main banner

Transformacja Cyfrowa PLM dla Firmy z Branży Higieny i Ochrony Przed Infekcjami

Pomogliśmy klientowi zredukować czasy trwania cykli procesów i zwiększyć zdolność produkcyjną, umożliwiając wcześniejsze rozpoczęcie produkcji.

Pomogliśmy klientowi zredukować czasy trwania cykli procesów i zwiększyć zdolność produkcyjną, umożliwiając wcześniejsze rozpoczęcie produkcji.

customer

Klient

Firma z branży higieny i ochrony przed infekcjami.

CHALLENGE

Wyzwanie

Utrzymanie wszystkich kompleksowych danych w jednym systemie PLM stało się znaczącym wyzwaniem, gdy przedmiotowa firma z branży higieny i ochrony przed infekcjami zaczęła rozwijać się i zdobywać nowych klientów.

SOLUTION

Rozwiązanie

Najważniejszym priorytetem projektu było wyprowadzenie firmy ze starego systemu PLM, w tym przypadku EPIC, i przeniesienie wszystkiego do SAP PLM.

Solution’s Description

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

IMG_PLM DIGITAL TRANSFORMATION FOR HYGIENE AND INFECTION PREVENTION COMPANY-min

Key Features

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Automotive

SAP PLM is a solid basis for the automotive industry. This solution helps digitize and automate manufacturing processes and work more efficiently with suppliers and partners.

Aerospace & Defense

The solution allows aerospace and defense companies to reduce the time to market for innovations without compromising safety while simulating innovation scenarios along a complex value chain.

Food & Beverage

SAP PLM provides the food & beverage industry with all the required technologies that help to develop sustainable, traceable, high-quality products within a shorter time.

Consumer Goods

With SAP PLM, this industry can exceed the diverse expectations of consumers and enable sustainably and profitably growth for the business.

Pharma

SAP PLM helps to make pharmaceutical production more effective and with lower risk.

Zakres Projektu

Jest to transformacja, z którą LeverX jest dobrze zaznajomiona. W celu szybkiej i bezproblemowej migracji danych zastosowaliśmy narzędzie VeloX, aby przenieść wszystkie dane urządzeń i wyposażenia do nowego systemu SAP PLM. Po zakończeniu tej migracji, nadszedł czas na zautomatyzowanie niektórych procesów zarządzania zmianami w ramach SAP PLM. Używając pełnego Pakietu IPS dla przedsiębiorstw, firma była w stanie zautomatyzować proces kontroli decyzji dla materiałów, BOM, oraz wszystkich dokumentów będących w trakcie oceny i zatwierdzenia. LeverX była w stanie dostosować rejestr technologiczne i wykorzystać kontrolowane przez IPS procesy, aby umożliwić obiektom przejście przez fazy zatwierdzania, ostatecznie doprowadzając do szybszego rozpoczęcia produkcji.

 

Technology Stack We Used

Leverx Group works with companies and organizations to address the complex challenges of today's business world. Each of our partners is an experienced, innovative, and proven leader in their respective fields.

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)

Mobile

 • Android (Kotlin)
 • iOS (Swift)
card-1

Document Management

 • Document Release
 • Material Master Release and Extension
 • Sales Order Release
 • Manufacturing Instruction Release
card-2

Request Management

 • Procurement Request
 • Tooling Change Request
 • Shop Floor Issue Request
 • Customer Issue Request
 • Plant Maintenance Work Request
 • Request for Quote

Wyniki

Czasy procesów skrócono o ponad 60% dla tworzenia specyfikacji, umożliwiając szybsze rozpoczęcie produkcji. Zdolności produkcyjne zwiększono o ponad 25%. Zbudowano fundamenty spójnej firmy, tworząc jedno źródło danych specyfikacji niezależne od systemu ERP, umożliwiając lepsze wykorzystania Łańcucha Dostaw.

Najważniejszym osiągnięciem była redukcja liczby systemów i procesów, co zwiększyło jakość danych i zredukowało straty. Kompleksowy proces wytwarzania produktów umożliwił przejrzystość i kontrolę w celu redukcji trwania cykli.

card-1
leverx

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ KOMPETENCJI?

WIĘCEJ PROJEKTÓW

ODKRYJMY, JAKIE ROZWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZY TWOJE USŁUGI