Konfidencialitātes politika

Pēdējais atjaunojums: 2022. g. 25. martā

1. Ievads

Mēs, LeverX International Company LLC (turpmāk tekstā «LeverX Group»), datu kontrolieris, kas atbild par Jūsu informāciju, kad Jūs izmantojiet mūsu mājas lapu, servisus, produktus («Servisi»).
Esam pateicīgi par to, kā Jūs mums uzticējāt savus personālus datus, un mēs vēlāmies saglabāt šo uzticību. Vispirms, pārliecinieties, ka Jūs sapratāt, kādu informāciju mēs vācam, kāpēc mēs to vācam, un kā mēs to izmantojam, kā arī Jūsu iespējas sakarā ar Jūsu informāciju, kad Jūs apmeklējiet un izmantojiet mūsu Servisus.  

Šī politika apraksta mūsu konfidencialitātes prakses parastā valodā, minimāli izmantojot juridisko un tehnisko profesionālo valodu. 

Konfidencialitātes politikai jāpalīdz jums saprast, kādu informāciju mēs vācam, kāpēc mēs to vācam un kā jūs varat savu informāciju atjaunot, pārvaldīt, eksportēt un dzēst.

1.1. Konfidencialitātes politika

Visi dati:

 • Tiek godīgi un likumīgi apstrādāti;
 • Tiek apstrādāti likumīgam norādītam mērķim;
 • Ir adekvāti, relevanti un nav pārmērīgi;
 • Netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams;
 • Ir precīzi;
 • Tiek apstrādāti ņemot vērā personas (datu subjekta) tiesības;
 • Ir uzticami;
 • Netika nodoti citās valstīs bez atbilstošās aizsardzības.

1.2. Izmantošanas noteikumi

Pieejot, izmantojot vai saņemot resursus jebkurā veidā vai izmantojot, reģistrējot, lejupielādējot vai instalējot aplikācijas, mājas lapas un servisus, jūs apstipriniet, kā jūs izlasījāt šo līgumu un sapratāt tiesības, pienākumus, vispārējus noteikumus, kas tika šeit izklāstīti. 

Mājas lapas, aplikācijas un servisi tiek piedāvāti personām no 18 gadu vecuma.

1.3 Saturs:

 • Kāpēc un kā mēs vācam un izmantojam jūsu personālo informāciju;
 • Apstrādes tiesiskais pamats;
 • Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju;
 • Sīkdatnes;
 • Izmaiņas politikā;
 • Jūsu tiesības sakarā ar jūsu iesniegtiem personāliem datiem;
 • Saglabāšana;
 • Kontakta detaļas.

1.4. EEA Pārstāvis

Jā jūs dzīvojiet Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstī, servisi, aplikācijas un mājas lapas tiek nodrošināti LeverX Group, kas tiek uzskatīts par datu kontrolieri/operatoru datu aizsardzības likumdošanas mērķiem. Tomēr, LeverX Group atrodas aiz EEZ robežām, un mēs iecēlām iekšēja pārstāvja, kam jūs varat adresēt jebkurus jautājumus sakarā ar jūsu personālo datu apstrādi. Ja jums ir jautājumi par mūsu konfidencialitātes politiku, jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot jūsu pieprasījumu uz adresi compliance@leverx.com

1.5. Kalifornijas klienti 

Šī nodaļa ir piemērojama tikai Kalifornijas klientiem. Tā apraksta to, kā mēs vācam, izmantojam un nododam Kalifornijas patērētāju Personas datus sava biznesa lomā, un tiesības, kas tiek piemērotas šiem rezidentiem.  Saskaņā ar Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes likumu («CCPA») kompānijām ir jānorada, ja viņi pārdod Personas datus.  Mēs esam kompānija, un mēs nepārdodam Personas datus. Mēs varam dalīties ar personas datiem ar trešajām pusēm jā šīs trešajās puses ir pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji vai biznesa partneri, kas mums apstiprināja, kā viņi piekrīt līguma ierobežojumiem, sakarā ar šo Personas datu saglabāšanu, izmantošanu un izplatīšanu. 

Ja Jūs nevarat pieiet pie šīs Konfidencialitātes politikas fizisko vai garīgo ierobežojumu dēļ, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs piedāvāsim Jums nepieciešamu informāciju alternatīvajā formātā, kuru Jūs varēsiet izmantot.

Šīs nodaļas vajadzībām «Personas dati» nozīmē «Personas informāciju», kas ir definētā Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes likumā («CCPA»).

 

Kā mēs vācam, izmantojam un nododam jūsu Personas datus?

Mēs vākam sekojošās likumā paredzētas Personālu datu kategorijas:

Identifikatori, piemēram, vārds, biznesa e-pasts, tālruņa numurs, virtuālo tikšanos laikā - Jūsu videoattēls vai foto un jūsu palss. Mēs vākam šo informāciju tieši no Jums vai no trešo pušu avotiem.

Interneta vai tīkla informācija, piemēram, pārlūkošanas un meklēšanas vēsture. Mēs vākam šo informāciju tieši no Jūsu ierīces.

Ģeolokācijas dati, piemēram, IP adrese. Mēs vākam šo informāciju no Jūsu ierīces.

Cita personas informācija, kad Jūs kontaktējoties ar mums tiešsaistē, pa tālruni vai e-pastu palīdzības saņemšanas kontekstā, caur mūsu palīdzības dienestu vai citiem atbalsta kanāliem; piedalīšanos klientu aptaujās; vai saņemot Pakalpojumus.

Biznesa un komerciāli mērķi, kuriem mēs vākam šo informāciju, tika aprakstīti šīs Konfidencialitātes politikas nodaļā «Kāpēc mēs vākam Jūsu personas datus?». Trešo pušu kategorijas, kam mēs «izpaužam» šo informāciju biznesa nolūkiem, ka norādīts šīs Konfidencialitātes politikas 8. nodaļā.

 

Jūsu Kalifornijas tiesības

Jums ir noteiktas tiesības sakarā ar Personas datiem, kurus mēs vācam vai apstrādājam sakarā ar Jums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas, un vairākos gadījumos mēs varam noraidīt Jūsu pieprasījumu saskaņā ar likumu.

 

Pieejas tiesības nozīmē, kā Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izpaustu Personas datus, kurus mēs savācam, izmantojam un izpaužam par Jums pēdējos 12 mēnešos.

 

Dzēšanas tiesības nozīme, ka Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu mūsu savākto vai saglabāto Personas informāciju, ievērojot dažus izņēmumus.

 

Tiesības uz diskriminācijas aizliegumu nozīmē, ka Jūs netiksiet diskriminēti, kad Jūs realizēsiet savus konfidencialitātes tiesības.

 

Kā realizēt Jūsu Kalifornijas tiesības

Jūs varat realizēt Jūsu tiesības paši vai Jūs varat iecelt pilnvaroto aģentu, lai realizētu šīs tiesības no Jūsu puses. Lūdzu, ņemiet vērā, kā lai aizsargātu jūsu Personas datu, mums būs jāpārbauda Jūsu identitāti, izmantojot metodi, kas atbilst Jūsu pieprasījuma veidam. Kā arī mēs varam pieprasīt Jūsu pilnvarotu aģentu saņemt no Jums rakstisku atļauju, lai iesniegtu pieprasījumus no Jūsu puses, un mums arī būtu jāpārbauda Jūsu autorizēta aģenta identitāti, lai aizsargātu Jūsu Personas datus. Sk. mūsu kontakta informāciju zemāk.

2. Kādus datus par Jums mēs vācam un kādā veida mēs to darām?

Mēs minimizējām Jūsu Personas datu vākšanu līdz minimālām apjomam, kas ir nepieciešams mūsu Servisu izmantošanai.

Mēs vākam vairākus no Jums saņemtas informācijas tipus, ieskaitot informāciju:

 

i) kura var tikt prātīgi izmantota, lai identifikācijai vai saziņai ar Jums, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
ii) kuru varētu prātīgi izmantot, lai identificētu Jums, savākta virtuālo tikšanos laikā, piemēram, Jūsu videoattēls vai foto un balss dati. 

iii) kura satur datus par Jums bez identifikācijas, piemēram, nesatur Interneta protokola (IP) adresi.

iv) kura neļauj identificēt personu, piemēram, nesatur Jūsu ieiešanas un iziešanas no sistēmas datumu un laiku, laiku, kuru Jūs veltījāt Servisiem, funkcijas, kuras jūs izmantojāt, reklāmas, uz kurām Jūs klikšķinājāt.

3. Kāpēc un kā mēs vācam un izmantojam jūsu personālo informāciju

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādiem mērķiem, piemēram, sekojošām:

- Pieejai un Servisu izmantošanai

Kad Jūs ieejat vienā no mūsu mājas lapām vai izmantojiet mūsu tiešsaistēs servisus un aplikācijas, mēs pierakstam informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu jums pieeju, atbalstīt sistēmas darbību un lai mēs varētu izpildīt drošības un likumdošanas prasības sakarā ar to izmantošanu, piemēram, IP adrese un pārlūkprogramma, aplikācijas iestatījumi. Mēs arī vācam informāciju par jūsu aktivitātēm jūsu vizītes laikā, lai personalizētu jūsu mājas lapu un aplikācijas izmantošanas pieredzi, piemēram, lai pierakstītu jūsu izvēles un iestatījumus un vākt statistiku, lai palīdzētu mums uzlabot un tālāk attīstīt mājas lapas, aplikācijas un servisus.  Mēs izmantojam šādus personālo datu tipus tikai lai nodrošinātu aplikācijas un servisu, kurus jūs saņemat, funkcionēšanu. LeverX Group vāc informāciju, tikai lai nodrošinātu jums labākus Servisus, un lai nodrošinātu aplikācijas funkcionēšanu saskaņā ar lietotāju izredzēm.

Ja mēs noradām, ka mēs izmantojam jūsu personas datus marketingā, mūsu aplikācijas vai servisu uzlabošanai vai attīstīšanai, drošības nolūkiem vai saskaņā ar regulatīvām prasībām, bet bez saistības ar jūsu līgumu vai pieprasījumu, mēs to darām saskaņā ar mūsu likumiskām interesēm vai ar jūsu piekrišanu.

 

- Atbildot uz jūsu informācijas pieprasījumu, rīkojumu vai atbalstu

Kad jūs sazinieties ar mums (tiešsaistē vai autonomi) sakarā ar informācijas pieprasījumu, lai pasūtītu produktu vai servisu, lai saņemtu palīdzību vai lai piedalītos forumā, mēs vākam informāciju, kas ir nepieciešama lai izpildītu jūsu pieprasījumu, lai nodrošinātu jums pieeju pie produkta vai servisa, lai nodrošinātu jums atbalstu un lai mums būtu iespēja sazināties ar jums. Piemēram, mēs vākam jūsu vārdu un kontakta informāciju, detaļas par jūsu pieprasījumu un jūsu līgumu ar mums, un informāciju par izpildi, piegādi un rēķina noformēšanu jūsu pasūtījumam, un mēs varam ietvert klienta apmierinātības pētījuma informāciju. Mēs saglabājam šo informāciju administratīvajiem mērķiem, aizsargājot jūsu tiesības un saistībā ar mūsu attiecībām ar jums.

Kad mēs noradām, kā izmantojam jūsu personas informāciju sakarā ar pieprasījumu, pasūtījumu, operāciju vai līgumu (vai to sagatavošanu) vai nodrošinājām jums jūsu pieprasītus servisus (piemēram, mājas lapu), mēs to darām, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu ar jums.

4. Apstrādes tiesiskais pamats

Ja jūsu personas dati aizsargāti ar ES datu aizsardzības likumu, LeverX Group tiesiskais pamats personas datu augstāk aprakstītai vākšanai un izmantošanai ir atkarīgs no attiecīgiem personas datiem un specifiska kontekstā, kādā LeverX Group tos vāc. 

Tomēr LeverX Group parasti vāks jūsu personas datus tika (a) kad personas dati tai ir nepieciešami, lai izpildītu līgumu ar jums, (b) kad apstrāde ir tās likumiskās interesēs, par kuriem jūsu tiesības nav prioritāras, vai (c) kad tai ir jūsu piekrišana. Dažreiz LeverX Group var arī būt pienākums vākt personas datus no jums vai cita vajadzība izmantot personālo informāciju, lai aizsargātu jūsu svarīgas intereses vai citas personas intereses.

5. Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju?

Jūsu Personas datu drošība ir mums svarīga. Mēs rīkojamies saskaņā ar vispārpieņemtiem standartiem, lai aizsargātu Personas datus, kurus jūs mums nodevāt, nodošanas laikā un pēc saņemšanas. Mēs apstrādājam Jūsu datus, izmantojot datorus un/vai citus instrumentus uz IT-pamata. Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu informācijas apstrādi tā, lai garantētu attiecīgu informācijas drošību, ieskaitot aizsardzību pret nesankcionētu un nelikumisku apstrādi un pret nejaušu zaudējumu, dzēšanu vai bojājumu. Mēs arī instruējam un apmācam savu personālu, lai droši apstrādātu Jūsu datus saskaņā ar mūsu iekšējām datu aizsardzības politikām. Mēs regulāri kontrolējam mūsu sistēmas, lai atrastu iespējamas ievainojamības un uzbrukumus un regulāri pārskatam mūsu informācijas vākšanas, glabāšanas un apstrādes prakses, lai atjaunotu mūsu fiziskas, tehniskas vai organizatoriskas drošības pasākumus. Mēs varam pārtraukt servisu izmantošanu no Jūsu puses pilnībā vai daļēji bez paziņojuma, ja mums ir aizdomas vai mēs atradām drošības pārkāpumus. Ja Jums šķiet, ka Jūsu konts vai informācija nav droši, lūdzu, uzreiz dodiet mums ziņu, sūtot uz adresi compliance@leverx.com.

Visi LeverX Group locekli un mūsu personāls, kā arī trešās puses, kad mēs tos iesaistām, lai nodrošinātu atbalsta servisus, rīkojās saskaņā ar mūsu konfidencialitātes standartiem un dod mums iespēju veikt viņu atbilstības auditu.

6. Sīkdatnes

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai saņemtu un glabātu noteikta veida informāciju, kad Jūs saskaraties ar Servisiem savā datorā vai mobilā ierīcē. Sīkdatne ir mazs fails, kas satur zīmju secību un tiek nosūtīts uz Jūsu datoru, kad Jūs apmeklējiet mājas lapu. Kad jūs apmeklējiet mājas lapu atkal, sīkdatnes ļaus mājas lapai atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu. Sīkdatnes var saturēt unikālus identifikatorus, lietotāju preferences un citu informāciju. Jūs varat izmainīt Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no visiem sīkdatnēm vai norādītu, kad sīkdatnes tiek nosūtīti. Tomēr, daži mājas lapas funkcijas vai servisi var nestrādāt pareizi bez sīkdatnēm. Dažas no trešajām pusēm var izmantot tīkla bākas - mazus failus, kas tiek lietoti izsekošanas nolūkiem.

Ir četras šo sīkdatņu kategorijas un tīkla bakas, kas tiek izmantoti mājas lapās. Sevišķi mēs izmantojam pamata, darbības, funkcionalitātes un reklāmas sīkdatnes.

Pamata sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai izmantotu Servisus. Šīs izsekošanas tehnoloģijas ļauj Jums pārvietoties apkārt Servisiem un izmantot Servisa funkcijas. Jūs nevarēsiet izvairīties no šī tipa sīkdatnēm, jo tie ir nepieciešami, lai izmantotu Servisus. 

Darbības sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas vāc informāciju par to, ka Jūs izmantojiet Servisus. Mēs izmantojam darbības sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai uzlabotu lietotāja pieredzi, izmantojot mūsu Servisus.

Funkcionālas sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas ļauj mums atcerēties, kā Jūs ieejat Servisu sistēmā, kad Jūs ieejat vai izejat un rīcības, kuras Jūs veicāt pēc ieejas Servisu sistēma.

Reklāmas sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas izmanto trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas piegādā Jums reklāmu trešo pušu mājas lapās, kā arī palīdz izmērīt mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti. Mēs arī izmantojam šīs sīkdatnes, lai analizētu Servisu apmeklējumu un reklāmas konversijai no trešu pušu mājas lapām.

7. Izmaiņas politikā

LeverX Group patur tiesības dažreiz mainīt vai modificēt šo Konfidencialitātes politiku pēc saviem ieskatiem. Izmaņas var redzēt šeit vai cituviet LeverX Group mājas lapas, servisos un aplikācijās. Ja jūs turpiniet izmantot LeverX Group mājas lapas, servisus un aplikācijas, tiek uzskatīts, ka jūs piekritāt šīm izmaiņām. 

Šī versija tika pēdējo reizi atjaunota 2022. g. 25. martā un iepriekšējas versijas var saņemt, sazinoties ar LeverX Group.

8. Jūsu tiesības sakarā ar jūsu iesniegtiem personāliem datiem

Visi lietotāji, kas ir Personas datu, kurus mēs saglabājam, subjekti, var:

 • pajautāt, kāda informācija par viņiem tiek saglabāta pie mums un kāpēc;

Tas nozīmē, ka Jūs varat pajautāt, kādi Jūsu personas dati tiek apstrādāti. Jūs arī varat pieprasīt paskaidrot augstāk aprakstītu informāciju, ieskaitot vākšanas un apstrādes mērķi, apstrādes periodu un kādām trešajām pusēm ir pieeja pie informācijas.  Jums ir tiesības pieprasīt no mums Jūsu personas datu strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā.  Jums arī ir tiesības nodot šos datus citam kontrolierim, ja apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanas vai līguma un apstrāde tiek veikta automātiski;

 • pajautājiet, kā jūs varat gūt pieeju pie tās;
 • būt informētam par to, kā to atjaunot;
 • labot vai dzēst neprecīzus personas datus;

Tas nozīmē, kā Jūs varat pieprasīt, lai visi neprecīzi personas dati par Jums būtu izlaboti. Jūs arī varat aizpildīt personas datus, ja Jūs jūtaties, ka tam ir vajadzība;

 • aizliegt mums apstrādāt informāciju vai pieprasīt apturēt apstrādi, ja šo datu apstrāde var izraisīt ievērojamus, negarantētus bojājumus vai traucēt personai vai kādam citam u.t.t.;

Dažreiz, kad piemērojami likumi to paredz, Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kad apstrāde ir saistīta ar mūsu uzdevuma izpildīšanu sabiedriskās interesēs vai uz oficiālās institūcijas pieprasījuma pamata, vai kad mēs apstrādājam Jūsu datus, lai ievērotu trešās puses likumiskas intereses, un Jums šķiet, ka Jūsu intereses un pamata tiesības un brīvības ir prioritāras, salīdzinot ar tiem interesēm. 

Ja jūs iesniedziet pieprasījumu, iebildot pret apstrādi, mēs vairs neapstrādāsim personas datus, izņemot gadījumus, kad mums būs iespēja demonstrēt nepārvaramus likumiskus pamatus apstrādei. 

Lūdzu ņemiet vērā, kā kad Jūsu personas dati tiek izmantoti tiešā marketinga mērķiem, Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi jebkurā laikā bez jebkādiem paskaidrojumiem. Mēs pārtrauksim Jūsu datu apstrādi šādiem tieša marketinga mērķiem. Jūs varat atsaukties uz attiecīgām šīs Konfidencialitātes politikas nodaļām, lai uzzinātu, vai mēs apstrādājam Jūsu datus tieša marketinga mērķiem;

 • pieprasīt, lai mēs garantētu, kā neviens process, kas ievērojami ietekme personu, ir pilnīgi automatizēts, gadījumā, ja tiek izvērtēti jautājumi, kas ir ar viņu saistīti, piemēram, uzvedība vai rīcība;
 • būt informētam par to, ko mēs darām, lai izpildītu mūsu pienākumus saskaņā ar piemērotiem datu aizsardzības likumiem.

Saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīviem aktiem, kas tiek Jums piemēroti, Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas dati tiktu nekavējoties dzēsti. Pieprasījums tiks iesniegts uz tiesiska pamata, kas ir paredzēts informācijas aizsardzības normatīvos aktos, kas ir Jums piemērojami, ieskaitot starp citu:

 • personas informācija vairs nav nepieciešama sakarā ar mērķiem, kādiem tā tika vākta vai citādi apstrādāta;
 • Jūs atsauciet Jūsu piekrišanu, uz kura pamata tiek veikta apstrāde saskaņā ar informācijas aizsardzības normatīvo aktu noteikumiem, kas ir Jums piemērojami, un kad nav citu tiesisku pamatu apstrādei;
 • Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar piemērojamiem informācijas aizsardzības normatīviem aktiem, un nav citu prioritāru likumisku pamatu apstrādei vai informācijas subjekts iebilst pret apstrādi;
 • personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
 • personas datus jānodzēš, lai izpildītu likumiskus pienākumus ASV, Eiropas savienībā vai likumdošanu, saskaņā ar kuru mēs darbojamies.

Jūs arī varat pieprasīt savu Datu saņemšanu un nodošanu citam Datu kontrolierim. Šajā gadījumā, Jums būs tiesības saņemt savus Datus strukturētā, parasti izmantojamā mašīnlasāmā formātā, ja tas ir tehniski iespējams, lai to nodotu citam kontrolierim bez kavēkļiem. Šīs noteikums ir piemērojams, ja Dati tiek apstrādāti automātiski un apstrāde ir veikta pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, līgumu ar Lietotāju vai pirms līguma taisīšanas noteiktiem pienākumiem.

