main banner

APLIKACJA TYPU UBER DLA LEKARZY Z DOSTOSOWANYM EMR

System branży opieki zdrowotnej dla lekarzy, składający się z aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej i dostosowanego systemu EMR z wygodnym edytorem dokumentów online.

System branży opieki zdrowotnej dla lekarzy, składający się z aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej i dostosowanego systemu EMR z wygodnym edytorem dokumentów online.

customer

KLIENT

Naszym klientem był dostawca usług opieki zdrowotnej oferujący szereg usług, od domowych wizyt lekarskich po testy COVID.
PAIN

ZAGADNIENIE

Potrzeba stworzenia rozwiązań internetowych i mobilnych umożliwiających umówienie wizyty w aplikacji dla pacjentów, jak również zapewniających prosty w użyciu system EMR z dostosowanym edytorem dokumentów dla praktyków medycznych.
TARGET AUDIENCE

ODBIORCY DOCELOWI

Pacjenci wymagający wizyty lekarskiej w celach badań RT-PCR i diagnostycznych

FAZA ROZWOJU

Przyjrzyjmy się teraz, jak odnieśliśmy się do wymagań klienta i wykorzystaliśmy nasze doświadczenie przy tworzeniu oprogramowania na zlecenie.

Opracowanie infrastruktury

 • Aplikacja oparta była na języku Python z wykorzystaniem frameworków Django i DRF oraz Celery dla tworzenia harmonogramów.
 • Baza danych dla rozwiązania bazowała na PostgreSQL i Redis.
 • Przy opracowaniu infrastruktury nasz zespół wykorzystał również standardy uwierzytelniania SSO i SAML.
 • Dokonaliśmy integracji rozwiązania z systemem e-recept Veradigm.
 • Aplikacje mobilne dla iOS i Androida zbudowane zostały przy użyciu React Native.

Opracowanie interfejsu użytkownika

 • Interfejs aplikacji bazował na React.
 • Pod względem opracowania edytora dokumentów online, nasz zespół musiał wybrać pomiędzy wykorzystaniem biblioteki lub utworzeniem od podstaw mechanizmu przystosowanego do klienta, i zdecydowaliśmy się na drugą opcję w celu uniknięcia potencjalnych przestojów związanych z realizacją wymaganych funkcji. Edytor oparty był na szablonach formatu JSON i składał się z bloków określonego typu, do których silnik renderujący odwołuje sę w celu wyświetlenia żądanego bloku.

Warto wspomnieć, iż na etapie projektowania EMR uwzględniliśmy istniejące schematy procesu interakcji ' lekarz-system EMR', aby zająć się wszystkimi problemami i stworzyć rozwiązanie, które faktycznie czyni różnicę pod względem oferowanego doświadczenia.

vt4td0zdz78qnvmb0ca5
lk5bm3jymzq4mgsj09hn

Key Features

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotiveffff

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

JAK TO DZIAŁA?

Opracowane rozwiązanie składa się z dwóch aplikacji: jednej dla pacjentów i drugiej - dla lekarzy. Ponadto jest też panel administracyjny, który generuje różne statystyki i umożliwia administratorom zarządzanie zgłoszeniami pacjentów i lekarzy. Poniżej krótki opis jak działa każda z nich:

APLIKACJA DLA PACJENTÓW

Rejestracja. Użytkownik pobiera aplikację z App Store lub Google Play. Proces rejestracji ma miejsce, gdy użytkownik umówi wizytę lekarską.

Planowanie wizyty lekarskiej. Aplikacja umożliwia wybranie objawów z listy rozwijanej oraz wpisanie dodatkowych. Użytkownik powinien określić, czy potrzebuje wizyty ogólnej lub testu na COVID. Następnie konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych (imię, nazwisko, adres, itd.).

Płatność. Proces płatności odbywa się w aplikacji, bezpośrednio po umówieniu wizyty.

Powiadomienia. Czekając na umówioną wizytę, pacjent otrzymuje powiadomienie 15 i 5 minut przed przybyciem lekarza, jak również w samym momencie przybycia.

Umówiona wizyta i usługi dodatkowe. Podczas wizyty lekarz może rozszerzyć listę świadczonych usług o dodatkowe (jeśli są one wymagane). W takim przypadku pacjent otrzyma powiadomienie i poproszony zostanie o przejście do płatności.

Dostęp do dokumentacji medycznej. Po wizycie pacjent może uzyskać dostęp do swoich dokumentów (w tym recept i dokumentów dla ubezpieczycieli) z poziomu aplikacji, jak również w razie potrzeby pobrać je lub przesłać ponownie. Wszystkie dokumenty stają się dostępne w aplikacji w ciągu 24 godzin po wizycie.

Umawianie wizyt dla innych osób. Użytkownicy moga umawiać wizyty dla siebie, jak również dla członków rodziny, znajomych, itp. Dane każdej takiej osoby zostają automatycznie zapisane w aplikacji. Istnieje również opcja umawiania wizyt grupowych.

W przypadku, gdy użytkownik umówi wizytę dla innej osoby, przybyły lekarz zapyta tę osobę, czy nie ma nic przeciwko udostępnieniu informacji medycznych osobie, która umówiła wizytę: jeśli pacjent zgodzi się udostępnić informacje, składa podpis elektroniczny i następnie w ciągu 24 godzin informacje o wizycie, wraz z załączoną całą dokumentacją i receptami, będą dostępne w aplikacji mobilnej osoby umawiającej wizytę; jeśli pacjent nie wyrazi zgody na udostępnianie danych, informacje zostaną wysłane na adres e-mail podany przez pacjenta.

APLIKACJA DLA LEKARZY

Rejestracja. Lekarze pobierają aplikację przez bezpośredni odnośnik podany przez administratora. Przed zarejestrowaniem w systemie muszą oni załączyć komplet wymaganych dokumentów (w tym potwierdzających swoje kwalifikacje). Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, administrator rejestruje lekarza w systemie.

Planowanie wizyty lekarskiej. Lekarze w aplikacji mają wgląd w swój harmonogram. Harmonogram dla każdego lekarza tworzony jest przez administratora, natomiast umówione wizyty są automatycznie rozdzielane przez system. Gdy nowa wizyta jest przypisana do danego lekarza, ten otrzymuje powiadomienia SMS-em i w aplikacji.

Potwierdzanie umówienia wizyty. Lekarze muszą potwierdzić umówienie wizyty w ciągu 10 minut. W przeciwnym razie administrator przekierowuje niepotwierdzoną wizytę do innego lekarza.

Gdy lekarz potwierdzi umówienie wizyty, konieczne jest określenie szacowanego czasu przybycia do pacjenta. W aplikacji lekarze również wysyłają powiadomienia do pacjentów 15 i 5 minut przed przybyciem. Ostatnie powiadomienie wysyłane jest, gdy lekarz dotrze do lokalizacji pacjenta.

Podczas spotkania. W trakcie spotkania lekarz może wprowadzać dodatkowe usługi (zastrzyki, badania, itd.). Po wizycie lekarz musi w aplikacji nacisnąć przycisk "zakończono". Wizyta jest jednak zakończona dopiero po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Zarządzanie dokumentami. Po wizycie lekarz wypełnia dokumenty w systemie EMR (niektóre z nich są generowane automatycznie. Następnie są one załączane do profilu pacjenta lub wysyłane na podany adres e-mail.

Panel Administracyjny. Jedną z najważniejszych funkcji panelu administracyjnego jest generowanie cennych statystyk:

 • Ile czasu zajmuje lekarzowi dotarcie do pacjenta?
 • Ile czasu spędzono z pacjentem?
 • Liczba zakończonych i niezakończonych wizyt w EMR.
 • Łączna liczba wizyt wg regionu.

Administrator może pobierać raporty wg wizyt, kodów podarunkowych i innych kryteriów.

 

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

WYNIKI

We względnie krótkim terminie dostarczyliśmy klientowi rozwiązanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Produkt zapewnia wygodę pracy dla lekarzy oraz prostą obsługę dla administratorów i pacjentów potrzebujących szybkiem pomocy medycznej lub testów na COVID. Choć aplikacja nadal otrzymuje wsparcie i okresowe aktualizacje z nowymi funkcjami dostosowanymi do rynku, już dzisiaj oferuje klientowi szereg konkurencyjnych korzyści:

 • Użytkownicy aplikacji otrzymują pomoc medyczną w najkrótszym czasie, bez wychodzenia z domu i w ramach prostego rozwiązania mobilnego, co składa się na większy poziom lojalności i zaufania wśród pacjentów.
 • Wygoda dostarczonego systemu ma również pozytywny wpływ na wskaźniki utrzymania wśród pracowników klienta.
 • Zgłoszenia grupowe umożliwiają otrzymywanie dużych zamówień. Dla przykładu może to być wesele, wydarzenie firmowe, bankiet, itp., gdzie goście muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR.
 • Klient może otrzymywać opłaty za korzystanie z aplikacji przez usługodawców zewnętrznych działających w innych państwach.
 • Opracowany na zamówienie system EMR z łatwym w użyciu edytorem dokumentów może być sprzedawany usługodawcom zewnętrznym jako rozwiązanie indywidualne.
card-1
leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

WIĘCEJ PROJEKTÓW

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI