main banner

Integracja SAP

Zrób pierwszy krok w kierunku usprawnienia operacji biznesowych i zwiększenia wydajności korzystając z usług integracji SAP oferowanych przez LeverX.

Korzyści płynące z integracji SAP

Integracja SAP w firmie to nie tylko oprogramowanie; to transformacja, która może przynieść znaczące usprawnienia. Dzięki integracji SAP zyskujesz szereg korzyści, które mogą odmienić funkcjonowanie Twojej firmy. Oto, czego możesz się spodziewać:

Rocket

Wydajność na najwyższym możliwym poziomie

Integracja SAP upraszcza i optymalizuje procesy biznesowe, ograniczając ilość czasochłonnych zadań manualnych i zapewniając płynny przebieg operacji.

Network_connected-1

Precyzja i spójność danych

Dzięki scentralizowaniu danych w SAP możesz liczyć na dokładność i spójność, co zmniejsza liczbę błędów i wspomaga podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Time

Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Integracja SAP zapewnia zespołom dostęp do danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji.

File_email

Pewność co do zgodności z przepisami

Zachowanie zgodności z przepisami branżowymi staje się łatwiejsze dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania danymi SAP.

Clients

Całościowy wgląd w biznes

SAP zapewnia kompleksowy wgląd w operacje biznesowe, oferując jasność i pewność planowania strategicznego.

Cloud1

Lepsza obsługa klienta

Szybki dostęp do danych klienta oznacza lepszą obsługę klienta i większą ogólną satysfakcję.

Save-money-1

Oszczędność kosztów

Zwiększona wydajność prowadzi do redukcji kosztów. Integracja SAP pomaga obniżyć koszty poprzez wyeliminowanie nadmiarowości i nieefektywności.

Portfolio

Zarządzanie zapasami

Utrzymuj kontrolę nad zapasami i twórz bardziej precyzyjne prognozy popytu dzięki integracji z SAP.

Transportation-1

Doskonałość łańcucha dostaw

Wyobraź sobie łańcuch dostaw, który działa jak w zegarku. Integracja SAP usprawnia zarządzanie dostawcami i dystrybutorami, ograniczając potencjalne zakłócenia.

Przekształć swoje zasoby IT w połączony ekosystem dzięki niezawodnemu integratorowi SAP
Czy integracja SAP jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej firmy?

LeverX zidentyfikował 10 największych wyzwań stojących przed firmami, które można skutecznie pokonać dzięki integracji SAP. Sprawdź, które z nich dotyczą Twojej firmy.

  1. Niespójne zarządzanie danymi powoduje rozbieżności i błędy.
  2. Skomplikowane i manualne procesy prowadzą do problemów operacyjnych i nieefektywności.
  3. Brak dostępu do danych w czasie rzeczywistym utrudnia podejmowanie szybkich i świadomych decyzji.
  4. Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i standardów branżowych bez scentralizowanej kontroli danych.
  5. Fragmentaryczny obraz operacji biznesowych utrudnia planowanie strategiczne.
  6. Opóźnienia w dostępie do danych klientów przekładają się na gorszą obsługę klienta.
  7. Brak optymalizacji procesów i efektywnej alokacji zasobów stawia firmę w niekorzystnej sytuacji na rynku.
  8. Zbędne procesy i nieefektywność prowadzą do eskalacji kosztów operacyjnych.
  9. Niewystarczająca kontrola nad zapasami i prognozowaniem popytu skutkuje problemami z zapasami.
  10. Rozproszony łańcuch dostaw rodzi wyzwania związane z zarządzaniem dostawcami i dystrybutorami.
leverx
Czy spotkałeś się z przynajmniej jednym z tych problemów? Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Stosowane przez nas usługi integracji SAP

LeverX posiada rozległe doświadczenie w stosowaniu strategicznych metod i narzędzi do płynnego łączenia SAP z innymi systemami, zapewniając Twojej firmie spójność danych i wydajność operacyjną. Nasza specjalistyczna wiedza znajduje odzwierciedlenie w następujących metodach integracji:

AP Process Integration/Process Orchestration (SAP PI/PO)

Wykorzystujemy rozwiązania oprogramowania middleware opracowane przez SAP w celu ułatwienia połączenia systemów SAP z innymi systemami. Nasz zespół ekspertów zapewnia kompleksową konfigurację, monitorowanie i płynny przepływ danych, aby wzmocnić i usprawnić operacje biznesowe.

APIs (Application Programming Interfaces)

LeverX rozumie kluczową rolę interfejsów API w umożliwianiu płynnej komunikacji między SAP i systemami zewnętrznymi poprzez zapewnienie bezproblemowej i efektywnej wymiany danych. Wykorzystujemy interfejsy API w celu usprawnienia procesów biznesowych i optymalizacji przepływu informacji.

Enterprise Service Bus (ESB)

Nasze kompetencje obejmują platformy ESB, takie jak MuleSoft i Apache Camel, pełniące rolę krytycznych pośredników w procesie integracji. Potrafimy wykorzystać te platformy do przeprowadzenia transformacji, wymiany i routingu danych, co ostatecznie usprawnia i optymalizuje przepływ pracy w firmie.

