Wdrożenie i Adaptacja SAP Yard Logistics dla Spółki z branży Kolejowej

LeverX Group dostarczył zdolności analityczne, sprawozdawcze i planistyczne systemu SAP Yard Logistics.

leverx group

LeverX Group dostarczył zdolności analityczne, sprawozdawcze i planistyczne systemu SAP Yard Logistics.

customer

Klient

Amerykańska spółka kolejowa.

CHALLENGE

Wyzwanie

Klient chciał zapewnić płynniejszy transport samochodów pomiędzy placówkami dilerów samochodowych.

SOLUTION

Rozwiązanie

LeverX Group skupił się nie tylko na wdrożeniu SAP Yard Logistics (SAP YL), lecz również dostosowaniu produktu do wszystkich wymagań klienta. Ponadto, projekt wymagał integracji SAP YL z systemami zewnętrznymi i zbiorem zadań developerskich dla urządzeń mobilnych.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Key Features

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

Nasz wkład wiedzy i realizacja wszystkich wymagań klienta były kluczowe dla osiągnięcia szeregu korzyści biznesowych.

Teraz spółka posiada obszerny system do analiz, sprawozdawczości, planowania i śledzenia dokumentów.

Nasz klient zyskał możliwość tworzenia własnych mikro-raportów na podstawie ogromnych ilości danych przechowywanych w SAP YL. Funkcje te otwierają drzwi do ściślejszej współpracy z partnerami i bardziej zaawansowanego zarządzania danymi.

card-1
leverx group

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

WIĘCEJ PROJEKTÓW

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI