Wdrożenie SAP Yard Logistics w celu zapewnienia lepszego planowania ładunków w transporcie bliskim

Dzięki rozwiązaniu opartemu na module SAP Yard Logistics, opracowanym przez grupę LeverX, Klient usprawnił swoje planowanie ładunków, przygotowanie, załadunek i rozładunek.

leverx group

Dzięki rozwiązaniu opartemu na module SAP Yard Logistics, opracowanym przez grupę LeverX, Klient usprawnił swoje planowanie ładunków, przygotowanie, załadunek i rozładunek.

customer

Klient

Duży producent ciężarówek, którego pracownicy każdego dnia transportują wózkami widłowymi tysiące części zamiennych, z magazynu na długi transporter taśmowy, i z powrotem.

Wyzwanie

Wyzwanie

Klient nie był w stanie szybko reagować na nagłe sytuacje (części zamienne niedostępne do wysyłki, uszkodzony wózek widłowy, itd.), jego proces przygotowania list pakowania do wysyłki był czasochłonny, brakowało też przejrzystości w zakresie kontroli ruchu wózków widłowych, między innymi.

SOLUTION

Rozwiązanie

Aby pomyślnie poradzić sobie z tymi oraz innymi problemami pojawiającymi się przy zasilaniu linii produkcyjnych materiałami, przedsiębiorstwo zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie z zakresu zarządzania transportem bliskim.

Zakres projektu

Integracja z systemem planowania zasobów (ERP)

 • Dane dot. zamówień wysyłkowych są przesyłane z systemu ERP do SAP YL, który pozwala na opracowanie planu logistyki wózków widłowych.
 • SAP YL otrzymuje w czasie rzeczywistym powiadomienie o utworzeniu w systemie SAP ERP dokumentu listy załadunku, i tworzy zamówienie transportu.

Integracja z systemem zarządzania transportu (TM)

 • Integracja SAP YL z SAP TM zapewnia terminowy załadunek i rozładunek ciężarówek z użyciem wielu ramp dla jednego zamówienia transportowego.

Integracja z zewnętrznym rozwiązaniem śledzenia GPS

 • Integracja SAP YL z zewnętrznym rozwiązaniem klienta pomaga na śledzenie lokalizacji jednostek transportowych w czasie rzeczywistym.

Opracowanie aplikacji mobilnej razem z Xamarin

Nasz zespół odszedł od zwyczajowych aplikacji SAP Fiori i opracował dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania wraz z Xamarin.

 • Aplikacja 1: stworzona dla operatora wózka widłowego, do aktualizacji stanów realizacji zadań.
 • Aplikacja 2: stworzona dla kierownika realizacji zadań — pracownika zarządzającego przyjmowaniem i wyrejestrowaniem zamówień transportowych i tworzeniem zadań dla operatorów wózków widłowych. Rozwiązanie to pozwala im na automatyczne tworzenie zadań dla operatorów.

Dodanie nowej jednostki transportowej ‘’tara’’ w celu utworzenia systemu rozliczeń

 • Tara jest teraz rejestrowana z zamówieniami, pozwalając klientowi na kontrolę stanu prac w systemie, gdyby potrzebne było rozliczenie.

Stworzenie aplikacji dla tras pojazdów łączących różne miejsca przechowywania

 • Zespoły grupy LeverX opracowały osobny obiekt służący utrzymaniu tras pojazdów. Aplikacja daje możliwość edycji, blokowania i łączenia ich w strefach roboczych.

Stworzenie algorytmu wyboru wózka widłowego dla konkretnych zadań

 • Aby usprawnić procesy pracy dla zasobów korporacyjnych, zaprezentowaliśmy algorytm wyszukiwania odpowiedniego wózka widłowego oraz strefy roboczej. System bierze pod uwagę dostępność operatora, ich obciążenie pracą oraz lokalizację w czasie rzeczywistym (dzięki integracji z systemem GPS), aby wybrać pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania w oparciu o trzy kryteria.

Wyświetlanie komunikatów o trasach w aplikacjach mobilnych dla operatorów

 • Wprowadziliśmy mapę zakładu do przestrzeni cyfrowej w celu usprawnienia szkoleń nowych operatorów wózków. W efekcie, trasy pojazdów oraz zalecane sekwencje wyświetlane są w mobilnych aplikacjach dla operatorów wózków widłowych.

Wizualizacja platformy transferowej według aktualnych pozycji miejsc składowania

 • Nasz zespół skonfigurował mapę zakładu z użyciem modułu SAP Visual Business, gotowego elementu wbudowanego do SAP Yard Logistics.

Sprawozdanie z planowania obciążenia pracą

 • Specjaliści z grupy LeverX stworzyli przyjazny dla użytkownika formularz sprawozdawczy, obejmujący informacje o zamówieniach planowanych na jutro/ najbliższy tydzień/ następny tydzień (lub na wybrany okres), w oparciu o dane zebrane z systemu ERP.
 • Dzięki temu raportowi, kierownik może rozdzielić operatorów wózków w strefach roboczych i zmieniać pozycje w zależności od ich obciążenia pracą, optymalizując rozmieszczenie pracowników w tych strefach.

Opis rozwiązania

Rozwiązanie miało na celu sprostanie następującym wyzwaniom:

Usprawnienie procesu załadunku transportu bliskiego poprzez realizację następujących zadań:

 • Śledzenie i analiza historycznych i dynamicznych danych dotyczących pracy wózka w czasie jednej zmiany;
 • Redukcja czasu oczekiwania podczas załadunku/ rozładunku pojazdu.

Usprawnienie operacji wysyłki, załadunku i rozładunku, jak następuje:

 • Zapobieganie wypadkom takim, jak opóźnienia podczas załadunku;
 • Zapewnienie dostatecznej współpracy pomiędzy kierownikami a pracownikami terenu.

Kontrola stanu wykonania zadań i dostępności pojazdów, w tym:

 • Śledzenie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym;
 • Optymalizacja tras pojazdów.

Usprawnienie prac, z zastosowaniem list załadunku, oraz pracy wózków, w szczególności:

 • Wypełnianie i przechowywanie elektronicznych list części;
 • Zapewnienie wydajnej łączności z pracownikami terenu (z użyciem aplikacji mobilnych zamiast rozmów telefonicznych).

SAP Yard Logistics jest w stanie sprostać wszystkim opisanym powyżej wymaganiom.

Wykaz technologii

ABAP

BOPF

FPM

FBI

OData

Usługi sieciowe

card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

 • Zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie zarządzania flotą pomaga klientowi uniknąć niepotrzebnych ruchów wózków widłowych i nieoptymalnych tras.
 • Zamiast wyłączeń pojazdów czy niepotrzebnego ruchu, klient otrzymał możliwość zoptymalizowanego przydziału zadań oraz ścisłe przestrzeganie planów wysyłki.
 • Dzięki integracji rozwiązań ERP oraz TM, klient zautomatyzował i usprawnił przekazywanie zamówień transportowych z systemów zewnętrznych.
 • Wdrożone rozwiązanie także bierze pod uwagę zdarzenia losowe podczas wysyłki, zaś aplikacje mobilne rozwiązują zadania związane z wysyłką i powiadamiają w razie potrzeby napraw lub pomocy.
 • Obsługa GPS pomaga w śledzeniu transportu do konkretnych miejsc przeznaczenia, podczas gdy możliwość wyboru wózka widłowego w oparciu o ilość jego pracy i jego położenie zapewnia systemowe, zoptymalizowane podejście do przydziału zadań.

Klient może wykorzystać możliwości rozwiązania w celu usprawnienia pracy, uzyskując lepsze przychody z działalności. Ponadto klient planuje wykorzystanie wdrożonego systemu dla wózków widłowych nie potrzebujących kierowcy (autonomicznych).

card-1
leverx group

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

WIĘCEJ PROJEKTÓW

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI