Uproszczenie Procesów Przetargowych i Zaopatrzenia

Teraz nasz klient może aktywnie przeprowadzać przetargi internetowe i wybierać najlepszych dostawców, poświęcają więcej czasu umowie procedury zaopatrzenia.

leverx group

Teraz nasz klient może aktywnie przeprowadzać przetargi internetowe i wybierać najlepszych dostawców, poświęcają więcej czasu umowie procedury zaopatrzenia.

customer

Klient

Globalny producent

CHALLENGE

Wyzwanie

Nasz klient potrzebował uproszczenia i usprawnienia swoich procesów biznesowych objętych przez rozwiązanie SAP Ariba Сloud.

SOLUTION

Rozwiązanie

LeverX Group dokonała uproszczenia i usprawnienia procesów zaopatrzenia ustanowionych w systemach SAP Ariba Sourcing oraz SAP Ariba Buying and Invoicing.

Korzyści Biznesowe Wdrożenia Rozwiązań SAP Ariba

Ujednolicony proces zatwierdzania

Ujednolicone kryteria zatwierdzania aplikacji wewnątrz regionalnej struktury organizacyjnej firmy; automatyczne powiadomienia użytkowników o potrzebie zatwierdzenia dokumentów.

Opracowanie podręcznika marketingowego

Prawidłowe prowadzenie podręcznika kategorii towarów.

Zwiększenie liczby krajów, w których wdrożono SAP Ariba

14 Kraje europejskie już wdrożyły SAP Ariba.

Usprawniony proces zakupowy dzięki modułowi Guided Buying

Łatwe w użyciu katalogi, rekomendacje dot. wyboru dostawców, itp.

Przyspieszony cykl dostaw

Dzięki elektronicznej interakcji z dostawcami skrócony został czas przetwarzania dokumentów.

Obniżenie kosztów i ryzyka przy wyborze dostawcy

Kontrola procedur przetargowych, wybór najlepszego dostawcy.

Kluczowe Funkcje

SAP Ariba Sourcing

 • Przekonfigurowanie systemu w celu uproszczenia aktualnego procesu przetargowego
 • Opracowanie nowych szablonów zaopatrzeniowych (RFI, RFP, RFQ, umowa z klauzulą poufności w ramach SAP Ariba Sourcing)
 • Organizowanie przetargów internetowych
 • Dodanie różnych typów przetargów/aukcji
 • Wsparcie dla rozwiązania

SAP Ariba Buying and Invoicing

 • Ciągłe usprawnianie systemu
 • Dodanie nowych funkcji (np. możliwości pozyskiwania usług za pośrednictwem SAP Ariba)
 • Wsparcie dla rozwiązania

SAP Guided Buying

 • Wdrożenie rozwiązania dla kategorii rynkowych towarów
 • Ustawienie strony głównej według kategorii dla zaopatrzenia pośredniego w ramach Guided Buying (Zakupy Wspomagane)
 • Uruchomienie SAP Guided Buying dla innych krajów
 • Planowanie wdrożenia dla wszystkich kategorii towarów (listopad 2021)

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

Klient jest teraz w stanie aktywnie prowadzić scentralizowane przetargi i szybkie aukcje za pomocą SAP Ariba Sourcing, który umożliwia szybkie porównywanie ofert dostawców, monitorowanie i zarządzanie każdym etapem procedury zaopatrzenia, jak i przyciąganie nowych dostawców z wymaganymi kwalifikacjami. Integracja SAP Ariba z SAP ERP gwarantuje poprawność i skuteczność otrzymywanych informacji.

card-1
leverx group

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

Więcej projektów

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI