main banner

Ścieżka SAP PLM dla Producenta Urządzeń do Podawania Napojów

Zespół LeverX wspomagał klienta w stopniowym wdrażaniu SAP PLM.

Zespół LeverX wspomagał klienta w stopniowym wdrażaniu SAP PLM.

customer

Klient

Wiodący producent urządzeń do podawania napojów.

CHALLENGE

Wyzwanie

Nasz klient zmagał się z wewnętrznymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian w projektach produktów, wymaganych przez klientów usprawnień oraz powolnych procesów opracowywania i projektowania nowych produktów do prototypowania i produkcji.

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Ścieżka SAP PLM rozpoczęła się już w 2009 roku od wyboru platformy SAP ERP w dużej mierze w oparciu o zapewnienie przez SAP solidnego i w pełni zintegrowanego modułu PLM.

Zakres Projektu

Faza #1

Wstępny DMS Single Source (Jednoźródłowy), proces zmiany dokumentów, Visual Enterprise

Wstępna faza wdrożenia SAP PLM skupiała się na aktywacji SAP CAD Integration oraz SAP Visual Enterprise. Jest to podstawa silnej wizji PLN, zapewniająca przechowywanie wersji, rewizje, historię i pełne powiązania pomiędzy dokumentacją a danymi głównymi SAP. Przeanalizowano ponad 500,000 plików CAD z PDM Works i różnych dysków sieciowych i skonwertowano je do środowiska SAP DMS. Proces ten obejmował 17 odmiennych typów dokumentów i umożliwiło kompleksową i spójną kontrolę bezpieczeństwa i zmian dla dokumentów technologicznych.

Faza #2

Zarządzanie Projektem 1 — Migracja do SAP PPM, wygaszenie starego oprogramowania PM

Faza 2 skupiała się na wdrożeniu modułu SAP PPM i uzyskaniu lepszego wglądu i kontroli nad zasobami projektowymi. Rozwiązanie PPM dało możliwość tworzenia projektów, przydzielania zasobów, śledzenia czasu realizacji projektu oraz raportowania i zarządzania zasobami PTO. W PPM skonfigurowano sto dwadzieścia projektów na 5 poziomach zatwierdzania wydatków i sieci statusu. Stworzono panel KPI, oparty na 200 kolumnach danych projektowych. Opracowany raporty dla statusu projektów, kamieni milowych i przydziału godzin, umożliwiając większą przejrzystość zarządzania na przestrzeni inicjatyw.

Faza #3

Rozszerzenie DMS, wstępny proces ECM i podstawowy przepływ pracy poprzez IPS

Kluczowym punktem Fazy 3 było zarządzanie Zmianami Technologicznymi i obejmowało aktualizację podstawowej platformy SAP. Wprowadzając rozszerzenie Rozwiązania Procesów Zintegrowanych (IPS) od LeverX, nasz klient umożliwił działom kontrolę nad kluczowymi procesami rozwoju produktów i modyfikacji przepływów pracy. Dział technologiczny jest w stanie tworzyć nowe przepływy pracy w celu rozbicia bazy danych kluczowych zgłoszeń zmian oraz procesów Zarządzania Danymi Głównymi. Zaprojektowano e-mailowy proces zatwierdzania, umożliwiający użytkownikom zatwierdzanie zmian bez konieczności logowania do SAP.

Faza #4

Rozszerzenie Portfolio i Zarządzanie Projektami

Ta faza projektu nadal trwa i skupia się na rozszerzonych możliwościach PPM, usprawniających zarządzanie zasobami projektowymi, zarządzanie kosztami projektów, rzetelnym raportowaniu projektów i Przepływie Pracy PPM. Usprawnienie paneli kierowniczych oraz standardów raportowania z wykorzystaniem PPM z fazy 2 było tu czynnikiem kluczowym, a proces objął aktualizację paneli, które teraz obejmują 250 kolumn danych projektowych. Wdrożono też proste Zarządzanie Dokumentami dla dokumentacji projektowych, zapewniające Jedno Źródło Dostępu do wszystkich aplikacji wewnątrz środowiska SAP. IPS od LeverX wykorzystany został do wdrożenia przepywów pracy dla zatwierdzania Fazy Projektowej PPM.

IMG_SAP PLM JOURNEY FOR A MANUFACTURER OF DISPENSED BEVERAGE EQUIPMENT-min

Key Features

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

PROJECT SCOPE

It is possible with mobile maintenance scenarios and two SAP solutions, SAP Work Manager (SAP WM) и SAP Asset Manager (SAP AM). They provide access to information on asset statuses and allow you to maintain them comprehensively.

SAP WM is a mobile application with wider functionality that offers both on-premise and cloud hosting capabilities.

SAP AM is a more modern cloud-based solution that can be integrated with innovative SAP Cloud Platform IoT.

Both solutions help to improve enterprise asset productivity with constant monitoring, analytics, and timely diagnostics.

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

 • Czas Rozwoju Nowych Produktów oraz obsługi znaczących zgłoszeń klientów w ramach Usług Technologicznych został skrócony o 35%. Usprawnienie to umożliwia na przygotowanie informacji do produkcji 29 dni szybciej dla każdego zamówienia klienta.
 • Czas obsługi mniejszych zgłoszeń klientów w ramach Usług Technologicznych skrócony został o 71%.
 • Średnia liczba miesięcy od konfiguracji wyposażenia w SAP do pierwszej sprzedaży skrócona o 71% (z 8.3 do 2.4).
 • Przeróbki związane ze zgłoszeniami zmian technologicznych zmniejszone o 8%.
 • Kolejka zgłoszeń zmian technologicznych zmniejszona o 50% (z 500 do 250)
 • Usprawnienia te umożliwia na przygotowanie informacji do produkcji 32 dni szybciej dla każdego zamówienia klienta.
 • Większa liczba godzin dostępnych na realizację zadań zwiększających wartość jak Kontrola Jakości, Rozwój Nowych Produktów i obsługa zgłoszeń klientów - 20 osób ma 50% więcej czasu na zadania priorytetowe.
 • Uniknięcie kosztów przez automatyzację generowania plików PDF za pomocą silnika konwertującego, co eliminuje konieczność 100 dodatkowych licencji SAP w dziale produkcji. Dodatkowe oszczędności wynikające z wygaszenia starego oprogramowania PM i PDM.
 • DMS i PPM umożliwiają automatyzację elektronicznych zleceń kupna w ramach przepływu pracy.
 • Redukcja manualnego wprowadzania danych na stronę obsługi klienta przez wykorzystanie wzorców materiałowych SAP i przesyłania na stronę, skracając czas pracy projektantów graficznych o 90%.
card-1
leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH UMIEJĘTNOŚCIACH?

Więcej projektów

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI