie pozwala też uniknąć przestojów zasobów.
 • Eliminacja przestojów statków w porcie.

WIĘCEJ STUDIÓW PRZYPADKU