Ja Jūs nevarat pieiet pie noteiktas informācijas un personas datiem, kurus savāca LeverX, Jūs varat vienmēr sazināties ar LeverX, izmantojot mūsu kontakta formu. Mēs atbildēsim uz pieejas pieprasījumiem vai izdzēsīsim Jūsu personas datus 30 dienu laikā.

Jebkurus pieprasījumus sakarā ar Jūsu tiesību realizēšanu var sūtīt mums uz zemāk noradītiem kontakta rekvizītiem. 

9. Saglabāšana

Ja šī Konfidencialitātes politika nesatur citus noteikumus, personas dati, kurus jūs mums nododat, tiek saglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu pienākumus.

LeverX Group saglabā personas datus ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai vai citiem svarīgiem mērķiem, piemēram, lai izpildītu likumiskus pienākumus, atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu līgumus. Sakarā ar to, ka šīs vajadzības var atšķirties atkarībā no datu tipiem dažādu produktu kontekstā, faktiskie saglabāšanas periodi arī var ievērojami atšķirties. Kritēriji, kas tiek izmantoti, lai noteiktu saglabāšanas periodus, ietver, piemēram:

 • Periodu datu apstrādei, kas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus. Tie ietver šādus aspektus, kā šo servisu atjaunošana un uzlabošana, mūsu sistēmu drošības garantēšana un attiecīgo biznesa un finanšu ierakstu nodrošināšana. Šī ir vispārējais noteikums, kas noteic pamatu gandrīz visiem saglabāšanas periodiem.
 • Datu subjekta piekrišana attiecas pie garāka saglabāšanas perioda. Ja jā, tad mēs saglabāsim datus saskaņā ar piekrišanu.
 • LeverX Group izpilda likumiskus, līgumiskus pienākumus sakarā ar datu saglabāšanu. Likumi par obligāto datu saglabāšanu var tikt piemēroti attiecīgajā jurisdikcijā, ja tika izdoti valdības rīkojumi sakarā ar datu saglabāšanu saistībā ar izpētīšanu vai datus jāsaglabā sakarā ar tiesvedību.

10. Vai mēs nododam/izpaužam Jūsu datus trešajām pusēm?

Mēs izpaužam apkopotu informāciju par lietotājiem un informāciju, kas neļauj identificēt personu bez ierobežojumiem.

Mēs varam izpaust personas datus, ko mēs savācam vai Jūs nodevāt saskaņā ar Konfidencialitātes politiku:

 • Mūsu meitas kompānijām un filiālēm.
 • Darbuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām pusēm, kuras mēs izmantojam, lai atbalstītu mūsu biznesu, un kuriem ir līgumisks pienākums nodrošināt personas datu konfidencialitāti un izmantot tos tikai mērķiem, sakarā ar kuriem mēs to izpaužam. 
 • Jebkuriem citiem mērķiem, kurus mēs atklājām, kad Jūs nododat informāciju.
 • Ar Jūsu piekrišanu.

Mēs arī izpaužam Jūsu personas informāciju:

Lai izpildītu jebkuru tiesas rīkojumu, likumu vai tiesas procesa prasības, tai skaitā atbildēt uz jebkuru valdības vai regulatīvo orgānu pieprasījumu.

Ja mums šķiet, ka izpaušana ir nepieciešama tiesību, īpašuma aizsargāšanai, mūsu, mūsu klientu vai citu personu drošībai.

11. Kādas tehnoloģijas tiek izmantota Jūsu datu vākšanai?

Sekojoši operatori vāc Datus caur mūsu Servisiem. Jūs varat aizliegt Jūsu izmantošanas datu izsekošanu. Mūsu operatori var mainīties, bet mēs centīsimies atjaunot šo sarakstu, ja tas notiks.

12. Kontakta detaļas

Ja jums ir jebkādi jautājumi sakarā ar šo konfidencialitātes politiku, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto informāciju.

LeverX International Company LLC
Adrese: 801 Brickell Avenue, Suite 1970, Miami, FL 33131
Tālrunis +1-786-464-5772
E-pasts: compliance@leverx.com