main banner

Drošība

Garantējiet savu vērtīgu korporatīvo datu un aktīvu drošību ar Leverx!

Identificējiet, analizējiet un novērsiet kiber uzbrukumus ar SAP Uzņēmuma draudu noteikšanas risinājumu

SAP Uzņēmuma draudu noteikšana ir instruments, kas nodrošina drošības analītiku reālajā laikā. Tas efektīvi pārvalda sistēmas ievainojamību sakarā ar ārējiem un iekšējiem kiber draudiem un novērš datu zaudējumu.
logo

Datu vākšana no visas SAP vides

Analizējiet un korelējiet datus par iekļūšanu sistēma, un tādejādi saņemiet pilnu informāciju par jūsu IT vides drošību.
logo

Lietotāju šaubīgas rīcības identifikācija

Noteiciet draudus aplikācijas servera un datubāzes līmenī.
logo

Notikumu korelācija un incidentu uz notikumu pamata veidošana

Veidojiet uzbrukuma noteikšanas modeļus bez kodēšanas nepieciešamības un integrējiet iebūvētus modeļus individuāli ģenerētos.
logo

Automātiskā atbilde un brīdinājumi

Palieliniet operāciju drošību nepārtraukti veicot sistēmas monitoringu reālajā laikā un ģenerējiet brīdinājumus uzbrukumu uz sistēmu gadījumā.
logo

Uzbrukumu izpētīšana

Izpētiet visus noteiktus uzbrukumus uz ģenerēto brīdinājumu pamata.
logo

Integrējiet ar SAP un citām sistēmām

Integrējiet ar SAP risinājumiem un trešo pūšu sistēmām un komponentiem, kas veido jūsu IT vidi.
Minimizējiet jebkādu datu konfidencialitātes pārkāpumu ar SAP UI ienākšanu sistēmā un lauka maskēšanu

Pieejas pie konfidenciāliem datiem pārvaldīšana ir viena no pamata prasībām efektīvai datu drošībai. SAP UI ieejas sistēmā un SAP lauka maskēšanas funkcijas palīdzēs jums noteikt darbinieku lomas sistēmas ietvaros un noteikt viņu pieejas līmeņus.

Turklāt tie palīdzēs atrisināt sekojošas problēmas: 

 • Ieeja sistēmā uz lietotāja interfeisa pamata. Visi ievesti un atspoguļoti dati tiek dokumentēti.
 • Lietotāju pārvaldīšana. Ieejas opciju konfigurēšana pamatojoties uz lietotājiem, viņu lomām, profiliem un grupām.
 • Brīdināšana. Brīdinājumu, kas tika nosūtīti brīdī, kad pie konkrētiem datiem tika realizēta pieeja, konfigurācija.
 • Žurnālu analīze. Žurnāla dati tiek analizēti ņemot vērā specifiskus atslēgas laukumus visās platformās.

LeverX eksperti ieved sekojošus SAP GRC risinājumus:

1

SAP risku pārvaldīšana

Pieņemiet atbildīgus lēmumus, apzinoties riskus, un izsekojiet jūsu aktivitāšu efektivitāti.

2

SAP procesa kontrole

Padariet jūsu kontroles programmu darbību plūstošu, automatizējot procesus un atbilstības pārvaldīšanu.

3

SAP Pieejas kontrole

Nodrošiniet jūsu darbiniekiem pieeju pie aplikācijām un servisiem, kas viņiem ir nepieciešami, bez nesankcionētas datu un procesu lietošanas.

4

SAP krāpšanas pārvaldīšana

Noteiciet un izpētiet šaubīgas modeles ar uzvedības analītiku, lai samazināt nākotnes krāpšanas risku.

5

SAP audita pārvaldīšana

Nodrošiniet audita kvalitāti un saņemiet vērtīgas domas par jūsu biznesa salāgošanu ar kritiskiem riskiem un kontroles mehānismiem.

Nodrošiniet centralizēto lietotāju pieejas pārvaldīšanu jūsu uzņēmumā ar SAP identitātes pārvaldīšanu

SAP identitātes pārvaldīšanas (IDM) komponents ļauj pārvaldīt visu lietotāju identifikācijas ciklu, sākot ar veidošanu un beidzot ar dažādām pozīcijām sistēmās (aplikācijas, datubāzes, direktorijas servisi u.t.t.). Jūs varat definēt lietotāju pieejas tiesības un pārvaldīt viņu identifikāciju gan SAP, gan trešo pušu uzņēmuma aplikācijās.

Turklāt šīs risinājums ļauj:

 • Glabāt visas identitātes vienuviet un novērst to dubultošanu pat sarežģītās SAP un trešo pušu sistēmās.
 • Optimizējiet nodošanas un pieejas tiesību atjaunošanu dažādās sistēmās ar biznesa noteikumiem un politikām. 
 • Izmantojiet centrālas atskaites funkcijas.
 • Samaziniet pienākumu sadalīšanas riskus, integrējot SAP Pieejas kontroli.
 • Automātiski novērsiet pieejas tiesības, ja lietotāji pamet kompāniju.

Stipriniet drošību un plūstošo pārvaldīšanu ar SAP vienīgā ieeja

SAP vienīga ieeja nodrošina ātro un drošu pieeju pie visām aplikācijām un servisiem, kas ir nepieciešami jūsu darbam. Jums nav jāizpilda atsevišķas ieiešanas procedūras katrai biznesa aplikācijai. Citi ieguvumi ir sekojoši:

Drošība

 • Papildus autorizācija nav nepieciešama. 
 • Biznesa lietotājiem nav jāatceras paroles katrai sistēmai.
 • Visas paroles ir drošas un centrāli pārvaldīti.

Izmaksu samazināšana

 • Mazākais zvanu skaits paroļu atjaunošanai un kontu atbloķēšanai samazinās izmaksas. 
 • Efektivitāte palielināsies, ja darbiniekiem nav jātērē laiks papildus autorizācijai sistēmā.

Vienkāršums

 • Jauna risinājuma ieviešana lietotājiem ir ātra un plūstoša.
 • Paroles bieža maiņa visā sistēma nav problēma.
 • Jūs varat viegli ievest paroles politiku un kompānijas drošības politiku.

Jūsu bizness ir drošs, pateicoties LeverX

Pateicoties 19 gadu ilgai tiešai sadarbībai ar SAP, LeverX ir dziļa pieredzē darbā ar SAP risinājumiem. Mēs palīdzēsim jums saņemt ieguvumu no SAP ieviešanas.

Ar LeverX komandu jūs saņemsiet: 

 • Visas IT vides rūpīgus pārskatus un analīzi. 
 • Risinājumus, kas palīdzēs jums aizsargāt jūsu sistēmu no kiber uzbrukumiem un krāpniekiem. 
 • Pieejamu SAP datu drošības risinājumu un servisu ieviešana jūsu sistēmā - SAP uzņēmumu draudu noteikšana, SAP identitātes pārvaldīšana SAP GRC u.t.t.
 • Risinājumu pielāgošanu saskaņā ar jūsu biznesa vajadzībām un to integrāciju SAP un trešo pušu sistēmās nepieciešamības gadījumā.

Turklāt, LeverX speciālisti var pārbaudīt un testēt jūsu drošības sistēmu, palīdzēt identificēt tas trūkumus un ātri tos novērst. Šīm nolūkam mēs izstrādājām aplikāciju klientu sistēmu drošības sistēmas atjaunošanu statusa monitoringam.

card-1

ATKLĀSIM KOPĀ KĀDI PROGRAMMATŪRAS RISINĀJUMI ATBALSTĪS JŪSU PAKALPOJUMUS