main banner

Wdrożenie SAP Yard Logistics w celu zapewnienia lepszego planowania ładunków w transporcie bliskim

Dzięki rozwiązaniu opartemu na module SAP Yard Logistics, opracowanym przez grupę LeverX, Klient usprawnił swoje planowanie ładunków, przygotowanie, załadunek i rozładunek.

Dzięki rozwiązaniu opartemu na module SAP Yard Logistics, opracowanym przez grupę LeverX, Klient usprawnił swoje planowanie ładunków, przygotowanie, załadunek i rozładunek.

customer

Klient

Duży producent ciężarówek, którego pracownicy każdego dnia transportują wózkami widłowymi tysiące części zamiennych, z magazynu na długi transporter taśmowy, i z powrotem.

Wyzwanie

Wyzwanie

Klient nie był w stanie szybko reagować na nagłe sytuacje (części zamienne niedostępne do wysyłki, uszkodzony wózek widłowy, itd.), jego proces przygotowania list pakowania do wysyłki był czasochłonny, brakowało też przejrzystości w zakresie kontroli ruchu wózków widłowych, między innymi.

SOLUTION

Rozwiązanie

Aby pomyślnie poradzić sobie z tymi oraz innymi problemami pojawiającymi się przy zasilaniu linii produkcyjnych materiałami, przedsiębiorstwo zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie z zakresu zarządzania transportem bliskim.

Zakres projektu

Integracja z systemem planowania zasobów (ERP)

 • Dane dot. zamówień wysyłkowych są przesyłane z systemu ERP do SAP YL, który pozwala na opracowanie planu logistyki wózków widłowych.
 • SAP YL otrzymuje w czasie rzeczywistym powiadomienie o utworzeniu w systemie SAP ERP dokumentu listy załadunku, i tworzy zamówienie transportu.

Integracja z systemem zarządzania transportu (TM)

 • Integracja SAP YL z SAP TM zapewnia terminowy załadunek i rozładunek ciężarówek z użyciem wielu ramp dla jednego zamówienia transportowego.

Integracja z zewnętrznym rozwiązaniem śledzenia GPS

 • Integracja SAP YL z zewnętrznym rozwiązaniem klienta pomaga na śledzenie lokalizacji jednostek transportowych w czasie rzeczywistym.

Opracowanie aplikacji mobilnej razem z Xamarin

Nasz zespół odszedł od zwyczajowych aplikacji SAP Fiori i opracował dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania wraz z Xamarin.

 • Aplikacja 1: stworzona dla operatora wózka widłowego, do aktualizacji stanów realizacji zadań.
 • Aplikacja 2: stworzona dla kierownika realizacji zadań — pracownika zarządzającego przyjmowaniem i wyrejestrowaniem zamówień transportowych i tworzeniem zadań dla operatorów wózków widłowych. Rozwiązanie to pozwala im na automatyczne tworzenie zadań dla operatorów.

Dodanie nowej jednostki transportowej ‘’tara’’ w celu utworzenia systemu rozliczeń

 • Tara jest teraz rejestrowana z zamówieniami, pozwalając klientowi na kontrolę stanu prac w systemie, gdyby potrzebne było rozliczenie.

Stworzenie aplikacji dla tras pojazdów łączących różne miejsca przechowywania

 • Zespoły grupy LeverX opracowały osobny obiekt służący utrzymaniu tras pojazdów. Aplikacja daje możliwość edycji, blokowania i łączenia ich w strefach roboczych.

Stworzenie algorytmu wyboru wózka widłowego dla konkretnych zadań

 • Aby usprawnić procesy pracy dla zasobów korporacyjnych, zaprezentowaliśmy algorytm wyszukiwania odpowiedniego wózka widłowego oraz strefy roboczej. System bierze pod uwagę dostępność operatora, ich obciążenie pracą oraz lokalizację w czasie rzeczywistym (dzięki integracji z systemem GPS), aby wybrać pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania w oparciu o trzy kryteria.

Wyświetlanie komunikatów o trasach w aplikacjach mobilnych dla operatorów

 • Wprowadziliśmy mapę zakładu do przestrzeni cyfrowej w celu usprawnienia szkoleń nowych operatorów wózków. W efekcie, trasy pojazdów oraz zalecane sekwencje wyświetlane są w mobilnych aplikacjach dla operatorów wózków widłowych.

Wizualizacja platformy transferowej według aktualnych pozycji miejsc składowania

 • Nasz zespół skonfigurował mapę zakładu z użyciem modułu SAP Visual Business, gotowego elementu wbudowanego do SAP Yard Logistics.

Sprawozdanie z planowania obciążenia pracą

 • Specjaliści z grupy LeverX stworzyli przyjazny dla użytkownika formularz sprawozdawczy, obejmujący informacje o zamówieniach planowanych na jutro/ najbliższy tydzień/ następny tydzień (lub na wybrany okres), w oparciu o dane zebrane z systemu ERP.
 • Dzięki temu raportowi, kierownik może rozdzielić operatorów wózków w strefach roboczych i zmieniać pozycje w zależności od ich obciążenia pracą, optymalizując rozmieszczenie pracowników w tych strefach.
SAP YARD LOGISTICS (1)-min

Opis rozwiązania

Rozwiązanie miało na celu sprostanie następującym wyzwaniom:

Usprawnienie procesu załadunku transportu bliskiego poprzez realizację następujących zadań:

 • Śledzenie i analiza historycznych i dynamicznych danych dotyczących pracy wózka w czasie jednej zmiany;
 • Redukcja czasu oczekiwania podczas załadunku/ rozładunku pojazdu.

Usprawnienie operacji wysyłki, załadunku i rozładunku, jak następuje:

 • Zapobieganie wypadkom takim, jak opóźnienia podczas załadunku;
 • Zapewnienie dostatecznej współpracy pomiędzy kierownikami a pracownikami terenu.

Kontrola stanu wykonania zadań i dostępności pojazdów, w tym:

 • Śledzenie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym;
 • Optymalizacja tras pojazdów.

Usprawnienie prac, z zastosowaniem list załadunku, oraz pracy wózków, w szczególności:

 • Wypełnianie i przechowywanie elektronicznych list części;
 • Zapewnienie wydajnej łączności z pracownikami terenu (z użyciem aplikacji mobilnych zamiast rozmów telefonicznych).

SAP Yard Logistics jest w stanie sprostać wszystkim opisanym powyżej wymaganiom.

PROJECT SCOPE

It is possible with mobile maintenance scenarios and two SAP solutions, SAP Work Manager (SAP WM) и SAP Asset Manager (SAP AM). They provide access to information on asset statuses and allow you to maintain them comprehensively.

SAP WM is a mobile application with wider functionality that offers both on-premise and cloud hosting capabilities.

SAP AM is a more modern cloud-based solution that can be integrated with innovative SAP Cloud Platform IoT.

Both solutions help to improve enterprise asset productivity with constant monitoring, analytics, and timely diagnostics.

Wykaz technologii

ABAP

BOPF

FPM

FBI

OData

Usługi sieciowe

card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

 • Zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie zarządzania flotą pomaga klientowi uniknąć niepotrzebnych ruchów wózków widłowych i nieoptymalnych tras.
 • Zamiast wyłączeń pojazdów czy niepotrzebnego ruchu, klient otrzymał możliwość zoptymalizowanego przydziału zadań oraz ścisłe przestrzeganie planów wysyłki.
 • Dzięki integracji rozwiązań ERP oraz TM, klient zautomatyzował i usprawnił przekazywanie zamówień transportowych z systemów zewnętrznych.
 • Wdrożone rozwiązanie także bierze pod uwagę zdarzenia losowe podczas wysyłki, zaś aplikacje mobilne rozwiązują zadania związane z wysyłką i powiadamiają w razie potrzeby napraw lub pomocy.
 • Obsługa GPS pomaga w śledzeniu transportu do konkretnych miejsc przeznaczenia, podczas gdy możliwość wyboru wózka widłowego w oparciu o ilość jego pracy i jego położenie zapewnia systemowe, zoptymalizowane podejście do przydziału zadań.

Klient może wykorzystać możliwości rozwiązania w celu usprawnienia pracy, uzyskując lepsze przychody z działalności. Ponadto klient planuje wykorzystanie wdrożonego systemu dla wózków widłowych nie potrzebujących kierowcy (autonomicznych).

card-1
leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

WIĘCEJ PROJEKTÓW

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI