main banner

IQ Launch

Natychmiastowy wgląd w kamienie milowe związane z premierami produktów.

USPRAWNIJ I PRZYSPIESZ ZARZĄDZANIE PREMIERAMI PRODUKTÓW

IQ Launch przedstawi w czasie rzeczywistym dane o wszystkich rolach biorących udział w każdym etapie wdrażania innowacji produktowych. Wszyscy użytkownicy mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich wskaźników gotowości związanych z ich rolą w przedsiębiorstwie.

OTO JAK IQ LAUNCH OSZCZĘDZA SETKI GODZIN PRACY NAD PROJEKTEM

IQ Launch dostarcza krytyczne dane potrzebne do zapewnienia pomyślnej premiery produktu. Ogranicz czas potrzeby do zarządzania wdrożeniami, jednocześnie unikając kosztownych błędów.

SPÓJNE ŹRÓDŁO POPRAWNYCH DANYCH Z JEDNEGO EKRANU, KTÓRY OGLĄDAJĄ WSZYSCY RODZAJE UŻYTKOWNIKÓW.

SPRAWNIEJSZE PODEJMOWANIE POPRAWNYCH DECYZJI, BY PRZYSPIESZYĆ AKTUALIZACJE I WDROŻENIA PRODUKTÓW.

ELIMINACJA POTRZEBY OKREŚLANIA RÓL DO EKSPORTU DANYCH Z SAP DO WSPÓLNEGO PROJEKTU.

POPRAWA PRECYZJI DANYCH WSTĘPNYCH PRODUKTU, ABY ZAWSZE ZMIEŚCIĆ SIĘ W BUDŻECIE.

ZAUTOMATYZOWANE ALARMY ELIMINUJĄCE POTRZEBĘ RĘCZNEJ KONTROLI PROJEKTÓW.

OBSZARY, KTÓRE SKORZYSTAJĄ NA IQ LAUNCH

Poniżej znajduje się przykładowa lista obszarów przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać na wprowadzeniu IQ Launch.
image

ZARZĄDZANIE I PRODUKCJA

 • Zespoły projektowe
 • Zarządzanie produktem
 • Procesy produkcyjne
 • Łańcuch dostaw
image

PROCESY ZORGANIZOWANE

 • Inżynieria
 • Planowanie
 • Finanse
 • Logistyka

KLUCZOWE CECHY I MOŻLIWOŚCI

IQ Launch oferuje następujące kluczowe cechy i możliwości obsługujące proces przygotowania produktu.
card-1

WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE KONTROLI PROCESU

 • Konfigurowalne wskaźniki, które można powiązać z konkretnymi scenariuszami
 • Śledzenie stanu wskaźników w czasie, aby stwierdzić, dlaczego zmieniły kolor na zielony, żółty czy czerwony
 • Konfiguracja wskaźników, by dostosować je do progów procesów
 • Umieszczenie wskaźników na górnym poziomie produktu, aby wskazać status ogólny
card-2

ZGODNOŚĆ Z PROCESAMI PRACY

 • Proste wskaźniki – zielone, żółte, czerwone – określone w oparciu o zasady panujące w przedsiębiorstwie
 • Określenie nieograniczonej liczby scenariuszy składających się ze wskaźników powiązanych z rolami w przedsiębiorstwie
 • Wywoływanie procesów w oparciu o wskaźniki, aby powiadamiać uczestników o krytycznych sytuacjach
 • Możliwość tworzenia wskaźników w celu uzyskiwania danych od zewnętrznych źródeł dostawców, aby lepiej kontrolować ryzyko
card-3

ROZSZERZONE FUNKCJE

 • Uproszczone ekrany kontrolne – podgląd gotowości na wybranych progach
 • Eksport podsumowań do MS Excel w miarę potrzeb
 • Powiązanie z modułem IQ Discussion w celu lepszej współpracy
 • Łączenie premier produktów w sensowne grupy dla lepszej koordynacji

UZYSKAJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ DOSTOSOWANĄ DO TWOICH WARUNKÓW