main banner

IQ Launch

Užtikrina tiesioginį su produkto pristatymu susijusių svarbiausių etapų matomumą.

PAGERINA IR PAGREITINA PRISTATYMO VALDYMĄ

„IQ Launch“ pateikia duomenis realiuoju laiku, kurie yra svarbūs visiems vaidmenims, susijusiems su kiekvienu produkto inovacijos etapu. Visi vartotojai gali nedelsdami pasiekti svarbius pasirengimo indikatorius, susijusius su jų verslo vaidmenimis.

„IQ LAUNCH“ SUTAUPO ŠIMTUS PROJEKTUI SKIRTŲ VALANDŲ

„IQ Launch“ teikia svarbiausius duomenis, būtinus sėkmingam produkto pristatymui. Todėl sugaišite mažiau laiko, reikalingo produktams pristatyti, ir išvengsite brangiai kainuojančių klaidų.

PATEIKIA VIENĄ INFORMACIJOS ŠALTINĮ VIENAME CENTRE, KURĮ NUOSEKLIAI PERŽIŪRI VISI VARTOTOJŲ VAIDMENYS.

GREIČIAU PRIIMKITE TINKAMUS SPRENDIMUS, KAD GREIČIAU ATNAUJINTUMĖTE IR PRISTATYTUMĖTE PRODUKTUS.

NEBEREIKIA NAUDOTI VAIDMENŲ, NORINT EKSPORTUOTI DUOMENIS IŠ „SAP“, KAD BŪTŲ GALIMA BENDRADARBIAUTI VYKDANT PROJEKTĄ.

PAGERINKITE PRODUKTO PRISTATYMO DUOMENŲ TIKSLUMĄ, NORĖDAMI SUTAUPYTI.

NAUDOJANT AUTOMATINIUS ĮSPĖJIMUS, NEBEREIKIA PROJEKTO STEBĖTI NEAUTOMATINIU BŪDU.

VERSLO SRITYS, KURIOMS NAUDINGA NAUDOTI „IQ LAUNCH“

Toliau pateikiamas verslo sričių, kurioms būtų naudinga naudoti „IQ Launch“, sąrašas.
image

VALDYMAS IR GAMYBA

 • Projektų komandos
 • Produkto valdymas
 • Gamybos operacijos
 • Tiekimo grandinė
image

ORGANIZUOTI PROCESAI

 • Projektavimas
 • Planavimas
 • Finansai
 • Logistika

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS

„IQ Launch“ siūlo toliau nurodytas pagrindines funkcijas ir galimybes, kurios padės ruošiant produktą.
card-1

PROCESO STEBĖJIMO INDIKATORIAI

 • Konfigūruojami indikatoriai, kuriuos galima susieti su konkrečiu verslo scenarijumi
 • Stebėkite indikatorius, kad matytumėte, kada jie buvo žali, geltoni ar raudoni
 • Konfigūruokite indikatorius pagal konkretų projekto etapą
 • Indikatoriai pasiekia aukščiausią produkto lygį, kad parodytų bendrą būseną
card-2

PRISITAIKYMAS PRIE VERSLO DARBŲ EIGOS

 • Paprasti žalios, geltonos ir raudonos spalvos būsenos indikatorius, kurie apibrėžiami pagal jūsų verslo taisykles
 • Parenkite neribotą skaičių scenarijų, kuriuos sudarytų su verslo vaidmenimis susieti indikatoriai
 • Inicijuokite darbų eigas pagal indikatorius, kad įspėtumėte dalyvius apie kritines situacijas
 • Indikatorius galima sukurti taip, kad ištrauktų duomenis iš išorinių tiekėjų šaltinių rizikos stebėjimo tikslais
card-3

PLATESNĖS NAUDOJIMO GALIMYBĖS

 • Supaprastintos ataskaitų sritys, kuriose galima peržiūrėti pasirengimą projekto etapui
 • Prireikus, eksportuokite suvestines į „MS Excel“
 • Susieja su „IQ Discussion“, kad palengvintų bendradarbiavimą
 • Grupuoja produktų pristatymus į prasmingas grupes, kad būtų lengviau koordinuoti

GAUTI PASIRINKTINĘ DEMONSTRACINĘ VERSIJĄ