main banner

Wdrożenie SAP dla Enable Injections

Firma Enable Injections zdecydowała się zainwestować wcześnie w odpowiednie narzędzia i systemy, które umożliwiłyby jej szybkie zwiększenie skali działalności z wykorzystaniem najlepszych praktyk w branży Life Science. LeverX udzieliła pomoc poprzez nie tylko wdrożenie PLM, ECTR, IPS oraz DC, lecz również zapewnienie holistycznego doradztwa w zakresie ulepszenia i usprawnienia całego systemu.

Firma Enable Injections zdecydowała się zainwestować wcześnie w odpowiednie narzędzia i systemy, które umożliwiłyby jej szybkie zwiększenie skali działalności z wykorzystaniem najlepszych praktyk w branży Life Science. LeverX udzieliła pomoc poprzez nie tylko wdrożenie PLM, ECTR, IPS oraz DC, lecz również zapewnienie holistycznego doradztwa w zakresie ulepszenia i usprawnienia całego systemu.

customer

Klient

Enable Injections opracowuje i produkuje dyskretne, noszone na ciele urządzenia podawcze umożliwiające pacjentom samodzielne dawkowanie środków terapeutycznych w wysokich objętościach i/lub o wysokiej lepkości.

CHALLENGE

Wyzwanie

Wyzwanie, przed którym stało Enable Injections było wykorzystanie manualnych procesów papierowych, które były czasochłonne i nie umożliwiały szybkiej skalowalności. Kolejnym wyzwaniem biznesowym było to, iż firmy farmaceutyczne, które są nabywcami produktów Enable, chciały mieć pewność, iż ich drogie leki będą zabezpieczone przez najlepszy system ERP. Umożliwi to również skalowalność i identyfikowalność produktów na przestrzeni całego cyklu życia.

SOLUTION

Rozwiązanie

LeverX pomogło wdrożyć rozwiązania SAP, które aktualnie używane są przez 80% firm farmaceutycznych. Zapewnia to podzielone na fazy podejście umożliwiające elastyczność w koordynacji modułów wraz z odpowiedzialnością fiskalną, wbudowanymi najlepszymi praktykami Life Science, oraz w pełni zintegrowanym systemem bez modułów dedykowanych.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Zakres Projektu - 2017 do chwili obecnej

Faza Pierwsza

Moduł Finansowy

Faza Druga

Moduły Zarządzania Materiałami, Sprzedaży i Dystrybucji, Planowania Produkcji, Kontroli Finansowej, Zarządzania Dokumentami, Czynników Sukcesu SAP - Centrali Pracowniczej, Wydajności, Celów i Nauczania.

Faza Trzecia

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (Część 1) Utrzymanie Zakładu, Zarządzanie Jakością, Czynniki Sukcesu SAP - Rekrutacja, Wdrażanie (Część 1)

Faza Czwarta

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (Część 2), Czynniki Sukcesu SAP - Rekrutacja, Wdrażanie (Część 2), Narzędzia Regulacyjne.

Rozwiązanie Biznesowe

LeverX i Enable Injections wiedziały, iż firma potrzebowała możliwości skalowania oraz Najlepszych Praktyk Life Science, których nie obsługują średniej klasy systemy ERP. Tim Flaherty wiedział, iż firma będzie musiała przejść bezpośrednio na jedną z większej skali platform ERP. Zauważył też, iż firma Enable nie potrzebowała natychmiastowo wszystkich modułów, które dostarczane są wraz z dużym systemem ERP przy wdrożeniu całościowym. Po przeprowadzeniu fazy badawczej z LeverX, jasne stało się, iż SAP S/4HANA był jedyną właściwą opcją.

Firma Enable wybrała ten SAP, ponieważ korzysta z niego 80-90% firm branży farmaceutycznej i jest on najlepiej zintegrowanym z głównych systemów ERP. Firma, kierując się naszym rozległym doświadczeniem, zwróciła się do LeverX o pomoc we wdrożeniu SAP, oraz integracji PLM i CAD z SolidWorks i ECTR. LeverX pomogła z pozostałymi modułami, oferując świetne sugestie.

LeverX i Enable Injections są partnerami od roku 2018. LeverX wyszła daleko poza zakres PLM i stała się prawdziwym partnerem udzielającym holistycznych porad dotyczących ulepszania i usprawniania całości systemu. Przez ostatnie 4 lata wdrożyliśmy dla Enable Injections PLM, ECTR, IPS, oraz DCO.

 

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Business Challenge

From the early days through 2017, they relied on QuickBooks. The company continued to grow rapidly as it tried to secure pharmaceutical customers. They continued to be challenged by their customers on how they will scale and use best practices with manual processes. In addition, the company was challenged by many of the functional departments having a silo approach, creating communication delays and barriers to real-time information. The time and resources it would take to stay compliant in a highly regulated environment using paper processes were time-consuming.

Business Results

 • Uruchomienie wydajnych, automatycznych procesów

Enable Injection zrezygnowała ze stosowania tworzącego wyizolowane podejście przetwarzania manualnego skutkującego zwiększonymi nakładami wysiłku i czasu na realizację zadań. Obecnie stosuje bardziej zautomatyzowane procesy zwiększające wydajność.

 • Łatwy proces zatwierdzania

Przed IPS, proces DCO był długi i uciążliwy, wykorzystując sterty papieru, które trzeba było przeczytać i zatwierdzić za pomocą SharePoint. Obecnie, dzięki systemowi zgłoszeń IPC w SAP, DCO funkcjonuje w jednym systemie (SAP), a personel otrzymuje proste zgłoszenie mailowe IPS, które może być zatwierdzone w kilka minut. Dzięki IPS klient ma wgląd w proces zatwierdzania.

 • Dostęp do dokumentów w jednym systemie

Teraz wszystkie dokumenty znajdują się w jednym systemie (SAP); niektóre są na dysku twardym, a niektóre w SharePoint.

 

Korzyści Biznesowe

 • Praca zgodnie z wymaganiami zgodności z przepisami
 • Skonsolidowany Proces Dokumentacji IPS w SAP zamiast Email i SharePoint
 • Zatwierdzanie w kilka minut zamiast stert papieru na biurku
 • Wszystkie dokumenty przechowywane w SAP
 • Zwiększony wgląd w proces zatwierdzania
 • Identyfikacja zatorów i zwiększona wydajność procesów.
 • Sprawniejsze szkolenia dzięki Czynnikom Sukcesu i LMS
 • Dostępność z każdego miejsca

 

"Świetny partner, który zawsze idzie o krok dalej, aby spełnić wymagania klienta/firmy. Potrafią oni dokonać tego, co jest potrzebne, aby rozwijać działalność. Żadne pytanie nie jest dla LeverX zbyt skomplikowane. Są świetnym źródłem informacji we wszystkich obszarach SAP. To, co lubię w LeverX, to że chyba nie ma dla nich zbyt trudnego pytania. Omawialiśmy z nimi wiele kwestii, które nie zdawały się w ich zakresie kompetencji, ale wiele razy mieli odpowiedzi zwyczajnie dzięki doświadczeniu i wiedzy. Uważamy ich za świetny zasób wiedzy, z którym można dzielić się pomysłami nawet jeśli nie są ściśle związane z PLN. Gdy brakuje Ci czasu i zasobów, LeverX ma dla Ciebie rozwiązanie. LeverX zapewnia świetny stosunek ceny do wartości i we wszystkich obszarach dostarcza niesamowite ilości wiedzy.” 

Tim Flaherty, Vice-Prezes Wykonawczy i Główny Dyrektor Finansowy

card-1
leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

Więcej projektów

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI