main banner

Pozyskiwanie surowców oraz Umowy

Połącz ze sobą procesy zbioru danych, analizy wydatków, badań rynkowych, negocjacji i zawierania umów, aby przyspieszyć i rozbudować swoją wydajność.

Czym jest strategiczne pozyskiwanie surowców?

Strategiczne pozyskiwanie surowców ma za zadanie zapewnienie przedsiębiorstwu pojedynczego, zintegrowanego systemu, poprzez digitalizację dokumentów, uczestnictwo w cyfrowej sieci przedsiębiorstw i automatyzację procesów pracy, usprawniając proces wyszukiwania najlepszych dostawców i poprawiając rentowność. Cztery kluczowe etapy strategicznego pozyskiwania surowców to:
areas-1

Zbiór danych i analiza wydatków

Przy danych pochodzących w całości z jednego źródła, możliwe jest uzyskanie przez przedsiębiorstwa wyraźnego obrazu wydatków i dokonywanie inteligentnych decyzji w celu lepszego dostosowania dostawców.

areas-2

Odkrywanie dostawców oraz zapytania

Dostęp do danych dostawców poprzez jednolitą, globalną sieć przedsiębiorstw, i publikacja zapytań o oferty, zapewnia możliwość uzyskania kluczowych informacji biznesowych o potencjalnych dostawcach.

areas-3

Negocjacje i zawieranie umów

Aby przyspieszyć procesy związane z zarządzaniem umowami, i aby uczynić je bardziej wydajnymi i zorientowanymi na wyniki, spółki mogą wykorzystać różne automatyczne narzędzia.

areas-4

Wdrożenie i optymalizacja

Cyfrowe, zautomatyzowane środowisko pozwala spółkom na szybsze osiągnięcie ich celów poprzez zapewnienie przejrzystego obrazu ich słabych stron oraz strefy o możliwościach rozwoju.

Moduły obejmujące procesy od źródeł do umów

Odkrywanie
Pozyskiwanie
Umowy
Analiza wydatków

Odkrywanie

  • Ariba Discovery

Ten globalny system rynkowy oparty na chmurze, posiadający ponad 6,7 mln zarejestrowanych spółek, pozwala dostawcom i klientom na szybkie znalezienie się wzajemnie, tworzenie związków i współpracę w jednolitym środowisku – takim, które pozwala na efektywną publikację zapytań, ofert, i odpowiedzi na nie.

 

card-1

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań SAP dla celów strategicznych zakupów i zawierania umów

icon-1
Automatyzacja procesów przetargowych
icon-2
Śledzenie aktywności i efektywności dostawców
icon-3
Zapewnianie opcji samoobsługi dla dostawców
icon-4
Usprawnianie dołączania dostawców do twojej sieci
icon-5
Wydajne zarządzanie certyfikatami
icon-6
Kwalifikacja i kategoryzacja dostawców
icon-7
Dane w czasie rzeczywistym pozyskiwane ze zintegrowanej sieci
icon-8
Analiza wydatków – precyzyjne podejmowanie decyzji

Wśród naszych klientów są

Among Our Clients Are

Czy potrzebujesz pomocy w kwestii doboru najlepszego zestawu modułów tak, aby objąć twoje procesy pozyskiwania i zawierania umów?