main banner

SAP Production Planning and Detailed Scheduling

Zmniejsz czas realizacji zamówień, zapewnij optymalne wykorzystanie zasobów i zwiększ wolumeny produkcji dzięki wydajnemu planowaniu.

Jak SAP PP/DS może pomóc Twojej firmie?

SAP PP/DS odnosi się do wszystkich problemów związanych z procesami planowania produkcji, dostawy i koordynacji. Oto jak Twoja firma może skorzystać na zastosowaniu tego rozwiązania.
logo-1

Uproszczenie Planowania Procesów

Dzięki narzędziom SAP PP/DS możesz w kilka sekund tworzyć różne scenariusze planistyczne.
logo-2

Skrócenie Czasu Realizacji Zamówień

SAP PP/DS pomoże Ci tworzyć realistyczne plany produkcji z dokładnymi terminami.
logo-3

Zwiększenie Produkcji

Możesz teraz zredukować czas przestoju i uniknąć braków surowców, które uniemożliwiają przedsiębiorstwu wzrost produkcji.
logo-4

Redukcja Kosztów Magazynowania

SAP PP/DS zapewnia lepszą koordynację zasobów i wydajne zarządzanie zaopatrzeniem i produkcją.
logo-5

Optymalizacja Zasobów

Pomaga obniżać koszty zamówień i wydatki na zaopatrzenie.
logo-6

Terminowość Dostaw

SAP PP/DS uwzględnia wszelkie ograniczenia dostaw, aby uniknąć opóźnień w realizacji zamówień.

Jakie problemy biznesowe pomaga rozwiązać SAP PP/DS?

card-1

Planowanie

 • Planowanie działań dla każdego produktu
 • Planowanie interaktywne 
 • Planowanie automatyczne
 • Planowanie krótko, średnio i długoterminowe
card-2

Heurystyka

 • Planowanie pod kątem wybranych obiektów za pomocą określonego algorytmu
 • Planowanie materiałowe przy planowaniu pod kątem ograniczonej zdolności produkcyjnej
 • Rozwiązywanie problemów podaży i popytu
 • Rozwiązywanie problemów zdolności produkcyjnej
card-1

Optymalizacja

 • Redukcja czasu realizacji produkcji
 • Redukcja kosztów i czasu konfiguracji
 • Zmniejszenie opóźnień
card-1

Oznaczanie powiązań

 • Tworzenie powiązań pomiędzy podażą a popytem na podstawie sytuacji planistycznej
 • Powiązania zamówień uwzględniane w trakcie ustalania harmonogramu w celu uniknięcia problemów z terminami
card-1

Monitor Alertów

 • Monitorowanie precyzji planu produkcji i harmonogramu
 • Czynne monitorowanie pod kątem problemów w łańcuchu dostaw
 • Identyfikacja sytuacji wyjątkowych i przesyłanie powiadomień do użytkowników

Jakie modele produkcyjne obejmuje SAP PP/DS?

1

Produkcja na Skład

Planuj i ustalaj harmonogram Swojej produkcji na podstawie prognoz popytu na produkty.

2

Produkcja na Zamówienie

Planuj i ustalaj harmonogram Swojej produkcji na podstawie zapotrzebowania Twoich klientów.

3

Konstrukcja na Zamówienie

Projektuj i wytwarzaj produkty dla najbardziej wymagających klientów.

4

Produkcja Projektów

Organizuj wydajne planowanie produkcji niezależnie od Twojej skali produkcji.

5

Produkcja Płynna

Planuj pracę krok po kroku od początku do końca, bez opóźnień i błędów.

Potrzebujesz pomocy z identyfikacją optymalnego zestawu modułów?

BRANŻE, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

icon-1
DETAL I HURT
icon-2
BANKOWOŚĆ I FINANSE
icon-3
TRANSPORT I LOGISTYKA
icon-4
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
icon-5
IT I TELEKOMUNIKACJA
icon-6
OLEJ I GAZ
icon-7
MOTORYZACJA

DLACZEGO LEVERX?

Ponad 19 lat pracy z rozwiązaniami SAP

LeverX jest Certyfikowanym Partnerem i Preferowanym Dostawcą SAP.

Ponad 1,500 Ekspertów IT

Personel z głęboką wiedzą o najnowszych technologiach i rozwiązaniach SAP.

Ponad 550 z powodzeniem zrealizowanych projektów

Dostarczonych firmom z różnych obszarów biznesu.

DROGA DO SUKCESU Z LEVERX

Obejmuje pierwsze pięć głównych kroków, które wykonasz razem z naszymi ekspertami SAP.
Rozwój strategii wdrożeniowej na podstawie wymagań biznesowych klienta i możliwości rozwiązania.

ODKRYWAJ

Finalizacja planu projektu i celów. Razem z klientem określamy strukturę projektu, mechanizmy zarządzania, śledzenia i raportowania. Na tym etapie definiowane są role i odpowiedzialności w zespole projektowym.

PRZYGOTUJ

Faza weryfikacji. Upewniamy się, że zakres rozwiązania i projektu spełniają wymagania biznesowe klienta.

EKSPLORUJ

Dostosowanie i integracja elementów SAP z infrastrukturą IT klienta. Nasi eksperci konfigurują i w razie potrzeby dalej rozwijają system.

REALIZUJ

Transfer danych ze starych systemów do systemu produkcyjnego SAP, testy i zatwierdzenie ról / upoważnień dla wszystkich użytkowników

URUCHOM

Case Study

Dowiedz się, jak czerpać korzyści z Planowania Szczegółowego