Web Services

LeverX wykorzystuje wsparcie SAP dla standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak SOAP i REST, aby zapewnić efektywną integrację danych. Dostosowanie do tych powszechnie używanych protokołów webowych przyspiesza proces integracji, płynnie dostosowując go do wymagań biznesowych.

Custom Development

Kompetencje LeverX w zakresie tworzenia niestandardowych rozwiązań dochodzą do głosu, gdy wymagane są rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Korzystając z języków takich jak Java, .NET lub Python, nasi eksperci skrupulatnie projektują i wdrażają konektory i interfejsy, które mają zaspokoić unikalne potrzeby integracyjne Twojej firmy.

Rozwiązania integracyjne LeverX

crm

CRM

LeverX specjalizuje się w integracji SAP z systemami CRM, rewolucjonizując obsługę klienta i usprawniając procesy sprzedaży. Poprzez udostępnianie istotnych danych klientów, zamówień sprzedaży i informacji o usługach, firmy mogą wzmacniać zaangażowanie i satysfakcję klientów.
ecm

ECM

Nasze kompetencje obejmują integrację ECM, oferując Twojej firmie zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami i treścią. Zapewniamy kontrolę nad najważniejszymi dokumentami, takimi jak faktury, umowy i raporty, aby poprawić wydajność operacyjną i kontrolę dokumentów.
scm (2)

SCM

LeverX integruje SAP z systemami SCM w celu optymalizacji zarządzania zapasami, poprawy prognozowania popytu i usprawnienia logistyki. W rezultacie zwiększa się wydajność łańcucha dostaw, co ma kluczowe znaczenie dla redukcji kosztów i poprawy rentowności biznesu.
hr

HR

Specjalizujemy się w integracji z systemami HR, zapewniając spójność i dokładność danych kadrowych, w tym ewidencji pracowników, listy płac i zarządzania świadczeniami. Umiejętności LeverX w tym zakresie usprawniają operacje biznesowe poprzez umożliwienie precyzyjnego zarządzania procesami HR.
Financial-systems

SYSTEMY FINANSOWE

Doświadczenie LeverX w łączeniu oprogramowania finansowego z SAP wspiera kondycję finansową firmy opartą na danych. Umożliwiamy dokładniejsze raportowanie finansowe, wydajne budżetowanie oraz lepsze zarządzanie wydatkami, oddziałując korzystnie na ogólną kondycję ekonomiczną firmy.
e-com-platforms

PLATFORMY E-COMMERCE

Nasze kompetencje obejmują integrację platform e-commerce, zapewniając wymianę informacji o produktach i cenach w czasie rzeczywistym, sprawne przetwarzanie zamówień oraz zoptymalizowane zarządzanie zapasami. Funkcje te mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firm internetowych.
Manufacturing

PROCESY PRODUKCYJNE

LeverX specjalizuje się w integracji SAP z systemami produkcyjnymi w ramach wspomagania zarządzania harmonogramami produkcji, kontroli jakości i planowania zapotrzebowania materiałowego. Optymalizujemy procesy produkcyjne, redukując koszty i zwiększając wydajność operacyjną.
Legacy-Systems

DOTYCHCZASOWE SYSTEMY

Integracja ze starszymi systemami to kolejny obszar, w którym się specjalizujemy. LeverX zapewnia płynną transformację firmy przy jednoczesnym zachowaniu danych historycznych, utrzymaniu ciągłości biznesowej i przygotowaniu na przyszłość.
bi

BI I ANALITYKA

Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu integracji BI i platform analitycznych umożliwia Twojej firmie wgląd w dane. Połączenie danych SAP z innymi źródłami pozwala na lepsze podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne, prowadząc do przewagi konkurencyjnej.
iot (2)

IoT

LeverX specjalizuje się w integracji SAP z platformami IoT, dzięki czemu możesz wykorzystywać dane z urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotne w kontekście Internetu Rzeczy (IoT) i toruje drogę do lepszego podejmowania decyzji.
mobile-app

APLIKACJE MOBILNE

Nasze kompetencje w zakresie integracji aplikacji mobilnych umożliwiają większy dostęp do danych i usług SAP. Takie rozszerzenie przynosi korzyści pracownikom i klientom, zwiększając zasięg i wpływ Twojego biznesu.
leverx
Skorzystaj z usług doświadczonego integratora i zapewnij sukces swojemu projektowi

Wykorzystaj zalety integracji SAP Cloud z LeverX

W LeverX doskonale wiemy, że przyszłość biznesu opiera się na wykorzystaniu potencjału technologii chmury, a SAP Cloud Integration jest podstawą tej transformacji. Nasza specjalistyczna wiedza w zakresie SAP Cloud Integration oferuje wiele korzyści dla firm, które chcą zoptymalizować swoje operacje i zarządzanie danymi w chmurze. Sprawdź, jakie korzyści może odnieść Twoja firma:
Switch - Dark mode

Zoptymalizowane operacje biznesowe

Przeprowadzona przez LeverX integracja SAP w chmurze upraszcza złożone przepływy pracy i procesy, zapewniając płynne połączenie między różnymi systemami. Optymalizacja ta usprawnia operacje, zmniejsza liczbę zadań wykonywanych ręcznie oraz zwiększa ogólną produktywność.

Time - Dark mode

Możliwości korzystania z danych w czasie rzeczywistym

Nasze rozwiązanie zapewnia natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz na bieżąco podejmować decyzje oparte na danych i szybko reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

Headphones1 - Dark mode

Większe zaangażowanie klientów

Integracja z chmurą SAP oferowana przez LeverX pozwala podnieść jakość obsługi klienta. Harmonizacja danych z różnych punktów kontaktu umożliwia spersonalizowanie usług, szybkie rozwiązywanie problemów i płynne interakcje z klientami.

Money - Dark mode

Efektywna kosztowo skalowalność

Nasze rozwiązanie do integracji w chmurze minimalizuje potrzebę posiadania znaczącej infrastruktury lokalnej, ograniczając wydatki kapitałowe. Wsparcie LeverX gwarantuje opłacalną skalowalność, dzięki czemu płacisz tylko za to, czego używasz.

Lock_unlocked - Dark mode

Wzmocnione bezpieczeństwo danych

LeverX kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Nasze rozwiązanie do integracji SAP w chmurze obejmuje solidne środki bezpieczeństwa, zapewniając Twojej firmie ochronę danych, zgodność z przepisami branżowymi i spokój.

Agile - Dark mode

Zwinna elastyczność

Firmy rozwijają się, a infrastruktura IT powinna rosnąć wraz z nimi. Kompetencje LeverX pozwalają na łatwą adaptację i skalowanie, zapewniając możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania.

Engineering - Dark mode

Sprawniejsza współpraca

ntegracja w chmurze przełamuje bariery geograficzne i działowe. Rozwiązanie LeverX pozwala na płynne udostępnianie danych i współpracę, wspierając lepszą komunikację i pracę zespołową.

Touch - Dark mode

Uproszczona obsługa techniczna

Integracja SAP w chmurze oferowana przez LeverX upraszcza często złożone i czasochłonne czynności związane z utrzymaniem systemów IT. Zajmujemy się aktualizacjami i konserwacją, odciążając wewnętrzne zespoły IT.

Browser- Dark mode

Szybkie wdrożenie

LeverX dba o to, aby wdrożenie integracji SAP w chmurze przebiegało szybko i bez zakłóceń. Przyspiesza to zwrot z inwestycji i minimalizuje przestoje.

LeverX to Twój oficjalny partner wdrożeniowy SAP wspierający doskonałość biznesową

Podejmując współpracę z LeverX w zakresie wdrożenia SAP, zyskujesz dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy, zaangażowania w Twój sukces i dopasowanych rozwiązań. Jesteśmy idealnym partnerem, który uwolni pełny potencjał Twojej integracji SAP. Z LeverX zyskujesz:
Tailored-solutions

Rozwiązania szyte na miarę

W LeverX zdajemy sobie sprawę, że każda firma jest inna, a nasze oficjalne partnerstwo w zakresie wdrożeń SAP umożliwia nam tworzenie rozwiązań integracyjnych dostosowanych do potrzeb klientów.
Globa-presence

Globalny zasięg

Nasze oddziały zlokalizowane w 10 krajach zapewniają wygodną komunikację i dostęp do usług onshore, nearshore i outsourcingu, aby skutecznie sprostać wymaganiom projektu.
Proven-expertise

Udokumentowana wiedza ekspercka

LeverX posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako oficjalny partner wdrożeniowy SAP, potwierdzone imponującą historią 950 udanych wdrożeń, zrealizowanych przez zespół ekspertów w dziedzinie integracji SAP. Dzięki naszym rozległym kompetencjom możemy zagwarantować, że Twój projekt będzie bazował na wiedzy najlepszych specjalistów w branży.
Expert-maintenance

Zwiększone zaangażowanie klientów

Integracja SAP firmy LeverX, jako oficjalnego partnera wdrożeniowego SAP, umożliwia zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta poprzez harmonizację danych klienta we wszystkich punktach kontaktu. Nasze bogate doświadczenie i globalny zasięg wspierają to podejście skoncentrowane na kliencie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

TOP SAP Company 2023

TOP SAP Consulting Companies 2023

SAP Value Award

TOP Software Development Companies

TOP System Integration Company

TOP ERP Consulting Company 2023

TOP IT Services Companies

TOP Warehouse Management Software

TOP Software Developers

TOP Web Development Companies

TOP Software Development IT Service Companies

TOP IT Services Companies

TOP 20+ Software Development Companies

TOP Software Developers

Great User Experience

TOP Software Development Companies in USA

TOP IT Consulting Company

TOP Custom Software Development Companies

TOP Software Development Companies

TOP Logistics & Supply Chain Consulting Company

TOP Software Development Companies

TOP CRM Consulting Company 2023

TOP Custom Software Development Companies

IT Services Company

TOP Software Developers

Trusted on Tech Behemonths

TOP Rated Agency

PRZYKŁADY SUKCESÓW KLIENTÓW