Privatumo politika

 Paskutinė peržiūra: 2022 m. kovo 25 d.

1. Įvadas

Mes, „LeverX International Company LLC“ (toliau – „LeverX Group“), esame duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų svetaine, paslaugomis ir produktais (toliau – „Paslaugos“).

Vertiname tai, kad mums patikėjote savo asmeninę informaciją, ir ketiname išlaikyti šį pasitikėjimą. Pirmiausia norime įsitikinkite, kad suprantate, kokią informaciją renkame, kodėl ją renkame, kaip ji naudojama ir kokius pasirinkimus turite dėl savo informacijos, kai lankotės mūsų svetainėje ir naudojatės mūsų paslaugomis. 

Šioje politikoje mūsų privatumo praktika aprašoma paprastai, vartojant kuo mažiau teisinių ir techninių sąvokų. 

Ši Privatumo politika skirta padėti jums suprasti, kokią informaciją renkame, kodėl ją renkame ir kaip galite atnaujinti, tvarkyti, eksportuoti ir ištrinti savo informaciją

1.1. Privatumo principai

Visi duomenys yra:

 • Sąžiningai ir teisėtai tvarkomi;
 • Tvarkomi teisėtu konkrečiu tikslu;
 • Tinkami, aktualūs ir nepertekliniai;
 • Nelaikomi ilgiau, nei būtina;
 • Tikslūs;
 • Tvarkomi pagal žmogaus (duomenų subjekto) teises;
 • Saugūs;
 • Neperduodami kitoms šalims be tinkamos apsaugos.

1.2. Naudojimo sąlygos

Prisijungdami prie išteklių, bet kokiu būdu jais naudodamiesi, registruodamiesi, atsisiųsdami ar įdiegdami programas, svetaines ir paslaugas, patvirtinate, kad perskaitėte šią sutartį ir suprantate joje nustatytas teises, pareigas ir sąlygas.

Svetainėmis, programomis ir paslaugomis gali naudotis tik asmenys nuo 18 metų amžiaus. 

1.3. Turinys

 • Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją;
 • Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas;
 • Kaip apsaugome jūsų informaciją;
 • Slapukai;
 • Politikos pakeitimai;
 • Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis, kuriuos mums pateikiate;
 • Saugojimas;
 • Kontaktinė informacija.

1.4. EEE atstovas

Jei gyvenate Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančioje šalyje, paslaugas, programas ir svetaines teikia „LeverX Group“, kuri pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus yra duomenų valdytoja ir (arba) tvarkytoja. Kadangi „LeverX Group“ yra įsikūrusi už EEE ribų, paskyrėme vidaus atstovą, į kurį galite kreiptis visais klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei turite klausimų apie mūsų privatumo politiką, jūsų asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis siųsdami užklausą adresu compliance@leverx.com.

1.5. Kalifornijos valstijos vartotojams 

Šis skyrius taikomas tik Kalifornijos valstijos vartotojams. Jame aprašoma, kaip renkame, naudojame ir dalijamės Kalifornijos valstijos vartotojų asmens duomenimis, vykdydami savo, kaip įmonės, funkcijas, ir kokios teisės priklauso šiems gyventojams. Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (CCPA) reikalaujama, kad įmonės atskleistų, ar jos parduoda asmens duomenis. Esame įmonė ir neparduodame asmens duomenų. Galime dalytis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, jei tos trečiosios šalys yra įgalioti paslaugų teikėjai arba verslo partneriai, kurie sutiko su mūsų sutartiniais apribojimais dėl tokių asmens duomenų saugojimo, naudojimo ir atskleidimo.

Jei negalite susipažinti su šia privatumo politika dėl negalios arba bet kokių kitų fizinių ir psichikos sutrikimų, susisiekite su mumis ir mes pasirūpinsime, kad jums reikalinga informacija būtų pateikta jums tinkamu alternatyviu formatu.

Todėl šioje dalyje „Asmens duomenys" turi Kalifornijos vartotojų privatumo įstatyme (CCPA) pateiktą „Asmens duomenų“ reikšmę.

 

Kaip renkame, naudojame ir dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Renkame šių teisės aktais nustatytų kategorijų asmens duomenis:

Identifikatoriai, pavyzdžiui, vardas, pavardė, verslo el. pašto adresas, telefono numeris, virtualių susitikimų su jumis metu – vaizdo įrašas arba nuotrauka ir jūsų balsas. Šią informaciją renkame tiesiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių šaltinių.

Interneto ar tinklo informacija, pavyzdžiui, naršymo ir paieškos istorija. Šią informaciją renkame tiesiai iš jūsų įrenginio.

Geolokaciniai duomenys, pavyzdžiui, IP adresas. Šią informaciją renkame iš jūsų įrenginio.

Kita asmeninė informacija, kai bendraujate su mumis internetu, telefonu ar paštu, kai gaunate pagalbą iš mūsų pagalbos tarnybų ar per kitus pagalbos kanalus, dalyvaujate klientų apklausose arba naudojatės teikiamomis paslaugomis.

Verslo ir komerciniai tikslai, kuriais renkame šią informaciją, aprašyti šios Privatumo politikos skyriuje „Kodėl renkame jūsų asmens duomenis?“. Trečiųjų šalių, kurioms atskleidžiame šią informaciją verslo tikslais, kategorijos aprašytos šios Privatumo politikos 8 skyriuje.

 

Jūsų teisės Kalifornijos valstijoje

Turite tam tikrų teisių, susijusių su asmens duomenimis, kuriuos apie jus renkame arba saugome. Atkreipkite dėmesį, kad šios teisės nėra absoliučios, todėl kai kuriais atvejais, laikydamiesi įstatymų, galime atsisakyti tenkinti jūsų prašymą.

 

Teisė susipažinti reiškia, kad turite teisę prašyti atskleisti, kokius asmens duomenis apie jus surinkome, naudojome ir atskleidėme per pastaruosius 12 mėnesių.

 

Teisė ištrinti reiškia, kad turite teisę prašyti ištrinti mūsų surinktą ar saugomą asmeninę informaciją, išskyrus tam tikras išimtis.

 

Teisė nebūti diskriminuojamam reiškia, kad nebūsite diskriminuojami, kai pasinaudosite viena iš savo privatumo teisių.

 

Kaip pasinaudoti Kalifornijos teisėmis

Savo teisėmis galite naudotis patys arba galite paskirti įgaliotąjį atstovą, kuris naudotųsi šiomis teisėmis jūsų vardu. Atkreipkite dėmesį, kad siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis, patikrinsime jūsų tapatybę metodu, atitinkančiu jūsų teikiamo prašymo tipą. Taip pat galime paprašyti, kad jūsų įgaliotasis atstovas turėtų raštišką leidimą teikti prašymus jūsų vardu, taip pat mums gali prireikti patikrinti jūsų įgaliotojo atstovo tapatybę, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis. Žr. mūsų kontaktinę informaciją toliau.

2. Kokius duomenis apie jus renkame ir kaip juos renkame?

Renkame tik tiek jūsų asmens duomenų, kiek kreikia, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis.

Iš jūsų renkame kelių tipų informaciją, įskaitant informaciją:

 

i) kurią galėtume pagrįstai naudoti jūsų tapatybei nustatyti arba susisiekti su Jumis, pvz., vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

ii) kurią galėtume pagrįstai naudoti jūsų tapatybei nustatyti ir surinkti virtualių susitikimų metu, pavyzdžiui, jūsų vaizdas vaizdo įraše arba nuotrauka ir balso duomenys;

iii) kuri yra susijusi su jumis, bet jūsų neidentifikuoja, pavyzdžiui, interneto protokolas (IP) adresas;

iv) pagal kurią neįmanoma nustatyti tapatybės, pavyzdžiui, prisijungimo data ir laikas, laikas, praleistas naudojantis paslaugomis, funkcijos, kuriomis naudojotės, reklama, kurią spustelėjote.

3. Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją

Jūsų, kaip fizinio asmens, asmens duomenis galime rinkti įvairiais tikslais, pavyzdžiui, šiais tikslais:

 

- Prieiga prie paslaugų ir jų naudojimas

Kai lankotės vienoje iš mūsų svetainių arba naudojatės mūsų internetinėmis paslaugomis ir programomis, mes įrašome informaciją, pavyzdžiui, IP adresą ir naršyklės, programos nustatymus, kurios reikia, kad suteiktume jums prieigą, kad tokios sistemos veiktų ir kad galėtume laikytis su jų veikimu susijusių saugumo ir teisinių reikalavimų. Taip pat renkame informaciją apie jūsų veiksmus apsilankymo metu, kad galėtume personalizuoti svetainių ir programų naudojimo patirtį, pavyzdžiui, įrašome jūsų įrenginio nuostatas ir parametrus ir renkame statistinius duomenis, padedančius mums tobulinti ir toliau kurti svetaines, programas ir paslaugas. Tokius asmens duomenis naudojame, kad galėtume užtikrinti jūsų naudojamų programų ir paslaugų veikimą. „LeverX Group“ renka informaciją tik tam, kad galėtų jums teikti geresnes paslaugas ir kad programos veiktų pagal vartotojų lūkesčius.

Kai nurodome, kad jūsų asmeninę informaciją naudojame rinkodaros, mūsų programų ar paslaugų tobulinimo ar kūrimo, saugos ir saugumo tikslais arba laikydamiesi reguliavimo reikalavimų, išskyrus atvejus, kai tai susiję su jūsų sutikimu ar prašymu, mes tai darome remdamiesi savo teisėtais interesais arba gavę jūsų sutikimą.

 

- Kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą dėl informacijos, įvykdyti užsakymą ar suteikti pagalbą

Kai kreipiatės į mus (internetu ar kitais būdais) prašydami informacijos, norėdami užsisakyti produktą ar paslaugą, gauti pagalbą arba dalyvauti forume, renkame informaciją, būtiną jūsų prašymui įvykdyti, suteikti jums prieigą prie produkto ar paslaugos, suteikti pagalbą ir susisiekti su jumis. Pavyzdžiui, renkame jūsų vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, informaciją apie jūsų užklausą ir susitarimą su mumis, užsakymo įvykdymą, produkto pristatymą ir sąskaitos išrašymą, taip pat galime įtraukti klientų pasitenkinimo apklausos informaciją. Tokią informaciją saugome administravimo tikslais, gindami savo teises ir norėdami palaikyti su jumis ryšį.

Kai nurodome, kad naudojame jūsų asmeninę informaciją, susijusią su prašymu, užsakymu, operacija ar sutartimi (arba pasiruošimu sudaryti tokią sutartį), arba norėdami suteikti jums jūsų prašomas paslaugas (pvz., svetainę), tai darome, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį.

4. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jei jūsų asmeninę informaciją saugo ES duomenų apsaugos teisė, „LeverX Group“ teisinis pagrindas rinkti ir naudoti pirmiau aprašytą asmeninę informaciją priklauso nuo atitinkamos asmeninės informacijos ir konkretaus konteksto, kuriame „LeverX Group“ ją renka. 

Tačiau „LeverX Group“ paprastai renka jūsų asmeninę informaciją tik tada, kai: a) asmeninė informacija reikalinga sutarčiai su jumis vykdyti, b) informacija tvarkoma dėl teisėtų interesų, kurių nenusveria jūsų teisės arba c) turime jūsų sutikimą tai daryti. Kai kuriais atvejais „LeverX Group“ taip pat gali būti teisiškai įpareigota rinkti iš jūsų asmeninę informaciją arba jai gali prireikti jūsų asmeninės informacijos siekiant apsaugoti jūsų ar kito asmens gyvybiškai svarbius interesus. 

5. Kaip apsaugome jūsų informaciją

Mums svarbus jūsų asmens duomenų saugumas. Vadovaujamės visuotinai priimtais standartais, kad galėtume apsaugoti mums pateiktus asmens duomenis tiek jų perdavimo, tiek gavimo metu. Jūsų duomenis tvarkome naudodamiesi kompiuteriais ir (arba) kitomis IT priemonėmis. Taikome technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti, kad informacija būtų tvarkoma taip, kad būtų užtikrintas tinkamas jos saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Taip pat mokome savo darbuotojus, kaip saugiai tvarkyti jūsų duomenis pagal mūsų vidaus duomenų apsaugos politiką. Reguliariai tikriname savo sistemas, ar nėra pažeidžiamumų ir atakų, ir reguliariai peržiūrime informacijos rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktiką, kad, prireikus, galėtume atnaujinti fizines, technines ir organizacines saugumo priemones. Galime sustabdyti jūsų naudojimąsi visomis paslaugomis ar jų dalimi be išankstinio įspėjimo, jei įtariame ar nustatome bet kokį saugumo pažeidimą. Jei manote, kad jūsų paskyra ar informacija nesaugi, nedelsdami praneškite mums adresu compliance@leverx.com.

Visi „LeverX Group“ nariai, visi mūsų darbuotojai ir trečiosios šalys, kai samdome jas teikti pagalbines paslaugas, privalo laikytis mūsų privatumo standartų ir leisti mums tikrinti, ar jų laikomasi. 

6. Slapukai

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai naudojame slapukus ir kitas technologijas, kad gautume ir išsaugotume tam tikro tipo informaciją, kai naudojate mūsų paslaugas savo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Slapukas – tai nedidelis failas, sudarytas iš simbolių eilutės, siunčiamos į jūsų kompiuterį, kai lankotės svetainėje. Kai vėl apsilankote svetainėje, ji dėl naudojamo slapuko atpažįsta jūsų naršyklę. Slapukuose gali būti saugomi unikalieji identifikatoriai, vartotojo nuostatos ir kita informacija. Galite iš naujo nustatyti naršyklę, norėdami atsisakyti visų slapukų, arba nustatyti, kada slapuką galima siųsti. Kai kurios svetainės funkcijos ar paslaugos be slapukų gali tinkamai neveikti. Kai kurios mūsų trečiosios šalys gali naudoti žiniatinklio indikatorius – mažus failus, naudojamus stebėjimo tikslais.

Svetainėse naudojami keturių kategorijų slapukai ir žiniatinklio indikatoriai. Mes naudojame klientų parinktys įsimenančius, analitinius, funkcinius ir reklaminius slapukus.

Klientų parinktis įsimenantys slapukai ir kitos sekimo technologijos yra būtinos, kad veiktų paslaugos. Šios sekimo technologijos jums leidžia judėti po paslaugas ir naudotis jų funkcijomis. Negalite atsisakyti šio tipo slapukų, nes jie reikalingi paslaugoms teikti.

Analitiniai slapukai ir kitos sekimo technologijos renka informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis. Naudojame analitinius slapukus ir kitas sekimo technologijas, kad galėtume pagerinti vartotojo patirtį, kai jis naudojasi mūsų paslaugomis.

Funkciniai slapukai ir kitos sekimo technologijos leidžia įsiminti, kaip prisijungiate prie mūsų paslaugų, kada prisijungiate ir atsijungiate ir veiksmus, kuriuos atlikote, kaip buvote prisijungę prie paslaugų.

Reklaminius slapukus ir kitas sekimo technologijas naudoja mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kad galėtų rodyti jums reklamą trečiųjų šalių svetainėse bei padėti išmatuoti reklaminių kampanijų efektyvumą. Mes taip pat naudojame šių tipų slapukus, kad galėtume analizuoti lankymąsi paslaugose ir skelbimų konversijas iš trečiųjų šalių svetainių. 

7. Politikos pakeitimai

„LeverX Group“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti ar papildyti šią Privatumo politiką. Pakeitimus galite peržiūrėti čia arba kitose „LeverX Group“ svetainėse, paslaugose ir programose. Toliau naudodamiesi „LeverX Group“ svetainėmis, paslaugomis ir programomis, jūs sutinkate su šiais pakeitimais.

Šis leidimas paskutinį kartą atnaujintas 2022 m. kovo 25 d. Ankstesnius leidimus galite gauti kreipdamiesi į „LeverX Group“.

8. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis, kuriuos mums pateikiate

Visi vartotojai, kurių asmens duomenis saugome, turi šias teises:

 • Paklausti, kokią informaciją apie juos saugome ir kodėl.

Tai reiškia, kad galite paklausti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome. Taip pat galite prašyti paaiškinti pirmiau aprašytą informaciją, t. y. apie informacijos rinkimo ir tvarkymo tikslą, tvarkymo laikotarpį, trečiąsias šalis, kurios turi prieigą prie informacijos. Turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenis pateiktume susistemintu, įprastu ir kompiuterio nuskaitomu formatu. Taip pat turite teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, jei duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba sutartimi, o duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

 • Paklausti, kaip gauti prieigą prie jų.
 • Būti informuoti, kaip juos atnaujinti.
 • Pataisyti arba ištrinti netikslius asmens duomenis.

Tai reiškia, kad galite reikalauti ištaisyti visus netikslius jūsų asmens duomenis. Taip pat galite papildyti asmens duomenis, jei manote, kad tai būtina.

 • Neleisti mums tvarkyti informacijos arba reikalauti, kad jos tvarkymas būtų nutrauktas, jei tokių duomenų tvarkymas gali padaryti didelę, nepagrįstą žalą ar sukelti rūpesčių asmeniui ar kam nors kitam ir t. t.

Kai kuriais galiojančiuose įstatymuose numatytais atvejais galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymas yra susijęs su mūsų užduoties vykdymu viešojo intereso labui arba vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus, arba kai jūsų duomenis tvarkome siekdami savo ar trečiosios šalies teisėtų interesų, o jūs manote, kad tokie interesai yra viršesni už jūsų interesus ar pagrindines teises ir laisves. 

Jei pateiksite prašymą, kuriame prieštaraujate duomenų tvarkymui, nebetvarkysime asmens duomenų, nebent galėsime įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis. 

Atkreipkite dėmesį, kad kai jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu nepateikdami jokio pagrindimo. Jūsų duomenų nebetvarkysime tokiais tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami sužinoti, ar jūsų duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, skaitykite atitinkamus šios privatumo politikos skyrius.

 • Reikalauti, kad užtikrintume, jog joks sprendimas, darantis reikšmingą poveikį asmeniui, nebūtų grindžiamas vien tik automatizuotu procesu, siekiant įvertinti su juo susijusius klausimus, pavyzdžiui, elgesį ar veiklos rezultatus.
 • Būti informuoti apie tai, ką darome, kad įvykdytume savo įsipareigojimus pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Laikydamiesi jums taikomų asmens duomenų apsaugos taisyklių, galite prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis nedelsiant. Prašymą turite pateikti remdamiesi teisiniais pagrindais, numatytais jums taikomuose informacijos apsaugos reglamentuose, kurie, be kita ko, apima šias nuostatas:

 • asmeninė informacija nebėra reikalinga tais tikslais, kuriais ji buvo renkama ar kitaip tvarkoma;
 • atšaukiate savo sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas pagal jums taikomų informacijos apsaugos taisyklių nuostatas, ir kai nėra jokio kito teisinio pagrindo duomenų tvarkymui;
 • prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal taikomus informacijos apsaugos reglamentus ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba informacijos subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui;
 • asmeninė informacija buvo tvarkoma neteisėtai;
 • asmeninė informacija turi būti ištrinta laikantis JAV, Europos Sąjungos arba mums taikomų teisės aktų.

Taip pat galite paprašyti, kad gautume jūsų duomenis ir perduotume juos kitam duomenų valdytojui. Tokiu atveju turite teisę gauti savo duomenis susistemintus, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, netrukdomai perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kad duomenų tvarkymas grindžiamas vartotojo sutikimu, sutartimi, kurios dalis yra vartotojas, arba ikisutartiniais įsipareigojimais.

Jei negalite susipažinti su tam tikra „LeverX“ surinkta informacija ir asmens duomenimis, visada galite susisiekti su „LeverX“ naudodami mūsų kontaktinę formą. Į prašymus susipažinti su jūsų asmens duomenimis arba juos ištrinti atsakysime per 30 dienų.

Visus prašymus pasinaudoti savo teisėmis galite siųsti mums toliau nurodytais kontaktiniais adresais. 

9. Saugojimas

Jei šioje Privatumo politikoje nenurodyta kitaip, jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi tik tol, kol jų reikės mūsų įsipareigojimams vykdyti.

„LeverX Group“ saugo asmens duomenis tiek, kiek reikia paslaugoms teikti, arba kitais svarbiais tikslais, tokiais kaip mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas, ginčų sprendimas ir sutarčių vykdymas. Kadangi šie poreikiai gali skirtis skirtingų tipų duomenims, susijusiems su skirtingais produktais, faktiniai saugojimo laikotarpiai gali labai skirtis. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomi saugojimo laikotarpiai, gali būti tokie:

 • Duomenų saugojimo laikotarpis, kurio reikia paslaugoms teikti. Tai apima tokius dalykus, kaip šių paslaugų palaikymas ir tobulinimas, mūsų sistemų saugumo užtikrinimas ir tinkamų verslo ir finansinių dokumentų tvarkymas. Tai yra bendroji taisyklė, kuri nustato daugumos duomenų saugojimo laikotarpių pagrindą.
 • Duomenų subjektas sutinka dėl ilgesnio saugojimo laikotarpio. Jei taip, duomenis saugosime pagal sutikimą.
 • „LeverX Group“ turi teisinę, sutartinę ar lygiavertę prievolę saugoti duomenis. Duomenų saugojimo įstatymai gali būti taikomi pagal jurisdikciją, vyriausybės nurodymus saugoti tyrimui svarbius duomenis arba duomenis, kurie turi būti saugomi bylinėjimosi tikslais. 

10. Ar teikiame ir (arba) atskleidžiame jūsų duomenis trečiosioms šalims?

Be jokių apribojimų galime atskleisti apibendrintą informaciją apie savo vartotojus ir informaciją, pagal kurią negalima nustatyti asmens tapatybės.

Galime atskleisti mūsų surinktą arba jūsų pateiktą asmeninę informaciją, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje:

 • Savo patronuojamosioms ir susijusioms įmonėms.
 • Rangovams, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, kurias pasitelkiame savo verslui palaikyti ir kurios pagal sutartinius įsipareigojimus privalo saugoti asmeninės informacijos konfidencialumą ir naudoti ją tik tais tikslais, kuriais jiems ją atskleidžiame.
 • Bet kokiu kitu tikslu, kurį atskleidėme, kai pateikėte informaciją.
 • Turint jūsų sutikimą.

Taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją:

Kad galėtume laikytis teismo nurodymų, įstatymo ar teisinio proceso, įskaitant atsakymą į bet kokį vyriausybės ar reguliavimo institucijos prašymą.

Jei manome, kad atskleidimas yra būtinas arba tinkamas siekiant apsaugoti mūsų, mūsų klientų, klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą.

11. Kokias technologijas naudojame jūsų duomenims rinkti?

Toliau išvardyti paslaugų teikėjai renka duomenis naudodami mūsų paslaugas: Galbūt galėsite atsisakyti jūsų naudojimo duomenų sekimo. Mūsų paslaugų teikėjai gali keistis, bet mes stengsimės atnaujinti šį sąrašą, kai tai įvyks.

12. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija.

„LeverX International Company LLC“
Adresas: 801 Brickell Avenue, Suite 1970, Miami, FL 33131
Telefonas +1-786-464-5772
El. paštas compliance@leverx.com