main banner

Bezpieczeństwo

Chroń swoje cenne dane korporacyjne i aktywa dzięki Leverx!

Identyfikuj, analizuj i zapobiegaj cyberatakom za pomocą SAP Enterprise Threat Detection

SAP Enterprise Threat Detection to narzędzie, które zapewnia analizę bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Skutecznie zarządza podatnością systemu na zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia cybernetyczne oraz zapewnia ochronę przed utratą danych.
logo

Zbieranie danych z całego środowiska SAP

Analizuj i koreluj dane dziennika, a tym samym uzyskaj pełny obraz bezpieczeństwa Twojego środowiska IT.

logo

Identyfikacja podejrzanej aktywności użytkowników

Wykrywaj zagrożenia zarówno na poziomie serwera aplikacji, jak i bazy danych.

logo

Korelacja zdarzeń i tworzenie incydentów opartych na zdarzeniach

Twórz wzorce wykrywania ataków bez konieczności kodowania i integruj wbudowane wzorce z indywidualnie generowanymi.

logo

Automatyczna reakcja i alerty

Zwiększ bezpieczeństwo operacyjne dzięki ciągłemu monitorowaniu systemu w czasie rzeczywistym i generowaniu alertów w przypadku ataków na system.

logo

Dochodzenie w sprawie ataku

Zbadaj wszystkie wykryte ataki na podstawie wygenerowanych alertów.

logo

Integracja zarówno z systemami SAP, jak i innymi niż SAP

Integruj z rozwiązaniami SAP oraz systemami i komponentami innych firm, które tworzą Twój krajobraz IT.

Zminimalizuj wpływ wszelkich naruszeń danych dzięki SAP UI Logging i Field Masking

Zarządzanie dostępem do poufnych danych jest jednym z kluczowych wymagań efektywnego bezpieczeństwa danych. Funkcje SAP UI Logging i SAP Field Masking pomagają przypisywać role pracowników w systemie i określać ich poziomy dostępu.

Ponadto pomagają rozwiązać następujące problemy:

 • Logowanie w oparciu o interfejs użytkownika. Wszystkie wprowadzane i wyświetlane dane są dokumentowane.
 • Zarządzanie użytkownikami. Konfiguracja opcji logowania opiera się na użytkownikach, ich rolach, profilach i grupach.
 • Alarmowanie. Konfiguracja powiadomień wysyłanych po uzyskaniu dostępu do określonych danych.
 • Analiza logów. Zarejestrowane dane są analizowane pod kątem określonych kluczowych pól na wszystkich platformach.

Eksperci LeverX wdrożą następujące rozwiązania SAP GRC:

1

Zarządzanie ryzykiem SAP

Podejmuj odpowiedzialne, świadome ryzyka decyzje i śledź skuteczność swoich działań.

2

Kontrola procesu SAP

Spraw, aby Twoje programy kontroli wewnętrznej działały płynnie dzięki automatyzacji procesów i zarządzaniu zgodnością.

3

Kontrola dostępu SAP

Zapewnij swoim pracownikom dostęp do aplikacji i usług, których potrzebują, bez narażania danych i procesów na nieautoryzowane użycie.

4

Zarządzanie oszustwami SAP

Wykrywaj i badaj podejrzane wzorce za pomocą analiz behawioralnych, aby zmniejszyć ryzyko przyszłych oszustw.

5

Zarządzanie audytem SAP

Zapewnij jakość audytu i uzyskaj cenne informacje, dostosowując całą firmę do krytycznych ryzyk i kontroli.

Scentralizowane zarządzanie dostępem użytkowników w przedsiębiorstwie dzięki SAP Identity Management

Komponent SAP Identity Management (IDM) zarządza pełnym cyklem życia identyfikacji użytkowników, od tworzenia do poruszania się po różnych pozycjach w systemach (aplikacje, bazy danych, usługi katalogowe itp.). Możesz zdefiniować prawa dostępu użytkowników i zarządzać ich identyfikacją w aplikacjach korporacyjnych, zarówno SAP, jak i innych firm.

Co więcej, rozwiązanie to pozwala na:

 • Przechowuj wszystkie tożsamości w jednym miejscu i wyeliminuj ich nadmiarowość nawet w złożonych systemach SAP i innych firmach.
 • Zoptymalizuj przydzielanie i utrzymanie praw dostępu w wielu systemach za pomocą reguł i zasad biznesowych.
 • Korzystaj z centralnych funkcji raportowania.
 • Zmniejsz ryzyko podziału obowiązków dzięki integracji z SAP Access Control.
 • Automatycznie usuwaj prawa dostępu dla użytkowników, którzy odeszli z firmy.

Wzmocnij bezpieczeństwo i usprawnić administrację dzięki jednokrotnym logowaniu SAP

SAP Single Sign-On zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy. Nie musisz wykonywać oddzielnych procedur logowania dla każdej aplikacji biznesowej. Inne korzyści są następujące:

Bezpieczeństwo

 • Nie ma potrzeby ponownej autoryzacji.
 • Użytkownicy biznesowi nie muszą pamiętać haseł do każdego systemu.
 • Wszystkie hasła są bezpieczne i centralnie zarządzane.

Redukcja kosztów

 • Mniejsza liczba wezwań do odzyskiwania haseł i odblokowywania kont zmniejsza koszty biurka.
 • Wydajność wzrasta, ponieważ pracownicy nie muszą spędzać czasu na ponownej autoryzacji w systemie.

Prostota

 • Wdrażanie nowych rozwiązań dla użytkowników jest szybkie i płynne.
 • Nie ma problemu z częstymi zmianami haseł w różnych systemach.
 • Łatwo zaimplementujesz politykę haseł i politykę bezpieczeństwa firmy.

Twoja firma jest bezpieczna z LeverX

Przez ponad 19 lat ścisłej współpracy z SAP, LeverX zdobyła głębokie doświadczenie w zakresie rozwiązań SAP. Pomożemy Ci skorzystać z wdrożenia SAP.

Dzięki zespołowi LeverX otrzymujesz:

 • Uważnie przeglądaj i analizuj cały swój krajobraz IT.
 • Rozwiązania, które pomogą Ci chronić Twój system przed cyberatakami i oszustami.
 • Wdrożenie dostępnych rozwiązań i usług SAP w zakresie bezpieczeństwa danych w Twoim systemie — SAP Enterprise Threat Detection, SAP Identity Management, SAP GRC itp.
 • Dostosowywanie rozwiązań do potrzeb Twojej firmy i integrowanie ich z systemami SAP i innych firm, jeśli jest to wymagane.

Co więcej, specjaliści LeverX mogą przeprowadzać audyty i testy Twojego systemu bezpieczeństwa, pomóc zidentyfikować jego luki i szybko je wyeliminować. W tym celu opracowujemy aplikacje do monitorowania stanu aktualizacji bezpieczeństwa dla systemów klienta.

card-1

POTRZEBUJESZ POMOCY? DAJ NAM ZNAĆ