Implementacja SAP Workflow dla producenta samochodów

Wdrożenie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego koordynację wydatków budżetowych dla dużego producenta samochodów.

leverx group

Wdrożenie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego koordynację wydatków budżetowych dla dużego producenta samochodów.

Klient

Klient

Klient działa w branży motoryzacyjnej.

Wyzwanie

Wyzwanie

Klient chciał mieć podręczne narzędzie do szybkiego rozliczania dokumentów potwierdzających wydatki. Wraz z powtarzającym się strumieniem wydatków, w tym wystaw i promocji, firma uświadomiła sobie potrzebę przekształcenia łańcucha zatwierdzania w jeden, spójny, kontrolowany proces.

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Aby zapewnić sprawny proces zatwierdzania dokumentów, zespół LeverX skonfigurował SAP Workflow, narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Key Features

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotiveffff

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Produkty i usługi

SAP Business Workflow

SAP Financial Accounting (FI)

card-1

Document Management

  • Document Release
  • Material Master Release and Extension
  • Sales Order Release
  • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

  • Procurement Request
  • Tooling Change Request
  • Shop Floor Issue Request
  • Customer Issue Request
  • Plant Maintenance Work Request
  • Request for Quote

Wyniki

Dzięki SAP Workflow i dostosowanemu procesowi uzgadniania kosztów klient nie musi już uzgadniać każdej iteracji w osobnym programie. Wszystkie dokumenty są dostępne w jednym systemie, co znacznie upraszcza proces akceptacji firmy.

Kierownik projektu, Kanstantsin Yerakhavets: „Kluczową zaletą SAP Workflow dla klienta jest automatyzacja i koordynacja wydatków budżetowych. Teraz jej pracownicy mają usprawniony przepływ pracy, który obejmuje grupę osób, jasną kolejność zadań i koordynację między kilkoma obiektami. Zamiast kilku różnych programów firma ma jedno środowisko dla całego procesu zatwierdzania, co oszczędza dużo czasu”.

card-1
leverx group

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

Więcej projektów

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI