main banner

Wdrożenie SAP Transportation Management dla firmy transportowej

Dzięki wdrożeniu usługi SAP TM, zespół LeverX pomógł dużej firmie transportowej wprowadzić przejrzyste raportowanie, obniżyć koszty transportu oraz zoptymalizować trasy.

Spis treści:

LeverX helped a large transport company to achieve transparent reporting, reduce transportation costs, and optimize routes with SAP TM.

Klient

Duża europejska firma transportowa

Wyzwanie

Europejska firma transportowa poszukiwała systemu, dzięki któremu mogłaby usprawnić swoje procesy logistyczne, uprościć przetwarzanie danych i zapewnić kompleksowe raportowanie. 

Rozwiązanie

SAP TM spełnia wszystkie powyższe wymagania i pomaga obniżyć koszty transportu, usprawnić współpracę z przewoźnikami i zwiększyć przejrzystość operacji logistycznych. Zespołowi projektowemu LeverX powierzono zadanie wdrożenia, dostosowania i integracji systemu SAP TM z rozwiązaniami innych firm, tak aby powstała ujednolicona infrastruktura.

Zakres projektu

 • Wśród najważniejszych modyfikacji, które należało przeprowadzić w stosunku do standardowego produktu SAP TM, znalazł się opracowany od podstaw moduł odpowiedzialny za transport promami.
 • Nasz zespół zintegrował SAP TM z produktem do optymalizacji procesu wyszukiwania ciężarówek.
 • Klient korzysta z rozwiązania do optymalizacji tras, które definiuje szczegółową trasę przejazdu. Ponieważ w samym SAP TM nie ma takiej opcji przeznaczonej dla samochodów ciężarowych, zapewniliśmy integrację produktów uwzględniając wszystkie poszczególne aspekty.
 • Oprogramowanie dla urządzeń pokładowych pozwala kierowcom ciężarówek uzyskać wszystkie informacje, takie jak przydzielone zadania lub predefiniowane trasy, a także śledzić ich przebieg lub informować o warunkach drogowych. Był to również produkt innej firmy, który zintegrowaliśmy z SAP TM w ramach realizowanego projektu.
 • Dostępne było również stałe śledzenie ciężarówki zapewniane przez produkt klienta. Dzięki integracji oprogramowania innej firmy z SAP TM można teraz łatwo uzyskać informacje o geolokalizacji ciężarówki i kluczowych zdarzeniach, w tym załadunku/rozładunku, wysyłce lub dostawie, ponieważ są one automatycznie raportowane w czasie rzeczywistym.
 • Do wdrożenia włączyliśmy również SAP Event Management, aplikację, która służy do monitorowania i zarządzania zdarzeniami.

Wynik projektu 

Dzięki wdrożeniu systemu SAP TM europejska firma transportowa uzyskała następujące korzyści:

 • Poprawa zarządzania logistyką.
 • Uproszczenie planowania transportu.
 • Bardziej szczegółowe i łatwiejsze w użyciu raportowanie.
 • Większa widoczność wszystkich operacji transportowych dzięki zautomatyzowanemu systemowi monitorowania zdarzeń SAP Event Management.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów transportowych.
 • Zmniejszenie kosztów transportu dzięki optymalizacji tras przewozowych.

WIĘCEJ STUDIÓW PRZYPADKU