Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2022 r.

1. Wstęp

My, LeverX International Company LLC (dalej – LeverX), jesteśmy administratorem danych odpowiedzialnym za Twoje dane, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, usług, produktów (Usług).
Doceniamy, że powierzasz nam swoje dane osobowe i zamierzamy zawsze zachować to zaufanie. Rozpoczyna się to od upewnienia się, że rozumiesz zbierane przez nas informacje, dlaczego je zbieramy, w jaki sposób są wykorzystywane oraz Twoje wybory dotyczące Twoich informacji podczas odwiedzania i korzystania z naszych Usług. 

Niniejsza polityka opisuje nasze praktyki dotyczące prywatności w prostym języku, ograniczając do minimum żargon prawny i techniczny. 

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy oraz jak możesz aktualizować, zarządzać, eksportować i usuwać swoje dane.

 

1.1. Zasady prywatności

Wszystkie dane są:

 • przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem;
 • Przetwarzane w zgodnym z prawem określonym celu;
 • Adekwatne, stosowne i nie nadmierne;
 • Nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • Dokładny;
 • Przetwarzane zgodnie z prawami osoby (osoby, której dane dotyczą);
 • Bezpieczne;
 • Nie są przekazywane do innych krajów bez odpowiedniej ochrony.

1.2. Warunki użytkowania

Uzyskując dostęp, używając lub korzystając z zasobów w jakikolwiek sposób, lub używając, rejestrując się, pobierając lub instalując aplikacje, strony internetowe i usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą umowę i rozumiesz prawa, obowiązki, warunki oraz warunki określone w niniejszym dokumencie.

Witryny, aplikacje i usługi są dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

 

1.3. Spis treści:

 • Dlaczego i jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • Podstawa prawna przetwarzania;
 • Jak chronimy Twoje dane;
 • Ciasteczka;
 • Zmiany w polityce;
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz;
 • Zatrzymanie;
 • Szczegóły kontaktu.

 

1.4. Przedstawiciel EOG

Jeśli mieszkasz w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), usługi, aplikacje i strony internetowe są dostarczane przez LeverX Group, która zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych jest administratorem/przetwarzającym dane. Ponieważ jednak LeverX Group znajduje się poza EOG, wyznaczyliśmy wewnętrznego przedstawiciela, do którego możesz kierować wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając zapytanie na adres compliance@leverx.com

 

1.5. Konsumenci z Kalifornii 

Ta sekcja dotyczy tylko konsumentów z Kalifornii. Opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe konsumentów z Kalifornii w naszej roli jako firmy, a także prawa mające zastosowanie do takich mieszkańców. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) wymaga, aby firmy ujawniały, czy sprzedają dane osobowe. Jesteśmy firmą i nie sprzedajemy Danych Osobowych. Możemy udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli te strony trzecie są autoryzowanymi usługodawcami lub partnerami biznesowymi, którzy zgodzili się na nasze ograniczenia umowne dotyczące przechowywania, wykorzystywania i ujawniania takich Danych Osobowych.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do niniejszej Polityki prywatności z powodu niepełnosprawności lub jakiegokolwiek upośledzenia fizycznego lub psychicznego, skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy dostarczenie Ci potrzebnych informacji w alternatywnym formacie, do którego masz dostęp.

Na potrzeby niniejszego punktu „Dane osobowe” oznaczają „Dane osobowe” określone w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”).

 

Jak zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy następujące ustawowe kategorie Danych Osobowych:

Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu, podczas wirtualnych spotkań z Tobą – Twój obraz wideo lub zdjęcie i Twój głos. Zbieramy te informacje bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł zewnętrznych.

Informacje internetowe lub sieciowe, takie jak przeglądanie i historia wyszukiwania. Zbieramy te informacje bezpośrednio z Twojego urządzenia.

Dane geolokalizacyjne, takie jak adres IP. Zbieramy te informacje z Twojego urządzenia.

Inne dane osobowe, w przypadkach, gdy kontaktujesz się z nami online, telefonicznie lub pocztą w kontekście otrzymywania pomocy za pośrednictwem naszych biur pomocy lub innych kanałów wsparcia; udział w ankietach wśród klientów; lub w świadczeniu Usług.

Cele biznesowe i handlowe, dla których zbieramy te informacje, opisano w sekcji „Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?” niniejszej Polityki prywatności. Kategorie stron trzecich, którym „ujawniamy” te informacje w celach biznesowych, zostały opisane w punkcie 8 niniejszej Polityki prywatności.

 

Twoje prawa w Kalifornii

Masz pewne prawa dotyczące danych osobowych, które gromadzimy lub przechowujemy na Twój temat. Należy pamiętać, że te prawa nie są bezwzględne i mogą wystąpić przypadki, w których odrzucimy Twoją prośbę zgodnie z prawem.

 

Prawo dostępu oznacza, że ​​masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili, jakie Dane Osobowe zebraliśmy, wykorzystaliśmy i ujawniliśmy na Twój temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Prawo do usunięcia oznacza, że ​​masz prawo zażądać usunięcia przez nas zebranych lub przechowywanych przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

 

Prawo do niedyskryminacji oznacza, że ​​korzystając z jednego ze swoich praw do prywatności, nie otrzymasz żadnego dyskryminującego traktowania.

 

Jak korzystać ze swoich praw w Kalifornii

Możesz skorzystać ze swoich praw samodzielnie lub możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do wykonywania tych praw w Twoim imieniu. Należy pamiętać, że w celu ochrony Twoich danych osobowych zweryfikujemy Twoją tożsamość metodą odpowiednią do rodzaju wniosku, który składasz. Możemy również zażądać, aby Twój upoważniony agent miał pisemną zgodę na składanie wniosków w Twoim imieniu, a także możemy potrzebować zweryfikować tożsamość Twojego upoważnionego agenta w celu ochrony Twoich Danych Osobowych. Zapoznaj się z naszymi danymi kontaktowymi poniżej.

2. Jakie dane o Tobie zbieramy i jak je zbieramy?

Minimalizujemy gromadzenie Twoich danych osobowych do najmniejszej ilości wymaganej do korzystania z naszych Usług.

Zbieramy od Ciebie kilka rodzajów informacji, w tym informacje:

 1. i) które mogą być w uzasadniony sposób wykorzystane do zidentyfikowania Ciebie lub skontaktowania się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. ii) które mogą być w uzasadniony sposób wykorzystane do identyfikacji Ciebie i zebrane podczas wirtualnych spotkań, takie jak Twój obraz wideo lub dane fotograficzne i głosowe.

iii) dotyczy Ciebie, ale indywidualnie Cię nie identyfikuje, np. adres protokołu internetowego (IP).

 1. iv) które nie umożliwiają identyfikacji osobistej, takie jak data i godzina zalogowania się, czas spędzony w Usługach, funkcje, z których korzystałeś, reklamy, które klikasz.

 

3. Dlaczego i w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe jako osoba fizyczna w różnych celach, takich jak:

- Dostęp i korzystanie z Usług

Wchodząc na jedną z naszych stron internetowych lub korzystając z naszych usług i aplikacji internetowych, będziemy rejestrować informacje niezbędne do zapewnienia Ci dostępu, działania takich systemów oraz spełnienia przez nas wymogów bezpieczeństwa i wymogów prawnych w związku z ich obsługą, takich jak: Adres IP i przeglądarka, ustawienia aplikacji. Zbieramy również informacje o Twoich działaniach podczas Twojej wizyty, aby spersonalizować Twoją witrynę i aplikacje, takie jak rejestrowanie Twoich preferencji i ustawień oraz zbieranie statystyk, które pomagają nam ulepszać i dalej rozwijać nasze strony internetowe, aplikacje i usługi. Tego typu dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do działania aplikacji i usług, które są dla Ciebie dostarczane. LeverX Group zbiera informacje tylko po to, aby świadczyć Tobie lepsze Usługi, a aplikacje działać zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

W przypadku odniesienia do tego, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z marketingiem, ulepszaniem lub rozwojem naszych aplikacji lub usług, ze względów bezpieczeństwa lub wymogów regulacyjnych innych niż w związku z Twoją umową lub żądaniem, robimy to na na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub za Twoją zgodą.

- Odpowiadanie na Twoją prośbę o informacje, zamówienie lub wsparcie

Gdy kontaktujesz się z nami (online lub offline) w związku z prośbą o informacje, zamówienie produktu lub usługi, zapewnienie wsparcia lub uczestnictwo w forum, my zbierać informacje niezbędne do spełnienia Twojej prośby, aby zapewnić Ci dostęp do produktu lub usługi, aby zapewnić Ci wsparcie i móc się z Tobą skontaktować. Na przykład, zbieramy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, szczegóły dotyczące Twojej prośby i umowy z nami, a także realizacji, dostawy i fakturowania Twojego zamówienia, a także możemy uwzględnić informacje z ankiety satysfakcji klienta. Przechowujemy takie informacje do celów administracyjnych, obrony naszych praw oraz w związku z naszą relacją z Tobą.

Gdy wspominamy, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją lub umową (lub przygotowując się do tego) lub w celu świadczenia usług, o które prosiłeś (takich jak strona internetowa), robimy to, ponieważ jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Jeśli Twoje dane osobowe są chronione przez unijne przepisy o ochronie danych, podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej przez LeverX Group będzie zależeć od danych osobowych i konkretnego kontekstu, w jakim LeverX Group je gromadzi. 

Jednak LeverX Group będzie zwykle gromadzić od Ciebie dane osobowe tylko (a) gdy potrzebuje danych osobowych do wykonania umowy z Tobą, (b) gdy przetwarzanie leży w jej uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw lub (c ), jeśli ma na to Twoją zgodę. W niektórych przypadkach firma LeverX Group może być również prawnie zobowiązana do gromadzenia danych osobowych od użytkownika lub może w inny sposób potrzebować danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby.

4. Jak chronimy Twoje dane?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazanych nam Danych Osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Przetwarzamy Twoje Dane za pomocą komputerów i/lub innych narzędzi informatycznych. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby informacje były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo informacji, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Prowadzimy również i szkolimy naszych pracowników w zakresie bezpiecznego przetwarzania Twoich danych zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami ochrony danych. Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk w zabezpieczeniach i ataków oraz regularnie sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji w celu aktualizacji naszych fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Możemy zawiesić korzystanie z całości lub części usług bez powiadomienia, jeśli podejrzewamy lub wykryjemy jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że Twoje konto lub informacje nie są już bezpieczne, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas na adres compliance@leverx.com.

Wszyscy członkowie LeverX Group, wszyscy nasi pracownicy i strony trzecie, gdy zatrudniamy ich do świadczenia usług wsparcia, są zobowiązani do przestrzegania naszych standardów prywatności i umożliwienia nam audytu ich zgodności.

5. Pliki cookie

My i nasi usługodawcy używamy plików cookie i innych technologii, aby otrzymywać i przechowywać określone rodzaje informacji za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami za pośrednictwem swojego komputera lub urządzenia mobilnego. Plik cookie to mały plik zawierający ciąg znaków, który jest wysyłany do Twojego komputera, gdy odwiedzasz stronę internetową. Kiedy ponownie odwiedzasz witrynę, plik cookie umożliwia tej witrynie rozpoznanie Twojej przeglądarki. Pliki cookie mogą przechowywać unikalne identyfikatory, preferencje użytkownika i inne informacje. Możesz zresetować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje lub usługi witryny mogą nie działać poprawnie bez plików cookie. Niektóre z naszych stron trzecich mogą używać sygnalizatorów internetowych — małych plików używanych do celów śledzenia.

Istnieją cztery kategorie plików cookie i sygnalizatorów internetowych używanych przez strony internetowe. W szczególności używamy niezbędnych, wydajnościowych, funkcjonalnych i reklamowych plików cookie.

Niezbędne pliki cookie i inne technologie śledzenia są niezbędne do działania Usług. Te technologie śledzenia umożliwiają poruszanie się po Usługach i korzystanie z funkcji Usług. Nie możesz zrezygnować z tego rodzaju plików cookie, ponieważ są one wymagane do obsługi Usług.

Wydajnościowe pliki cookie i inne technologie śledzenia gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Usług. Używamy wydajnościowych plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić komfort korzystania z naszych Usług przez użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookie i inne technologie śledzenia pozwalają nam zapamiętać, w jaki sposób jesteś zalogowany do naszych Usług, gdy jesteś zalogowany lub wylogowany, oraz jakie działania podjąłeś, gdy byłeś zalogowany w Usługach.

Reklamowe pliki cookie i inne technologie śledzenia są używane przez naszych zewnętrznych dostawców usług w celu dostarczania Ci reklam w innych witrynach zewnętrznych, a także do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. Używamy również tego rodzaju plików cookie do analizowania odwiedzin Usług i konwersji reklam z witryn stron trzecich.

6. Zmiany w polityce

LeverX Group zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania lub poprawiania niniejszej Polityki prywatności według własnego uznania. Zmiany można wyświetlić tutaj lub w innym miejscu na stronach internetowych, usługach i aplikacjach LeverX Group. Dalsze korzystanie ze stron internetowych, usług i aplikacji LeverX Group oznacza akceptację tych zmian.

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 25, 2022marca i poprzednie wersje można uzyskać, kontaktując się z LeverX Group.

7. Twoje prawa dotyczące przekazanych nam danych osobowych

Wszyscy użytkownicy, których dotyczą dane osobowe, które posiadamy, mają prawo:

 • zapytać, jakie informacje na ich temat posiadamy i dlaczego;

Oznacza to, że możesz zapytać nas, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane. Możesz również poprosić o wyjaśnienie informacji opisanych powyżej, tj. celu zbierania i przetwarzania, okresu przetwarzania, osób trzecich, które mają dostęp do informacji. Masz prawo zażądać od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • zapytać, jak uzyskać do niego dostęp;
 • być informowanym o tym, jak go aktualizować;
 • sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych;

Oznacza to, że możesz zażądać poprawienia wszystkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie. Możesz również uzupełnić dane osobowe, jeśli uważasz, że jest to konieczne;

 • uniemożliwić nam przetwarzanie informacji lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania, jeśli przetwarzanie takich danych może spowodować znaczne, nieuzasadnione szkody lub cierpienie osoby lub kogokolwiek innego itp.;

W niektórych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest związane z wykonywaniem naszego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej lub przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych lub osób trzecich prawnie uzasadnionych interesów strony, a Ty uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności. 

Jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 

Informujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podania uzasadnienia. Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w takich celach marketingu bezpośredniego. Możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego;

 • wymagać od nas, abyśmy upewnili się, że żadna decyzja, która znacząco wpływa na daną osobę, nie jest oparta wyłącznie na zautomatyzowanym procesie służącym ocenie spraw jej dotyczących, takich jak postępowanie lub działanie;
 • być informowanym o tym, co robimy, aby przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Z zastrzeżeniem obowiązujących Cię przepisów o ochronie danych osobowych, możesz zażądać od nas usunięcia Twoich Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki. Żądanie zostanie złożone na podstawach prawnych przewidzianych w obowiązujących Państwa przepisach o ochronie informacji, które obejmują m.in.:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami o ochronie informacji oraz gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego obowiązującego w USA, Unii Europejskiej lub prawa, któremu podlegamy.

Możesz również poprosić nas o otrzymanie Twoich danych i przekazanie ich innemu administratorowi danych. W takim przypadku masz prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub jej zobowiązań przedumownych.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do niektórych informacji i danych osobowych gromadzonych przez LeverX, zawsze możesz skontaktować się z LeverX za pomocą naszego formularza kontaktowego. Odpowiemy na prośby o dostęp lub usunięcie Twoich danych osobowych w ciągu 30 dni.

Wszelkie żądania wykonania swoich praw można kierować do nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej. 

8. Przechowywanie

O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, dane osobowe, które nam przekazujesz, będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań.

LeverX Group przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług lub do innych istotnych celów, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych umów. Ponieważ te potrzeby mogą się różnić dla różnych typów danych w kontekście różnych produktów, rzeczywiste okresy przechowywania mogą się znacznie różnić. Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania obejmują m.in.:

 • Okres przetwarzania danych niezbędny do świadczenia usług. Obejmuje to takie rzeczy, jak utrzymywanie i ulepszanie wydajności tych usług, utrzymywanie bezpieczeństwa naszych systemów oraz utrzymywanie odpowiedniej dokumentacji biznesowej i finansowej. Jest to ogólna zasada, która określa punkt odniesienia dla większości okresów przechowywania danych.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą na dłuższy okres przechowywania. Jeśli tak, zachowamy dane zgodnie z wyrażoną zgodą.
 • LeverX Group podlega prawnemu, umownemu lub podobnemu zobowiązaniu do przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy dotyczące przechowywania danych mogą być stosowane w odpowiedniej jurysdykcji, nakazy rządu dotyczące ochrony danych istotnych dla dochodzenia lub dane, które muszą być przechowywane do celów postępowania sądowego.

9. Czy przekazujemy/ujawniamy Twoje dane stronom trzecim?

Możemy ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń.

Możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy lub przekazujesz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności:

 • Naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym.
 • Kontrahentom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności i które są związane zobowiązaniami umownymi do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, dla których je im ujawniamy.
 • W jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas, gdy podajesz informacje.
 • Za Twoją zgodą.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe:

Aby zastosować się do nakazu sądowego, prawa lub procesu prawnego, w tym w celu odpowiedzi na wszelkie wnioski rządowe lub regulacyjne.

Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych klientów, naszych klientów lub innych osób.

10. Jakich technologii używamy do zbierania Twoich danych?

Następujący dostawcy zbierają Dane za pośrednictwem naszych Usług. Możesz mieć możliwość zrezygnowania ze śledzenia danych dotyczących Twojego użytkowania. Nasi dostawcy mogą się zmienić, ale postaramy się zaktualizować tę listę, gdy to się stanie.


11. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

 

LeverX International Company LLC

Adres: 801 Brickell Avenue, Suite 1970, Miami, FL 33131

Telefon +1-786-464-5772

E-mail: compliance@leverx.com