main banner

Optymalizacja systemu SAP MRS dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i wydobyciem stali

LeverX poprawił wydajność obecnego systemu SAP MRS klienta. Konfiguracja i rozwój wykonane przez nasz zespół pozwoliły klientowi na zwiększenie wydajności pracy i osiągnięcie doskonałego planowania zasobów.

LeverX poprawił wydajność obecnego systemu SAP MRS klienta. Konfiguracja i rozwój wykonane przez nasz zespół pozwoliły klientowi na zwiększenie wydajności pracy i osiągnięcie doskonałego planowania zasobów.

Klient

Klient

Duża firma produkcyjno-wydobywcza stali i jeden z największych producentów stali.

Wyzwanie

Wyzwanie

Klient miał trudności z realizacją celów biznesowych. Było to spowodowane słabymi wynikami planowania rozwiązania, błędną konfiguracją systemu i niską wydajnością. Misją LeverX był audyt rozwiązania SAP MRS zintegrowanego z infrastrukturą IT klienta. Rozwiązanie służy do planowania i dystrybucji zasobów ludzkich i produkcyjnych.

Nasz wkład

Nasz wkład

Po przeanalizowaniu już wdrożonego rozwiązania SAP MRS, zespół LeverX zaproponował zmianę architektury rozwiązania i stworzenie trzech serwerów zamiast jednego. Wdrożyliśmy skalowalne rozwiązanie: wcześniej jeden system służył do tworzenia, utrzymywania, zmiany zamówień i planowania. Przejście na nowy krajobraz systemowy zmniejszyło obciążenie obecnego systemu i pomogło uniknąć korzystania z rozwiązań innych firm podczas planowania napraw.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Evraz-2

Key Features

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotiveffff

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Zakres funkcjonalny projektu

Nasz zespół pomógł klientowi:

 • Aby skonfigurować szczegółowy pulpit planowania (według zasobów) na podstawie bieżących zadań konserwacyjnych i kontrolnych z SAP ERP MRO;
 • Konfiguracja wstępnego pulpitu planowania (według miejsc pracy);
 • Aby skonfigurować poziomowanie wydajności według miejsc pracy personelu hali produkcyjnej, personelu działu utrzymania ruchu i wykonawców;
 • Generowanie formularzy raportów bezpośrednio z pulpitu planowania.

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

Konfiguracja systemu SAP MRS, przejście do nowego środowiska systemowego i dalszy rozwój pod warunkiem, że klient ma do dyspozycji następujące opcje:

 • Szybki dostęp do szczegółowych informacji o godzinach pracy zarezerwowanych na konserwację techniczną, przeglądy i naprawy sprzętu (zarówno przez pojedynczego wykonawcę, jak i cały zespół);
 • Wyrównywanie pojemności, które pomaga uniknąć przeciążenia zasobów;
 • Dostęp do pełnego obrazu planowanych prac;
 • Zmiana podstawowych warunków zamówienia w panelu planowania SAP MRS;
 • Monitorowanie realizacji zadań;
 • Szczegółowe harmonogramowanie napraw.

Te modyfikacje poprawiły szybkość i jakość pracy oraz pomogły obniżyć koszty napraw.

card-1
leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

Więcej projektów

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI